Jak zajistit efektivní provoz ve Vašem skladu

Hledáte nové způsoby, jak zvýšit produktivitu a odstranit problémová místa ve Vaší interní logistice? Prozkoumejte interaktivní sklad a najděte řešení a technologie pro nejčastější zdroje neefektivity v dnešních skladech! 
 
Put-Away
 
Inventory Management
 
Order Picking
 
Management Visibility
 
Goods Receiving
 
Parcel Sorting
 
Cross Docking
 
Reverse Logistics
 
Shipping
 

Virtuální prohlídka automatizovaného skladu připraveného na budoucnost

Podívejte se na krátké video o tom, jak Vám můžeme pomoci optimalizovat Vaše procesy.

 

Optimalizace procesů na příjmu

Šetřete čas a omezte chybovost pomocí organizace logistiky příjmu

K zajištění přehledného a řízeného toku zboží na příjmu do skladu je nutná přesná kontrola a přehled o vstupech. Pomocí našeho modulu pro logistiku příjmu ZetesMedea budete moci rychleji zpracovávat zboží, okamžitě detekovat chyby a zaručit správnou identifikaci položek a jejich umístění na správná místa. Udělejte správně první krok, aby i všechny následující roky mohli proběhnout správně.

Výhody modulu ZetesMedea:

 • Rychlejší zpracování a ověřování.
 • Přijaté zboží je okamžitě umístěno na správné místo.
 • Méně chyb a předcházení následným problémům.
 • Lepší viditelnost zásob a přesnost jejich evidence.
 • Důkazní materiály o stavu zboží při řešení sporů s dodavateli.
 • Vyšší produktivita

Zjistěte více o

Implementace funkcí pro efektivní sledování stavu zásob

Minimalizuje chyby lidské obsluhy, přesuny zásob a výpadky

Částečné inventury jsou nezbytné, avšak ruční kontroly vyžadují hodně času a zdrojů. Řešení Zetes Vám umožní kontrolovat úroveň skladových zásob v systému v porovnání s reálným stavem skladových zásob a zajistit, že plánované akce (založené na skladových zásobách v systému) lze vždy splnit. Pomáhá rychleji provádět inventury a řídit skladové zásoby v reálném čase a zároveň přesně počítat a lokalizovat všechny položky skladu.

Vaše výhody:

 • Rychlý proces inventur skladu
 • Kombinování sledování stavu skladu s dalšími procesy
 • Přesnější údaje o zásobách
 • Žádná ztráta času při hledání položek
 • Odpadá potřeba udržování nadbytečných zásob jako pojistky pro případ nepřesných údajů o zásobách

Zjistěte více o

Zrychlení procesů vychystávání

Rychlejší a bezchybné vychystávání

Urychlíme vychystávání objednávek na úrovni jednotlivých položek, balení nebo celých palet s využitím optimální technologie pro Vaše potřeby. Řešení ZetesMedea zajišťuje rychlost i přesnost Vašich operací vychystávání objednávek a umožňuje kombinovat technologie pro všechny metody vychystávání objednávek včetně dávkového vychystávání, multiorder picking, vychystávání ve vlnách, zónové vychystávání a pick-by-line.

S naším řešením Vaši operátoři připraví objednávky rychleji a bez chyb, takže budete plnit podmínky smlouvy SLA (Service Level Agreement), dodávat včas a zvládat neplánované dodávky i během sezónních špiček.

Řešení ZetesMedea přináší následující výhody v oblasti vychystávání:

 • Zpracování většího počtu objednávek denně
 • Rychlejší nasazení pomocných sil a agenturních pracovníků do skladu
 • Dosažení nejméně 99,9% přesnosti vychystávání
 • Minimalizace nákladného vracení zboží a pokut za nesprávné dodávky
 • Zajištění rychlých dodávek nebo dodávek ve stejný den
 • Plnění předpisů o dohledatelnosti

Zjistěte více o

Rychlá a bezchybná expedice

Efektivnější expedice

S naším modulem pro logistiku expedice můžete ručně nebo automaticky kontrolovat nakládku správného zboží na správné vozidlo.

Výhody řešení ZetesMedea v oblasti logistiky expedice:

 • Rychlejší a efektivnější nakládka
 • 100% přesnost a lepší služby
 • Jistota díky ověřování v reálném čase
 • Snadno použitelný plně automatizovaný systém
 • Vizuální doklad nakládky a stavu dodávky s vyznačením času

Zjistěte více o

Vylepšení komunikace a řízení pracovníků

Dokonalá kontrola v celém rozsahu plnění objednávky od příjmu zboží až po expedici.

Díky přehledům řízení ZetesMedea mají vedoucí pracovníci snadný přístup ke všem podnikovým systémům a pracovníkům. Back-End Modul poskytuje nástroje na snadné sdílení informací o stavu v reálném čase, například klíčové vstupní/výstupní procesy a události, s interními a externími účastníky a posílit spolupráci. To umožňuje okamžitě reagovat a předejít výpadkům. Informace jsou prezentovány v podrobných přehledech na Vašem tabletu, smartphonu a počítači.

ZetesMedea Management Dashboard poskytuje:

 • Viditelnost úkolů v reálném čase
 • Viditelnost výkonu v reálném čase
 • Auditní záznamy pro dohledatelnost produktů
 • Proaktivní řízení
 • Řízení provozu

Zjistěte více o

Inteligentní a agilní realizace procesů pro dnešní i budoucí potřeby

Při řešení těchto otázek umožňuje ZetesMedea úplnou viditelnost kritických procesů ve skladu v reálném čase, aby poskytovala plnou provozní kontrolu nad celým procesem vyřízení objednávky od příjmu zboží až po expedici, stejně jako zachycení základních informací potřebných pro plnou sledovatelnost.

Stáhněte si brožuru