Viditelnost Dodavatelského Řetězce


Přeměňte neprůhledný dodavatelský řetězec na konkurenční výhodu

V dnešní době je dodavatelský řetězec řízený poptávkou a proto dostupnost produktů a spolehlivé služby spolu s nízkými náklady jsou rozhodující podmínkou úspěchu. Tato nová dynamika dodavatelského řetězce vyžaduje úzkou spolupráci s dodavateli a partnery, kteří se musí podílet na Vašich procesech, sdílet Vaše hodnoty a podávat stejný výkon. Nejste sami…

Zjistěte více Kontaktujte nás

Zajištění integrity dodavatelského řetězce a bezpečnosti spotřebitelů

Dodavatelé dílů
Výrobní lokality
Sklady
Distribuce
Prodejní místa
Spotřebitel

Sledovatelnost celého dodavatelského řetězce

Transparentnost pro spotřebitele + ověřování

Vytvořte si koordinovaný náhled na Váš dodavatelský řetězec

S řešením ZetesZeus můžete odstranit datové bariéry a vytvořit jednotný a kompletní přehled, který propojuje všechny klíčové partnery ve Vašem dodavatelském řetězci.

Toho dosáhnete bez nutnosti rekonstrukce stávajících systémů, jako jsou například systémy ERP, WMS a TMS. Můžete zobrazit velké objemy dat z Vašich vlastních systémů nebo ze systémů Vašich partnerů ve snadno použitelných přehledech.

Zjistěte více

Výhody našeho software pro viditelnost dodavatelského řetězce

On Shelf Availability
Dostupnost zboží na prodejně
 • Vyšší úroveň OTIF (on-time-in-full).
 • Méně výpadků a výkyvů dodacích lhůt.
 • Zvýšení prodejů díky minimalizaci případů vyprodání zboží.
 • Snadné přesměrování nebo re-alokování produktů.
 • Minimalizace nevyužitých zdrojů.
A Connected Network
Propojená síť
 • Ucelená síť bez prázdných míst.  
 • Uzavřený okruh mezi plánováním dodavatelského řetězce a realizací vstupu a výstupu.
 • Provozování plně propojeného dodavatelského řetězce.
 • Kompletní přehled o logistických tocích. 
 • Viditelnost prostředků v dodavatelském řetězci.
Real-time KPI Tracking & Disruption Alerts
Sledování KPI v reálném čase & prediktivní výstrahy
 • Přesné informace zajišťují lepší řízení provozu a výkon.
 • Proaktivní výstrahy Vám umožní zajistit rychlou reakci na potenciální i skutečné problémy.
 • Vyšší výkon dodavatele/přepravce.
Reduce Costs
Snížení nákladů
 • Menší potřeba záložních zásob.
 • Snížení nákladů na nevyhovující položky a na řešení problémů (práce v distribučním středisku, doručování, poplatky 3PL, call centrum).
 • Efektivnější využití vlastních i smluvních logistických služeb.
 • Rychlejší řešení sporů a neuhrazených plateb.

Viditelnost a sledovatelnost od A do Z

Vždy budete vědět, co se kdy, kde a kým v dodavatelském řetězci děje.

To snižuje riziko, zajišťuje přesné a včasné plnění a pomáhá efektivně řídit stahování zboží z trhu, pokud je to někdy potřeba. Zprávy a upozornění v reálném čase jsou k dispozici na tabletu, chytrém telefonu a stolním počítači. Vaše výhody:

 • Můžete sledovat a dohledávat veškeré zboží a události.
 • Přehled o tom, co se děje a neděje, abyste mohli okamžitě reagovat.
 • Přehled o všech dodavatelích a zúčastněných stranách.
 • Analýza hlavní příčiny opakujících se narušení dodavatelského řetězce.
M&S

"Díky použití jednotného systému pro všechny partnery máme k dispozici mnohem spolehlivější a flexibilnější síť a zjistili jsme, že došlo k rozšíření spolupráce s našimi dodavateli."

Lee Warner – Ředitel rozvoje Fresh Food Supply Chain ve firmě Marks & Spencer

Podívejte se na celé video
 

Řešení Supply Chain společnosti Zetes

Účinné a produktivní spolupráce lze dosáhnout pouze tehdy, pokud všichni účastníci mají přehled o klíčových událostech a pohybu zboží v reálném čase a používají stejné metriky výkonu, což dohromady tvoří jednotný zdroj pravdivých informací.

Abyste mohli zaručit včasné plnění objednávek, minimalizovat ztráty a maximalizovat dostupnost, potřebujete vědět, co se (ne)odehrává, a rychle reagovat, abyste předešli narušení provozu a dalším rizikům.

