På stora marknader som Storbritannien står e-handeln nu för över 25% av detaljhandelsförsäljningen - en ökning från mindre än 20% före pandemin1 . Som en följd av detta investerar detaljhandlarna i sina omnikanalstrategier och förbättrade butiksupplevelser för att kunna konkurrera med e-handlarna. De strävar efter att erbjuda en sömlös shoppingupplevelse i alla kontaktpunkter, inklusive fysiska butiker, webbplatser, appar och sociala medier.

Driftskostnaderna (inklusive råvaror och bränsle) och inflationen ökar dock på en marknadsplats som ständigt utvecklas. Konsumenter ändrar ständigt sina beteenden och förväntningar vad gäller pris, snabbhet, tillgänglighet och bekvämlighet vid leverans. Global personalbrist fortsätter också att utmana detaljhandlare, i synnerhet i processerna för plockning och packning på lagret och inom transport och logistik. Nu när 2023 års högsäsong närmar sig, vilka investeringar bör detaljhandlare prioritera för att förbli konkurrenskraftiga?

Visibilitet i omnikanalernas lager

Det finns indikationer på att konsumenter nu handlar via digitala och fysiska kanaler till nästan identiska priser. De värdesätter pålitliga lagersaldon, enkel returhantering och effektiva shoppingfunktioner när de handlar på en webbplats 2 . Framtidsfokuserade detaljhandlare använder sina fysiska butiker för att expediera online-beställningar och erbjuda BOPIS (buy online, pickup in-store). För att lyckas med omnikanal krävs därför felfri inventeringskontroll och smart butikshantering. En inventory intelligence-lösning med 100 % korrekta lagersaldon och visibilitet i realtid eliminerar slutsålt lager, maximerar marginaler, tillgänglighet av hyllvaror och förbättrar kundupplevelsen. Detaljhandlare får den flexibilitet som krävs för att snabbt fylla på lagret eller flytta lager för att leverera beställningar. Enhetlig inventeringskontroll gör att kunder kan kolla butikslagret online och reservera varor, vilket säkerställer en sömlös och tillfredsställande shoppingupplevelse.

Reducera förluster

Ingen återförsäljare har råd att slösa med lager, särskilt när driftskostnaderna ökar. Det finns flera bidragande faktorer, från överskottslager till följd av dåliga (eller brist på) prognoser till förlorad tid under distribution och transport. Lagervisibiblitet, som nämns ovan, hjälper till att minska förluster genom att upprätthålla optimala lagernivåer, kontrollera sista förbrukningsdatum och undvika överskottslager. Detta är särskilt relevant under högsäsong där osålda eller returnerade säsongsartiklar kan sluta som överskottslager. En modern molnbaserad lösning använder en kombination av mobila applikationer och enheter, samt streckkods- och RFID-märkning för att ge realtidsöversikt över lagret i hela distributionskedjan. En robust lösning för inleveranslogistik underlättar effektiv hantering av returer och tillåter detaljhandlare att återföra relevanta varor till lager eller upprusta/kassera dem och minimera tvister. När detaljhandlare delar och får tillgång till enhetliga realtidsdata kan de dessutom samarbeta smartare på grund av effektivare dynamiska prognoser. Utöver de ekonomiska och miljömässiga fördelarna bygger minskning av avfall upp kundlojalitet eftersom konsumenter i allt högre grad söker påvisbara hållbara metoder.

Hantera utmaningarna med personalbrist

Teknik för processautomation är en av de viktigaste investeringarna i distributionskedjan i år3 . Lager- och T&L-chefer använder sig i allt högre utsträckning av automatisering för att tackla personalbrist, optimera verksamheten och minska kostnaderna. Automatiska system kan användas i lagret för orderplock , leveranser och inventeringar. Multimodal röststyrningsteknik och kamerateknologi resulterar i snabbare plock med färre fel, 100 % leveransprecision och fullständig paketspårning. Att byta från pappersstyrt till röststyrt plock kan resultera i en imponerande ökning av effektiviteten med hela 20 % 4 . Med enkel skalbarhet ökar dessa tekniker också kapaciteten, flexibiliteten och välbefinnandet hos arbetskraften utan att befintliga anläggningar behöver byggas ut. Ställda inför stigande kostnader och färre chaufförer vill 51 % av logistikleverantörer, detaljhandlare och tillverkare öka effektiviteten i sina leveranser, inklusive automatisering i form av ePOD:ar5 . Automatisering kan uppnås genom att integrera med WMS eller ERP snarare än att anpassa system, vilket minimerar investeringsrisken.

Inför smart, kollaborativ automationsteknik

Enligt Reuters/JLL förväntar sig 37 % av detaljhandlare, tillverkare och logistikleverantörer att automation och robotik i deras anläggningar kommer att stå i centrum för deras investeringsstrategi under 2023. Autonoma mobila robotar (Autonomous Mobile Robots, AMR) eller cobotar är en av de senaste teknologierna som hjälper lagerverksamheter att leverera snabbare. Samarbetsaspekten i dessa automationssystem är avgörande. AMR är utformade för att arbeta tillsammans med människor, komplettera deras förmågor, minska den fysiska belastningen och låta dem fokusera på komplexa eller värdeskapande uppgifter. De levererar snabb ROI och minskar beroendet av korttidsanställd säsongspersonal utan att befintliga anläggningar behöver byggas ut. AMR kan arbeta dygnet runt och anpassa sig till förändrade körslingor om det krävs och prioritera uppgifter baserat på realtidsdata. Genom att erbjuda snabb skalbarhet och flexibilitet kan detaljhandlare som utnyttjar AMR och annan kollaborativ automationsteknik reagera effektivt på fluktuerande volymer under högsäsong. Algoritmer för maskininlärning gör att AMR kontinuerligt kan förbättra sin prestanda baserat på feedback och erfarenhet.

Sammanfattningsvis om e-handel och omnikanal ska lyckas är de beroende av skalbara tekniker för distributionskedjan som optimerar kärnverksamheten, bekämpar inflation och förbättrar kundupplevelsen. Kollaborativ automationsteknik och digitala verktyg i lagret, under leverans och i butik förbättrar leveranstid och noggrannhet, även under högsäsong. Med ökad visibilitet i inkommande distributionskedjor och lagersaldon kan avfall hanteras bättre, och återförsäljare kan anta en mer flexibel strategi för att maximera marginalerna och leverera till kunden.

Med ökad visibilitet i inkommande distributionskedjor och lagersaldon kan avfall hanteras bättre, och återförsäljare kan anta en mer flexibel strategi för att maximera marginalerna och leverera till kunden.

1ONS-data (Office for National Statistics)
2 Connected Retail 2023
3 Tillståndet hos europeiska distributionskedjor
4 Zetes och Wickes fallstudie
5 Tillståndet hos europeiska distributionskedjor

 

Kontakta oss nu för att upptäcka vilken teknik som passar bäst för er detaljhandelsverksamhet.