Na velkých trzích, jako je Velká Británie, tvoří nyní e-commerce více než 25 % maloobchodních tržeb — před pandemií to bylo méně než 20 % 1 . Maloobchody proto investují do omnichannel strategií a vylepšují in-store služby, aby mohly konkurovat internetovým prodejcům. Snaží se poskytovat vysokou úroveň služeb pro zákazníky na všech kontaktních místech, včetně kamenných prodejen, webových stránek, aplikací a sociálních médií.

Provozní náklady (včetně surovin a pohonných hmot) a inflace však rostou a trh se neustále rozvíjí. Spotřebitelé neustále mění své chování a očekávání co se týče ceny, rychlosti, dostupnosti a pohodlí doručení. Globální nedostatek pracovních sil je pro maloobchody i nadále problémem, zejména ve vychystávání a balení ve skladech a v oblasti T&L. Jaké investice by měly maloobchody před blížící se sezónní špičkou 2023 upřednostnit, aby si udržely konkurenceschopnost?

Přehled o zásobách ve všech kanálech

Ukazuje se, že spotřebitelé nyní nakupují prostřednictvím digitálních a fyzických kanálů téměř stejnou měrou. Při prohlížení a nákupech oceňují spolehlivé údaje o skladových zásobách, snadné vrácení zboží a efektivní nákupní postupy  2 . Maloobchody orientované na budoucnost využívají své kamenné prodejny k vyřizování online objednávek a podporují nákupy typu BOPIS (buy online, pickup in-store). Úspěch v omnichannel prostředí proto vyžaduje bezchybné řízení zásob a chytrý in-store management. Řešení pro inteligentní řízení zásob se 100% přesností a přehledem v reálném čase eliminuje nedostatek zásob, maximalizuje marže, dostupnost na pultech a zvyšuje spokojenost zákazníků. Maloobchody mohou rychle doplňovat zásoby nebo je přemisťovat, aby splnili objednávky. Jednotné řízení zásob umožňuje zákazníkům sledovat skladové zásoby na prodejně online a rezervovat si zboží, takže mají jistotu snadného nákupu.

Minimalizace nevyužitých zdrojů

Žádný maloobchod si nemůže dovolit plýtvat, zvláště když stále rostou provozní náklady. Přispívá k tomu několik faktorů, od nadměrných skladových zásob způsobených nesprávnými a opožděnými předpověďmi, až po časové ztráty při distribuci a přepravě. Výše zmíněný přehled o zásobách pomáhá snižovat ztráty, protože udržuje optimální úroveň zásob, bere ohled na zboží podléhající rychlé zkáze a zabraňuje nadměrným zásobám. To je důležité zejména v období sezónní špičky, kdy se neprodané nebo vrácené sezónní produkty mohou stát neprodejné. Moderní cloudové řešení využívá kombinaci mobilních aplikací a zařízení se značením pomocí čárových kódů/RFID k zajištění viditelnosti zásob v reálném čase v celém dodavatelském řetězci. Robustní řešení logistiky příjmu usnadňuje efektivní zpracování vraceného zboží a umožňuje maloobchodům vracet zboží zpět na sklad nebo je renovovat/vyřadit a minimalizovat reklamace. Pokud navíc maloobchody sdílejí jednotná data a mají k nim přístup v reálném čase, stávají se agilnějšími díky spolupráci a vysoce efektivním dynamickým predikcím. Kromě ekonomických a environmentálních přínosů prevence plýtvání také zvyšuje loajalitu zákazníků, protože spotřebitelé stále více vyhledávají prokazatelně udržitelné postupy.

Řešení problémů s pracovními silami

Jednou z nejvýznamnějších technologií dodavatelského řetězce z hlediska investic v tomto roce je automatizace procesů  3 . Manažeři skladů a T&L se stále častěji obracejí k automatizaci, aby řešili nedostatek pracovních sil, optimalizovali provoz a snížili náklady. Automatizované systémy lze ve skladu využít při vychystávání, řízení zásob, expedici a inventarizaci. Technologie multimodálního rozpoznávání hlasu a kamerové technologie přinášejí rychlejší vychystávání s menším počtem chyb, 100% přesnost přepravy a komplexní sledování zásilek. Přechod z klasického vychystávání na hlasové může přinést působivé zvýšení efektivity o 20 % 4 . Tyto technologie nabízejí jednoduchou škálovatelnost a zvyšují kapacitu, agilitu a spokojenost pracovníků, aniž by bylo nutné rozšiřovat stávající zařízení. Tváří v tvář rostoucím nákladům a klesajícímu počtu řidičů se 51 % poskytovatelů logistických služeb, maloobchodů a výrobců snaží zvýšit efektivitu doručování na poslední míli, včetně automatizace v podobě ePOD .5 . Místo kompletní změny celého systému lze automatizaci zajistit integrací se stávajícími systémy WMS nebo ERP, čímž se minimalizuje investiční riziko.

Zavedení agilní automatizace založené na spolupráci

Podle agentury Reuters/JLL očekává 37 % maloobchodů, výrobců a poskytovatelů logistických služeb, že v roce 2023 bude základem jejich investiční strategie automatizace a robotizace jejich provozů. Autonomní mobilní roboti (AMR) nebo coboty představují jednu z nejnovějších technologií, které umožňují zvýšit rychlost plnění ve vytížených skladech. Klíčový je aspekt spolupráce těchto automatizačních systémů. Systémy AMR jsou navrženy tak, aby pracovaly společně s lidmi, doplňovaly jejich schopnosti, snižovaly jejich fyzickou zátěž a umožňovaly jim soustředit se na složité úkoly nebo úkoly s přidanou hodnotou. Poskytují rychlou návratnost investic a snižují nutnost krátkodobého najímání sezónních pracovníků, aniž by vyžadovaly rozšíření zařízení. Systémy AMR mohou pracovat nepřetržitě a přizpůsobovat se měnícím se vzorcům poptávky a určovat priority úkolů na základě údajů v reálném čase. Díky rychlé škálovatelnosti a agilitě mohou maloobchody pomocí robotů AMR a dalších kolaborativních automatizačních technologií efektivně reagovat na kolísající objemy v období špičky. Algoritmy strojového učení umožňují AMR neustále zlepšovat svůj výkon na základě zpětné vazby a zkušeností.

Když to shrneme, úspěch online a omnichannel maloobchodu závisí na škálovatelných technologiích dodavatelského řetězce, které optimalizují základní operace, bojují proti rostoucí inflaci a zvyšují spokojenost zákazníků. Kolaborativní automatizace a digitální nástroje ve skladu, v přepravě a na prodejnách zvyšují rychlost a přesnost plnění, a to i v období sezónních špiček. Díky lepšímu přehledu o vstupech z dodavatelských řetězců a zásobách lze lépe kontrolovat plýtvání a maloobchody mohou zaujmout agilnější přístup k maximalizaci marží a dodávkám zákazníkům.

Díky lepšímu přehledu o dodavatelském řetězci a zásobách lze lépe kontrolovat plýtvání a maloobchody mohou zaujmout agilněji maximalizovat marže a dodávkám zákazníkům.

 

Spojte se s námi a zjistěte, která technologie je nejvhodnější pro vylepšení vašich maloobchodních operací?