Myslete ve velkém, začněte v malém a rychle pokračujte

Současné problémy, které představují obtížnou zkoušku pro globální dodavatelské řetězce, nemají obdoby. Řetězce jsou v úplně nové situaci, která silně ovlivňuje oba konce – dodávku i poptávku. Kupující, dodavatelé a logistické firmy musí při zajišťování efektivního toku zboží a služeb řešit náročné problémy. Podle celoevropského průzkumu, provedeného ještě před krizí COVID-19, se celých 71 % pracovníků s rozhodovacími pravomocemi shodlo na tom, že nedostatečná viditelnost dodavatelského řetězce má negativní dopad na podnikání. Ve složitých situacích je viditelnost klíčovou podmínkou pro zjištění dopadu jednotlivých výpadků na ostatní části dodavatelského řetězce, aby ostatní účastníci v systému mohli adekvátně reagovat. Mezi problémy v oblasti výkonu a udržení kontinuity podnikání, které vyplývají z nedostatku spolehlivých informací o dodavatelském řetězci, patří následující:

  • Nedokonalý process management
  • Nemožnost upozornit účastníky procesu v reálném čase na zpoždění, odchylky a chyby
  • Nepřesné měření výkonu a nízká úroveň spolupráce v rámci dodavatelského řetězce
  • Nadměrné skladové zásoby a neefektivní využívání technických a lidských zdrojů
  • Vysoké náklady na řešení dotazů a sporů
  • Re-aktivní komunikace a rozhodování
  • Neschopnost plánovat průběžné vylepšování

K zajištění plynulého toku zboží je potřeba zavést inteligentní viditelnost dodavatelského řetězce, bez které nelze zajistit kvalitní správu, flexibilní řízení a perfektní služby.

Podstata komplexní viditelnosti je jednoduchá: zlepšit můžete pouze to, co dokážete sledovat, měřit a řídit a její hodnota je nesporná - pro 90 % vedoucích pracovníků v oblasti maloobchodu v Evropě jsou investice do zvýšení viditelnosti dodavatelského řetězce hlavní prioritou. Celých 94 % z nich však tohoto cíle ještě úplně nedosáhlo, takže zde zjevně existuje řada překážek. Mezi ně patří nedostatek (nebo předpokládaný nedostatek) znalostí, zkušeností, času a výdajů nebo obavy související se zabezpečením a riziky. Zajištění inteligentní viditelnosti se může jevit jako obávaný a časově náročný úkol, je však nutné na něj nahlížet jako na dlouhodobou investici. Aby dodavatelské řetězce dokázaly plnit požadavky zákazníků, budou v následujících letech ještě složitější a dynamičtější, takže dlouhodobě udržitelná strategie viditelnosti bude klíčovou podmínkou pro průběžnou optimalizaci a vylepšení.

Warehouse inventory
 

Aby firmy zůstaly konkurenceschopné a posouvaly se směrem k inteligentní viditelnosti dodavatelského řetězce, měly by investovat promyšleně a rozumným tempem: myslete ve velkém, začněte v malém a rychle pokračujte (Think Big, Start Small, Scale Fast). Sestavte si jasnou vizi řešení komplexní viditelnosti pro svoji firmu, ale zavádějte ji po rozumných částech. Zvažte, kterým věcem dát prioritu a kde lze získat okamžité přínosy: podle průzkumů je během následujících dvou let nutné zaměřit pozornost na následující tři hlavních oblasti:

  • Viditelnost toku výrobků a plnění objednávek v reálném čase
  • Posílení automatizace a využití technologií
  • Větší spolupráce s dodavateli

Zvažte, kterým věcem dát prioritu a kde lze získat okamžité přínosy.

