Paris (Frankrike), 13 december 2022 – TEDIS, en internationell grupp som specialiserat sig på läkemedelsdistribution för export, har förvärvat ZetesMedeas lösning som är baserad på kamerateknologi. För att följa europeiska bestämmelser och dess regelbundna uppdateringar kan TEDIS säkerställa exakt spårbarhet av läkemedel och garantera äktheten på produkter från sina partnerlaboratorier. Med lösningen, som bygger på bildfångst, kan TEDIS nu dra nytta av snabbare processer, garanterad kontroll och säkerhet samt möjligheten att förutse lagerbrister.

TEDIS har över 30 års erfarenhet av att erbjuda tjänster som uppfyller behoven hos laboratorier och apotekare i Europa, Afrika och Asien. Koncernen levererar till mer än 7000 apotek över hela världen och förvaltar dagligen en lagerkatalog med nästan 8000 olika produkter för export.

Fullständig efterlevnad av det europeiska direktivet

När det nya EU-direktivet infördes 2019, som kräver fullständig spårbarhet av läkemedel, var TEDIS-koncernen tvungen att utrusta sig med en lösning för att öka effektiviteten i sin verksamhet och för att följa dessa bestämmelser samtidigt som man var redo för framtida uppdateringar med en central affärspartner.

Industriell kamerateknologi anpassad till serialisering

För att följa FMD:s ramverk måste receptbelagda läkemedel identifieras med ett unikt serienummer (serialisering), som autentiserar produkterna och förhindrar förfalskning. ZetesMedea ImageID-lösning, som baseras på industriell kamerateknologi, är utrustad med en kamera som automatiskt och omedelbart läser av de serialiserade produkternas Datamatrix-koder. Massinläsning innebär att det inte krävs någon manuell hantering, operatörerna behöver bara placera lådorna under kameran som upptäcker dem automatiskt, oavsett antal och storlek.

Tedis
 

Förebygger lagerbrister inom sjukvården

TEDIS-koncernen har uppnått snabbare expediering av beställningar till apotek och vårdinrättningar runt om i världen. ZetesMedea-lösningen ökar produkttillgänglighet och minskar risken för brist på läkemedel som är viktiga för patienter.

En teknik som uppfyller bolagets nuvarande och framtida behov

”Zetes är en pålitlig partner som uppfyller våra nuvarande behov och som också kommer att stödja oss i framtiden. Regelverket för läkemedel utvecklas ständigt, och vi vet att om det behövs kommer Zetes att hjälpa oss att uppfylla nya framtida krav”, säger Guy Fauchet, Apotekschef på TEDIS.

”Zetes är en pålitlig partner som uppfyller våra nuvarande behov och som också kommer att stödja oss i framtiden.” säger Guy Faucjet, Apotekschef på TEDIS.

Mer information om ZetesMedea