Lissabon, 10 december 2019 – Simoldes-koncernen är en ledande aktör inom produktion och distribution av plastkomponenter för bilindustrin. Koncernen producerar dörrpaneler för ett flertal stora internationella bilmärken. För att svara effektivt på branschens efterfrågan av ökad personalisering valde de ZetesMedea tillsammans med pick-to-light (PTL) teknik för att optimera sina just-in-time processer vid monteringslinjen.

Stark lokal närvaro för att säkerställa snabb leveranstid

Huvudkontoret för Simoldes-koncernens plastdivision är baserat i Portugal. Koncernen har varit närvarande på marknaden sedan 1980 och har dotterbolag i Portugal, Spanien, Frankrike, Tyskland, Polen, Brasilien, Tjeckien och Marocko. Koncernens monteringslinjer är alltid belägna i närheten av tillverkningsanläggningar för att säkerställa att kundernas leveransordrar uppfylls i enlighet med de avtalade servicenivåerna (Service Level Agreements).

Krav på höga lagernivåer

Förutom att arbeta med korta tidsramar måste även Simoldes hantera en ökande personalisering av bilarnas dörrar, vilket sätter tryck på lagernivåerna för att garantera att produkterna alltid är tillgängliga. För att spara på kostnader och utrymme började koncernen leta efter en lösning som kunde integreras fullständigt med dess ERP-system och som tillät de att endast ha de delar på lager som krävs vid produktion. Koncernen valde ZetesMedea, tillsammans med pick-to-light teknik.

ZetesMedea med pick-to-light (PTL) teknik

ZetesMedea är en avancerad logistiklösning som optimerar viktiga lager- och inventeringsprocesser. Simoldes ERP mottar produktionsscheman från tillverkningsanläggningen med bara ett par timmars varsel och skickar plockuppgifter till ZetesMedea. Operatörerna vägleds på ett effektivt och korrekt sätt via PTL-teknik så att de plockar exakt de delar som krävs för monteringsordern. Genom att arbeta på detta effektiva sätt har Simoldes kunnat minska sina lagernivåer betydligt, vilket har lett till ett minskat buffertlager och bättre utnyttjande av lagerutrymmet.

Huvudsakliga fördelar

”ZetesMedea har gjort att vi kan svara bättre på våra kunders behov. Det har optimerat vår verksamhet och ökat produktiviteten med mer än 40 procent. Införandet av detta koncept för produktion av dörrpaneler hjälper även till att eliminera behovet av batchproduktion och ständiga ändringar i produktionslinjen. Sammanfattningsvis gör ZetesMedea att vi kan svara på kundens behov i rätt ordning [enligt den sekvens som tillverkningsanläggningen kräver] och minska produktionsledtiden för bilar med mer än 90 % på monteringslinjen”, förklarar Manuel Silva, Continuous Improvement Manager på Simoldes.

”ZetesMedea har gjort att vi kan svara bättre på våra kunders behov. Det har optimerat vår verksamhet och ökat produktiviteten med mer än 40 procent” – Manuel Silva, Continuous Improvement Manager på Simoldes

”Vår långsiktiga partner Zetes levererade en utmärkt service genom att förstå våra behov på rätt sätt och ha det kunnande inom sektorn som krävs för att konstruera och implementera en komplett lösning. Den grad av integrering som uppnås med vårt ERP-system var en avgörande faktor för projektets framgång”, förklarar Luís Faustino, IT Director på Simoldes.