Tänk stort, börja smått och skala upp fort

Distributionskedjor världen över står inför stora utmaningar.
Kedjorna befinner sig nu i en helt unik situation vilket starkt påverkar både ändarna – utbud och efterfrågan. Köpare, leverantörer och logistikföretag upplever enorma problem med att se till att flödet av varor och tjänster är effektivt. Redan före COVID-19-krisen visade europeisk forskning att 71 procent av beslutsfattarna i distributionskedjan bedömde att bristen på intelligent visibilitet i realtid påverkade deras verksamhet negativt. När stora störningar inträffar i distributionskedjan blir denna visibilitet avgörande för att förstå hur störningen påverkar resten av kedjan så att andra i ekosystemet kan planera och vidta åtgärder. Några av de problem rörande prestation och kontinuitet som påverkas av bristen på intelligent visibilitet i distributionskedjan är:

  • Sämre processhantering
  • Oförmåga att omedelbart varna intressenter om förseningar, avvikelser och fel
  • Brist på noggrann övervakning av aktörernas resultat och samarbeten som fungerar dåligt
  • Fluktuerande lagerhållning och ineffektiv användning av resurser som arbetskraft, energi och fordonsanvändning
  • Ökning av centrala resurser för att hantera frågor och tvister
  • Reaktiv kommunikation och beslutsfattande
  • Oförmåga att få igång kontinuerlig förbättringsplanering

För att hålla igång varuflödet på ett smidigt sätt är intelligent visibilitet i distributionskedjan avgörande för informerad kontroll, smidig hantering och leveranseffektivitet.

Konceptet full visibilitet i distributionskedjan är enkelt: ni kan bara förbättra det ni kan se, mäta och hantera, och dess värde är odiskutabelt – nästan 90 % av de europeiska beslutsfattarna inom detaljhandeln säger att investeringar för att förbättra visibilitet i distributionskedjan har högsta prioritet. Men 94 % av dem har inte detta på plats än, så det är uppenbart att det finns hinder för implementering. Dessa handlar om brist (eller upplevd brist) på kunskap, expertis, tid och pengar eller oro för säkerhet och risk. Det kan verka avskräckande och tidskrävande men intelligent visibilitet bör ses som en långsiktig investering. Distributionskedjor behöver bli ännu mer komplexa och dynamiska för att möta kundernas krav de närmaste åren, därför är en hållbar visibilitetslösning avgörande för kontinuerlig optimering och förbättring.

Warehouse inventory
 

För att förbli konkurrenskraftig och gå mot intelligent visibilitet i distributionskedjan är strategin att investera klokt i en realistisk takt: tänk stort, börja smått och skala upp fort. Skapa en plan för att implementera en fullständig visibilitetslösning i er verksamhet men agera stegvis. Tänk på hur ni ska prioritera era resurser för att frigöra värde som kan ge omedelbar lönsamhet: forskning visar att de tre främsta fokusområdena under de kommande två åren är:

  • Realtidsvisibilitet av varuflöde och orderhantering
  • Ökad automatisering och användning av teknologier
  • Bättre samarbete med leverantörer

Tänk på hur ni ska prioritera era resurser för att frigöra värde som kan ge omedelbar lönsamhet

Att kartlägga viktiga aktörers krav, granska nuvarande processer i distributionskedjan och genomföra en gapanalys hjälper er att fastställa er strategi. Datafångstteknologier är viktiga för intelligent visibilitet och flexibilitet men bör väljas med omsorg. Vissa tekniker som RFID, Bluetooth, streckkodsskanning eller IoT-sensorer kommer att vara mer relevanta än andra så välj era investeringar noggrant med råd från experter inom teknik och distributionskedjor för att maximera ROI. Den goda nyheten är att om ni väljer en branschledande programvara för intelligent visibilitet behöver era befintliga system inte omstruktureras. Ett intelligent visibilitetslager kan integreras med Enterprise Resource Planning systems (ERP), Transport Management Systems (TMS) eller Warehouse Management Systems (WMS) för att dela viktig data på en visibilitetsplattform och en intuitiv dashboard.

Teknologi för fullständig visibilitet gör att ni kan förbättra era nuvarande system– utan att ersätta dem – och kommer att öka er effektivitet.

När er första visibilitetsplattform är på plats så går det fort att skala upp. Utnyttja information som ni samlat in för att identifiera nästa prioriterade område för er verksamhet, era leverantörer och kunder. Det ultimata målet är en ansluten och samarbetande distributionskedja med fullständig informationsdelning och en gemensam vy över hela nätverket. Att ansluta till nyckelpartners (som det kan finnas hundratals av) underlättar kontrollen över varje steg i processen för en enhetlig harmoniserad översikt av prestationen. Genom att använda realtidsdata blir det möjligt att omedelbart vidta åtgärder för att omedelbart hantera fel och omdirigera eller omfördela. Det förbättrar också dynamiska prognoser och proaktiva beslutsmetoder. Ett intelligent och smidigt ekosystem kan endast uppnås med realtidsvisibilitet och inte med slutsatser i efterhand.

Voice picking solution
 

Slutligen, det som inte kan ses kan inte förbättras

Intelligent visibilitet i distributionskedjan är avgörande för lönsamhet, samarbete mellan intressenter och leveranseffektivitet. Ledande detaljhandlare är medvetna om att noll visibilitet inte är hållbart, men svindlande 94 % saknar lämplig visibilitet, vilket placerar dem i en sårbar position när den digitala distributionskedjan växer i komplexitet. Marknadsledare har skräddarsytt intelligenta KPI:er för alla leverantörer och fortsätter att utnyttja data i realtid för att leverera optimal prestanda. Med ett alltmer smidigt och kontrollerat nätverk kan även ni säkerställa att era leverantörer levererar den utmärkta service ni lovar era kunder.

Metodiken ”tänk stort, börja smått och skala upp fort” är ett viktigt tillvägagångssätt eftersom det säkerställer att er budget prioriteras strategiskt utan att omkonstruera era nuvarande system. Fördelarna inkluderar hållbarhet, varumärkesskydd, förbättrade leverantörsrelationer, dynamisk prognos och beprövad ROI. Intelligent visibilitet i distributionskedjan har visat sig förbättra kundnöjdhet och lojalitet med över 30 % och vem i den här servicefokuserade branschen har råd att tacka nej till det?

Att implementera intelligent visibilitet har blivit en framgångssaga för den stora detaljhandlaren Marks and Spencer. De samarbetade med Zetes och utvecklade en skräddarsydd plattform som drivs av Zetes mjukvara för visibilitet för att effektivisera sin distributionskedja för färskvaror. Detta resulterade i betydande förbättringar och de kan nu hantera nätverket effektivt och optimalt. Denna användarvänliga lösning delar enhetlig data med hela leverantörsnätverket och möjliggör för ett större samarbete med intressenter. Upptäck hur de förbättrade sina processer i denna korta video.

 

question-markquestion-mark-shadow

Läs mer om vår lösning för intelligent visibilitet i distributionskedjan

Läs mer