Zjistěte jak zlepšit Vaše procesy s konceptem Smart Factory

Stažení PDF verze Smart Factory

Objevte cestu, jak zajistit efektivní provoz ve Vaší Smart Factory

Hledáte nové způsoby, jak zvýšit produktivitu a odstranit problémová místa ve Vašich interních procesech? Prozkoumejte interaktivní výrobní provoz a najděte řešení a technologie pro nejčastější zdroje neefektivity ve výrobě!
 
Zaskladnění
 
Řízení zásob
 
Vychystávání objednávek
 
Ověřování nakládky
 
Viditelnost
 
Příjem zboží
 
Packaging Execution, identifikace a plnění směrnic
 
Kontrola expedice
 
Sledování majetku
 

Příjem na vstupu


Získejte přehled v reálném čase o dodávkách a stavu příjmu surovin a komponent.

Včas reagujte na výpadky a opožděné dodávky a minimalizujte problémy, abyste předešli zastavení výroby.

Zobrazit celé video
 

Implementace funkcí pro efektivní sledování stavu zásob

Minimalizuje chyby lidské obsluhy, přesuny zásob a výpadky

Částečné inventury jsou nezbytné, avšak ruční kontroly vyžadují hodně času a zdrojů. Řešení Zetes Vám umožní kontrolovat úroveň skladových zásob v systému v porovnání s reálným stavem skladových zásob a zajistit, že plánované akce (založené na skladových zásobách v systému) lze vždy splnit. Pomáhá rychleji provádět inventury a řídit skladové zásoby v reálném čase a zároveň přesně počítat a lokalizovat všechny položky skladu.

Vaše výhody:

 • Rychlý proces inventur skladu
 • Kombinování sledování stavu skladu s dalšími procesy
 • Přesnější údaje o zásobách
 • Žádná ztráta času při hledání položek
 • Odpadá potřeba udržování nadbytečných zásob jako pojistky pro případ nepřesných údajů o zásobách

Stáhněte si naši příručku Full Pallet Inventory

Inteligentní, agilní procesy pro dnešní i budoucí potřeby

Koncept Smart Factory je jádrem Industry 4.0 a jeho klíčovou součástí je propojení v reálném čase mezi dodavatelským řetězcem a výrobní linkou. Jen tak lze zajistit plnění stále vyšších nároků zákazníků na kvalitu, ověřený původ, rychlost a možnosti přizpůsobení na míru.

Stáhněte si naši příručku Production

Identifikace, serializace, dohledatelnost


Identify, serialize, trace

ZetesAtlas je systém PES (Packaging Execution System), který zajišťuje rychlou a snadnou identifikaci, serializaci a agregaci i pro ty nejnáročnější balicí linky. Tento systém umožňuje rychlý a jednoduchý přístup k identifikaci produktu a zajišťuje úplnou dohledatelnost. To Vám umožní plnit stávající i budoucí předpisy a směrnice, například FMD (Falsified Medicine Directive) nebo UDI (Unique Device Identification). Dále pomáhá v ochraně proti padělkům, zabezpečení výroby a distribučních kanálů.

Stáhněte si příručku Kontaktujte nás

Sledování majetku a materiálu


Zajistěte, aby byly komponenty i přepravní obaly k dispozici v požadovaném čase tam, kde jsou potřeba.

 • Předcházejte výpadkům ve výrobě kvůli hledání ztracených položek.
 • Omezte ztráty přepravních obalů a generujte výstrahy, pokud položky opustí vyhrazené prostory.

Plnění předpisů


Zajistěte plnění směrnic v oblasti sledovatelnosti a dohledatelnosti

Plnění směrnic v oblasti sledovatelnosti a dohledatelnosti s možností ověřování serializovaných produktů a vyřazování z registrů.

