De globala distributionskedjorna blir alltmer komplexa och ansträngda, de möter en explosionsartad tillväxt av e-handel, obevekliga kundkrav och akut arbetskraftsbrist. Optimering av leveranser och produktivitet är avgörande för att skydda lönsamhet och kundnöjdhet.

I Europa förväntas den genomsnittliga lagerytan att öka med 26 % under de kommande fem åren1, men lager- och logistikföretag kämpar redan nu för att ersätta personal som slutar eller går i pension. Det finns även krav på högre löner och i Europa2 kommer det år 2050 att finnas 95 miljoner färre personer i arbetsför ålder (mellan 20 och 64) än under 2015. Den stora personalbristen i kombination med ökat antal lagerverksamheter äventyrar förmågan att möta konsumenternas förväntningar och kommer till slut att påverka finansiella resultat, varumärke och konkurrenskraft.

Ledare inom distributionskedjan inser att kollaborativ automation är nyckeln; att utrusta människor med teknik under hela orderutförandet – från produktion till leverans. Moderna distributionskedjor använder inte bara robotar och automation, utan teknologier som artificiell intelligens, IoT (Internet of Things), blockchain-teknologi, augmented reality, molntjänster, drönare, 3D-utskrifter och wearables3.

Den här e-boken utforskar den nuvarande arbetskraftsbristen i Europa och de e-handelstrender som påverkar distributionskedjan. Baserat på denna insyn presenterar vi fem automatiserade tekniker som samarbetar med personalen för att underlätta flexibilitet, effektivitet och skalbarhet i hela verksamheten.

1 Zebra Technologies: Warehousing Vision Study
2 www.totalent.eu
3 www.shdlogistics.com