Lisabon, 10. prosinec 2019 – Simoldes Group je jednou z vedoucích firem v oblasti výroby a dodávek plastových dílů pro automobilový průmysl. Vyrábí panely do automobilových dveří pro několik velkých nadnárodních výrobců automobilů. Aby firma mohla efektivně reagovat na stále náročnější požadavky na personalizaci produktů v této oblasti, vybrala si k optimalizaci provozu výrobních linek JIT (just-i-time) řešení ZetesMedea s technologií PTL (pick to light).

Silné lokální zastoupení s jistotou rychlé reakce

Vedení divize výroby plastů koncernu Simoldes Group sídlí v Portugalsku. Na trhu jsou již od roku 1980 a mají pobočky v Portugalsku, Španělsku, Francii, Německu, Polsku, Brazílii, České republice a Maroku. Jejich výrobní linky se vždy nacházejí v blízkosti automobilových továren, aby byly zaručeny dodávky zákazníkům v souladu s nasmlouvanými závazky SLA.

Potřeba velkých skladových zásob

Kromě plnění náročných časových termínů termínech musí firma Simoldes reagovat na stále rostoucí úroveň personalizace vozidel. To klade zvýšené nároky na skladové zásoby, aby byla vždy zajištěna dostupnost jednotlivých produktů. Kvůli úspoře prostoru i času bylo třeba najít řešení, které by bylo možné plně začlenit do stávajícího systému ERP a umožnilo držet skladem pouze nezbytně nutné množství zásob potřebných pro dodávky produktů v požadovaném pořadí. Firma si vybrala řešení ZetesMedea s technologií pick-to-light.

Řešení ZetesMedea s technologií pick-to-light

Řešení ZetesMedea je pokročilé řešení logistics execution, které optimalizuje klíčové skladové a inventární procesy. Výrobní sestavy požadované továrnou jsou oznámeny jen několik hodin předem a systém ERP firmy Simoldes ihned zašle řešení ZetesMedea pokyny k vychystání. Operátoři jsou efektivně a přesně naváděni pomocí technologie pick-to-light a vyzvednou požadované díly pro objednávku výroby. Zjednodušený provoz firmě Simoldes umožnil podstatně snížit úrovně zásob a tím i pohotovostní inventář, což vedlo k lepšímu využití skladových prostor.

Hlavní výhody

„Řešení ZetesMedea nám umožnilo lépe reagovat na požadavky zákazníků. Zlepšilo naše operace a zvýšilo produktivitu o více než 40%. Použití tohoto konceptu pro výrobu dveřních panelů také pomáhá eliminovat potřebu pohotovostních zásob a neustálé změny ve značení pro výrobní linky. Když to shrnu, řešení ZetesMedea nám umožňuje plnit požadavky just-in-sequence ze strany zákazníků a zkracuje náběh výroby na výrobní lince o více než 90%“, vysvětluje Manuel Silva, Continuous improvement Manager ve firmě Simoldes.

Řešení ZetesMedea nám umožnilo lépe reagovat na požadavky zákazníků a zvýšilo produktivitu o 40%” - Manuel Silva, Continuous improvement Manager ve firmě Simoldes

„Náš dlouhodobý partner, společnost Zetes, dokázal splnit naše požadavky a zajistil nám perfektní služby, protože správně pochopil naše potřeby a mohl nabídnout potřebné know-how v této oblasti. Výsledkem bylo hotové a zprovozněné kompletní řešení. Vysoký stupeň integrace s naším systémem ERP byl rozhodující faktor úspěchu tohoto projektu“, vysvětluje Luís Faustino, IT Director ve firmě Simoldes.