Volketswil (Švýcarsko), 6. června 2023 - Výrobce šicích nití s mezinárodní působností, firma A&E Gütermann, digitalizuje procesy inventarizace ve svém skladu hotových výrobků v sídle společnosti v Gutach im Breisgau pomocí systému ZetesMedea Warehouse Execution System (WES). Náklady na zaměstnance provádějící pravidelné inventury se snížily na polovinu a současně se zvýšila rychlost i přesnost. Plánuje se také digitalizace zbývajících procesů ve skladu hotových výrobků pomocí řešení ZetesMedea.

Firma A&E Gütermann je vysoce tradiční výrobce šicích nití s mezinárodním dosahem. Tuto firmu založil v roce 1864 Max Gütermann a ve své době byla největší továrnou na hedvábné nitě na světě. Firma je nyní součástí amerického koncernu Elevate Textiles, Inc. S přibližně 380 zaměstnanci dosáhla v roce 2021 ročního obratu 74 milionů EUR.

Dokončení projektu za pouhé čtyři měsíce

Sklad hotových výrobků má rozlohu 12 500 metrů čtverečních a nachází se v něm přes 91 000 skladových pozic pro 70 000 různých výrobků. Přesuny zboží ve skladu zajišťuje přibližně 60 zaměstnanců, kteří stále používají především papírové doklady. Rozhodnutí k postupné digitalizaci pomocí řešení ZetesMedea, který ve firmě A&E Gütermann komunikuje se systémem SAP R3 ERP prostřednictvím rozhraní, přišlo v roce 2022. Pravidelné inventury, které dříve prováděly dvoučlenné týmy, byly nejvhodnějším kandidátem pro první krok digitalizace. „Projekt změny inventarizace zásob byl hotový během pouhých čtyř měsíců a očekáváme, že se nám vynaložené investice do roka vrátí,“ říká vedoucí projektu Oliver Maier z firmy A&E Gütermann.

„Projekt změny inventarizace zásob byl hotový během pouhých čtyř měsíců a očekáváme, že se nám vynaložené investice do roka vrátí,“ Oliver Maier z firmy A&E Gütermann.

Nyní jsou seznamy vytvořené v systému SAP zasílány digitálně do řešení ZetesMedea. Ve firmě Gütermann funguje nový systém WES (Warehouse Execution System) nejen jako cloudové řešení, ale také jako aplikace na mobilních počítačích Honeywell CT45XP. Snímání dat usnadňuje integrovaný 2D skener čárových kódů. Funkci inventury lze vybrat přímo na úvodní obrazovce a zahájit proces. Vše nyní může rychle provést jeden zaměstnanec, protože časově náročné papírové seznamy již nejsou nutné. Kromě toho, že se ušetří přibližně 30 000 listů papíru ročně, se tím také sníží vytížení personálu inventurami na polovinu a ostatní operátoři se mohou věnovat vychystávání.

Výrazně vyšší přesnost údajů o zásobách

Na velkém 5 palcovém displeji pracovník vidí, na které skladové místo má jít. Po spočítání položek se množství zadá do aplikace ZetesMedea na terminálu CT45XP a je zkontrolováno. Jakékoli odchylky od stavu zásob zapsaných v systému SAP jsou ihned vidět a pracovníkovi se okamžitě zobrazí upozornění. Pokud k tomu dojde, je třeba výsledek znovu zkontrolovat. Celkově to vedlo k výraznému zlepšení kvality údajů o zásobách.

Automatická archivace je dalším pozitivním efektem procesu digitální inventarizace v systému ZetesMedea. Dříve se záznamy musely ukládat do složky a uchovávat po dobu 10 let, nyní to probíhá automaticky a spolehlivě v cloudu. Systém v neposlední řadě umožňuje novým pracovníkům rychleji se zapracovat, protože pokyny řešení ZetesMedea jsou jasné a srozumitelné. Díky webovému portálu založenému na cloudu poskytuje řešení ZetesMedea přehled v reálném čase o všech aktuálních zakázkách a jejich stavu, a navíc možnost přiřazovat zakázky a určovat jejich priority.

Firma Gütermann mezitím digitalizovala také proces zaskladnění pro přibližně 1 400 skladových položek denně. Zde firma očekává podobné přínosy, a především bezchybný provoz.

Přečtěte si celou případovou studii