S řešením ZetesZeus získáte:

 • Software pro viditelnost dodavatelského řetězce umožňuje odstranit datové bariéry a vytvořit komplexní přehled, který propojuje všechny klíčové partnery ve Vašem dodavatelském řetězci. Toho dosáhnete bez nutnosti rekonstrukce stávajících systémů, jako jsou například systémy ERP, WMS a TMS.
 • Můžete zobrazit velké objemy dat z Vašich vlastních systémů nebo ze systémů Vašich partnerů a sledovat klíčové manažerské informace ve snadno použitelných přehledech.
 • Změňte reaktivní řízení dodavatelského řetězce na proaktivní přístup umožňující začlenění více závodů, vrstev a účastníků.

Viditelnost je nutností

Co se stalo v našem dodavatelském řetězci?

 • Jaká byla výkonnost dodavatele
 • Přesné informace co bylo dodáno a kam
 • Jaká byla výkonnost dopravce
 • Přesný přehled o výkonu řetězce
 • Maximalizujte ROI technologií nasazením vhodných řešení založených na důkazech

Co se děje v našem dodavatelském řetězci?

 • Kde se nacházejí naše zásoby?
 • Kde jsou úzká místa / problémová místa?
 • Běží všechno dle plánu - jsou nějaká rizika dodávky?
 • O čem nevíme?

Co by se mohlo stát v dodavatelském řetězci?

 • Optimalizujte čas expedice a optimální materiálový tok
 • Minimalizujte zbytečné ztráty
 • Zvyšte / snižte kapacity na základě aktuální poptávky
 • Provádějte včas operativní změny dle potřeby

Flexibilní řízení dodavatelského
řetězce s průběžným vylepšováním

 • Zaveďte dynamické předpovědi reality díky přehledům v reálném čase.
 • Integrujte body pro napojení partnerů při plnění objednávek a navyšte kapacitu prostřednictvím dokonalého ekosystému služeb.
 • Vylepšete služby a využijte signály s upozorněním na události, které by mohly negativně ovlivnit Vaše podnikání.
 • Zajistětě manažerské informace pro identifikaci problémových částí logistické sítě a programy průběžného vylepšování.
 • Maximalizujte návratnost investic do technologií díky implementaci správných řešení na základě prokázaných přínosů.

Ochrana značky
a zákazníků

 • Maximalizujte dostupnost produktů pro své zákazníky.
 • Nabídněte širokou nabídku všech typů doručování a snadné přesuny jednotlivých produktů v rozsáhlé síti zaručující kompletní služby.
 • Identifikujte a ověřujte Vaše produkty ve všech fázích a místech dodavatelského řetězce.
 • Omezte plýtvání díky minimalizaci časových prodlev v celé síti a maximalizaci dostupnosti pro zákazníka.

Přizpůsobitelné
rozhraní pro spolupráci

 • Datová platforma umožňuje přizpůsobení sdílených přehledů a výstrah v reálném čase pro každého uživatele. To zahrnuje dodavatele, smluvní logistické partnery, právní entity a spotřebitele.

Flexibilní cloudové
datové centrum

 • Umožňuje sledovat množství, hodnoty, atributy či jiná data v dodavatelském řetězci ze všech zdrojů.
 • Data jsou zaznamenávána a zabezpečena a umožňují viditelnost v reálném čase i zobrazení historických dat.
 • Záznam dat nevyžaduje žádnou rekonstrukci Vašich stávajících systémů.


Jak řídíme projekt na zajištění viditelnosti dodavatelského řetězce?

Náš přístup při spolupráci s klienty se řídí podle Vašich specifických požadavků, ale obvykle zahrnuje následující:

 • Shromáždění požadavků a návrhové workshopy pro zmapování klíčových požadavků účastníků
 • Revize komplexních procesů viditelnosti dodavatelského řetězce a analýza mezer v procesech účastníků dodavatelského řetězce a integritě dat
 • Výběr vhodných technologií snímání dat (čárové kódy, RFID, Machine Vision, snímače IoT)
 • Programy pro začlenění dodavatelů
 • Plná implementace, testování a podpora
 • Pomůžeme Vám získat širší náhled s postupným zařazováním dílčích kroků do rozsáhlého plánu.

Obraťte se na naše specialisty v oblasti viditelnosti, kteří Vám pomohou vyhodnotit Vaši situaci

Kontaktujte nás

Případové Studie

PostNord TPL plánuje bezchybné dodávky pomocí řešení ZetesMedea
PostNord TPL plánuje bezchybné dodávky pomocí řešení ZetesMedea
Firma Marks&Spencer spolupracuje se společností Zetes na transformaci provozu dodavatelského řetězce
Firma Marks&Spencer spolupracuje se společností Zetes na transformaci provozu dodavatelského řetězce
Firma EPC zajišťuje plnou dohledatelnost trhavin pomocí řešení Collaborative Supply Chain od společnosti Zetes
Firma EPC zajišťuje plnou dohledatelnost trhavin pomocí řešení Collaborative Supply Chain od společnosti Zetes
Serializace zajišťuje firmě Alcorta dohledatelnost
Serializace zajišťuje firmě Alcorta dohledatelnost