Předpisy pro dodavatele tabákových výrobků Falsified Medicines Directive

Zaskladnění


Umístění zboží na správné místo je podmínkou bezproblémového průběhu ostatních skladových procesů. Díky řešení ZetesMedea bude zboží vždy na správném místě, což umožní zajistit maximální spokojenost zákazníků a provozuschopnost. Váš tým obdrží pokyny od systému, kam je třeba zboží umístit a jak se tam lze nejrychleji dostat. Nové technologie jako skenování čárového kódu, hlasové navádění a Put to Light přinášejí vyšší přesnost. Další výhody pro logistiku příjmu:

 • Kratší doba cyklu od příjmu po zaskladnění.
 • Lepší viditelnost zásob, dostupnost a přesnost.
 • Jistota, že přijaté zboží je pokaždé umístěno na správné místo.
 • Vyšší produktivita práce pracovníků skladu díky zpracování většího objemu zboží v kratší době.
Kontaktujte nás

Lepší komunikace a řízení pracovníků

Dokonalá kontrola v celém rozsahu plnění objednávky od příjmu zboží až po expedici.

Díky přehledům řízení ZetesMedea mají vedoucí pracovníci snadný přístup ke všem podnikovým systémům a pracovníkům. Back-office modul umožňuje snadno sdílet informace o stavu v reálném čase, například klíčové vstupní/výstupní procesy a události, s interními a externími účastníky a posílit spolupráci. To umožňuje okamžitě reagovat a předejít výpadkům. Informace jsou prezentovány v podrobných přehledech na Vašem tabletu, smartphonu a počítači.

Přehledy řízení ZetesMedea zajišťují:

 • Viditelnost úkolů v reálném čase
 • Viditelnost výkonu v reálném čase
 • Auditní záznamy pro dohledatelnost produktů
 • Proaktivní řízení
 • Řízení provozu

Vychystávání objednávek


Rychlejší a bezchybné vychystávání objednávek

Kvůli rostoucí složitosti dodavatelských řetězců a objednávkám využívajícím více prodejních kanálů a funkcí e-commerce se správa logistiky skladu stává stále náročnějším úkolem. Aby byly vaše objednávky dodány včas a kompletní, musíte mít detailní skladové procesy. Můžete své pracovníky vybavit mobilním řešením vychystávání objednávek, které urychluje zpracování.

Řešení ZetesMedea vám umožní kombinovat technologie pro všechny metody vychystávání objednávek včetně dávkového vychystávání, multi-order picking, wave picking, zone picking a pick-by-line. Vaši operátoři připraví objednávky rychleji a bez chyb, takže budete plnit podmínky smlouvy SLA (Service Level Agreement), dodávat včas a zvládat neplánované dodávky i během sezónních špiček.

Kontaktujte nás

Kontrola expedice

Rychlejší dodávky se 100% přesností a doložením stavu

S řešením pro ověřování nakládky ZetesMedea budete mít jistotu, že jsou na paletu či jiný nosič naloženy správné položky. Toto řešení také sleduje váhové limity, takže Vaše položky jsou skládány na správné místo za účelem usnadnění doručení. Všechny produkty budou mít etikety se strojově čitelnými čárovými kódy, takže budete mít přehled o jejich přesném umístění.

Díky využití jedinečné kamerové technologie ImageID společnosti Zetes toto řešení podstatně zkracuje dobu kontroly expedice a zaručuje 100% přesnost a vyloučení chyb lidského faktoru i dalších nákladů na značení. Klíčem je snímání kompletního pohledu na nakládané nádoby a rychlé a naprosto přesné dekódování všech čárových kódů najednou. Toto řešení okamžitě porovnává data na čárových kódech s expedičním příkazy a vydává vizuální výstrahy operátorům, které upozorní na případné nesrovnalosti či chybějící nebo nečitelné čárové kódy. Digitální snímky jsou uloženy jako vizuální důkaz pro případné reklamace.

Další informace o naší technologii ImageID

S kým spolupracujeme

Společnost Zetes spolupracuje s největšími výrobními firmami v oblasti Evropy a Středního východu již déle než 30 let.
Máme zkušenosti ze všech různých odvětví a známe všechny procesy, které je nutné zajistit při budování plně propojeného dodavatelského řetězce pro výrobu..

Podívejte se na naše reference a zjistěte, jak Vám můžeme pomoci.

Chcete optimalizovat Vaši Smart Factory?

Kontaktujte nás

 

Contact us