Köpenhamn (Danmark), 28/03/2023 – Läkemedelsgrossisten, Nomeco A/S, har investerat i en ny leveranslösning med full spårbarhetskapacitet för att förbättra sin distribution av läkemedel i Danmark. Genom att digitalisera leveransprocesserna med lösningen ZetesChronos electronic Proof of Delivery (POD), kan grossisten spåra alla sina processflöden, samtidigt som en obruten kylkedja säkerställs för att skydda de känsliga läkemedlen.

Digital spårning av alla leveranser

Nomeco levererar läkemedel till apotek över hela Danmark. De genomför ett stort antal leveranser varje dag från sina tre distributionscentraler och har en fordonsflotta på 45 fordon. Hittills har hela leveransprocessen hanterats med ett äldre system, vilket begränsade funktionalitet och leveransprestanda.

Med det nya ePOD- och spårbarhetssystemet kommer Nomeco att kunna kontrollera och förbättra hela processen för leveranshanterings, från lastning på fordon, ruttoptimering ända fram till slutleverans och tillhörande hanteringsvisibilitet. ZetesChronos säkerställer realtidsinformation om produktrörelser och de chaufförer som är involverade i leveransen, vilket garanterar spårbarhet genom hela processen. Chaufförerna kan samla in elektroniska signaturer och ta bildbevis på leveranserna och kommunicera direkt med alla intressenter för full visibilitet i distributionskedjan och förbättrade servicenivåer. Administrationspersonal, t.ex. varuavsändare, som nu är utrustade med realtidsuppdateringar om leveranser kan övervaka fullständig orderstatus och fatta lämpliga beslut i händelse av frågor eller avvikelser.

”ZetesChronos gör det möjligt för oss att spåra alla våra leveranser, samtidigt som vi säkerställer en bättre interaktionsprocess mellan leveranspersonal, fordonsflotta och kund. Detta bidrar inte bara till att ge våra kunder en bättre leveransupplevelse, utan låter också vår organisation växa och hålla jämna steg med utvecklingen.” Per Hansen, Logistikchef, Nomeco.

”Med ZetesChronos kan vi spåra alla våra leveranser, samtidigt som vi säkerställer en bättre interaktionsprocess mellan leveranspersonal, fordon och kund” Per Hansen, Logistikchef, Nomeco.

Stöd för temperaturkontrollerad distribution

ZetesChronos möjliggör även temperaturövervakning, som automatiskt meddelar chaufförerna om rätt temperatur för varje förpackning under transporten. Systemet samlar alla data och larmar när den kritiska temperaturen är på väg att överskridas – under hela leveransen. Detta möjliggör kontinuerlig mätning, vilket förhindrar kvalitetsförlust och slöseri och säkerställer att Nomeco har en obruten kylkedja.

Främjar hållbar logistik

För att uppnå en hållbar logistik är det absolut nödvändigt att minska antalet leveranser och därigenom optimera leveranskostnaderna, samtidigt som miljöpåverkan beaktas. Nästa generations system från ZetesChronos innehåller en rad funktioner, som dynamisk hantering av oplanerad hämtning och leverans och kan även integrera returlogistik i leveransprocessen för att spara tid och minimera tomma mil och utsläpp.

”Vi räknar med att minska antalet extra resor till och från apoteken till ett minimum.” Per Hansen, Logistikchef, Nomeco.

- END -

Om Nomeco A/S

Nomeco är specialiserat på hälsologistik. De säkerställer att den danska befolkningen alltid har tillgång till läkemedel i rätt tid. Detta mål förverkligas genom ett värdeskapande partnerskap med apotek och läkemedelsindustrin – ett partnerskap baserat på säkerhet, förtroende och etik på hög nivå. Nomeco är ett danskt företag djupt rotat i läkemedelsbranschen, samtidigt som det ingår i den internationella organisationen PHOENIX Group.

Läs mer om ZetesChronos