Při strategickém řízení Vám pomůže mapování klíčových požadavků všech účastníků procesu, sledování aktuálních procesů dodavatelského řetězce a provádění rozdílové analýzy. Inteligentní viditelnost a agilita plně závisí na technologii snímání dat, kterou je proto nutné pečlivě vybrat. Určité technologie, například RFID, Bluetooth, skenování čárových kódů nebo snímače IoT, budou stále rozšířenější, proto je důležité při investicích postupovat rozumně a využít pomoci odborníků na technologie a dodavatelské řetězce, aby byla zajištěná maximální návratnost investic (ROI). Dobrou zprávou je, že při využití špičkového software pro zajištění viditelnosti není nutné měnit či upravovat stávající systémy. Flexibilní vrstvu inteligentní viditelnosti lze integrovat se systémy Enterprise Resource Planning (ERP), Transport Management System (TMS) a Warehouse Management Systems (WMS), které mohou sdílet hlavní data prostřednictvím inteligentní platformy pro viditelnost a intuitivního rozhraní.

Technologie komplexní viditelnosti vylepší Vaše stávající systémy dodavatelského řetězce – místo aby je nahrazovaly – a podstatně zvýší Vaši výkonnost.

Po nasazení základní úrovně platformy viditelnosti můžete stejný princip rychle nasazovat na další oblasti. Díky výbornému přehledu můžete určit další prioritní oblasti, co se týče vašeho provozu, dodavatelů a zákazníků. Konečným cílem je propojený a spolupracující dodavatelský řetězec se sdílením informací v celém rozsahu. Propojení hlavních účastníků (kterých mohou být stovky) usnadňuje řízení v hlavních fázích a poskytuje harmonizovaný jednotný přehled nad celým provozem. Dostupnost dat v reálném čase umožňuje okamžitě jednat při nápravě chyb a provádět přesměrování nebo změny za provozu. Zlepšuje také dynamické předpovědi a proaktivní přístup k rozhodování. Agilní a inteligentní ekosystém lze vytvořit pouze na základě dokonalého a aktuálního přehledu, nikoli pouze analýzou historických dat.

Voice picking solution
 

Nemůžete řídit to, o čem nevíte

Pro ziskové fungování firmy, pro efektivní spolupráci mezi dodavateli a pro zajištění kvalitních služeb je klíčovou podmínkou Inteligentní viditelnost dodavatelského řetězce. Vedoucí hráči v oblasti maloobchodu jsou si vědomi toho, že nulová viditelnost není udržitelná, ale alarmujících 94 % z nich si je vědomo nedostatečné viditelnosti jejich vlastního dodavatelského řetězce. To je staví do zranitelné pozice, protože složitost digitálních dodavatelských řetězců stále roste. Hlavní firmy na trhu zavedly pro všechny dodavatele KPI v oblasti inteligentní viditelnosti a pokračují ve sledování dat v reálném čase, aby mohly optimalizovat výkon. Díky spolehlivější a flexibilnější dodavatelské síti budete moci i Vy zajistit, aby všechny prvky dodavatelského řetězce perfektně fungovaly a pomáhaly zajistit kvalitní služby zákazníkům.

Metodologie ‘Think Big, Start Small, Scale Fast’ představuje důležitý přístup, protože umožňuje stanovit strategickou prioritu investic bez kompletní rekonstrukce či obměny stávajících systémů, podporuje udržitelný rozvoj, ochranu značky, lepší vztahy se subdodavateli, dynamické prognózy a vysokou ROI. Inteligentní viditelnost dodavatelského řetězce vede k uspokojení požadavků a posílení věrnosti zákazníků až o 30 %. Kdo by v tomto náročném odvětví služeb mohl takovou nabídku odmítnout?
Implementace inteligentní viditelnosti dodavatelského řetězce stojí za úspěchem obří maloobchodní sítě Marks and Spencer. Ve spolupráci se společností Zetes tato firma vyvinula speciální platformu, založenou na supply chain visibility software od společnosti Zetes, a transformovala operace svého potravinářského dodavatelského řetězce. Výsledkem byla významná vylepšení, která nyní umožňují efektivní a optimální řízení celé sítě. Toto snadno použitelné řešení sdílí unifikovaná data v celé síti dodavatelů a podporuje větší spolupráci mezi všemi složkami. Podívejte se, jak se jim podařilo transformovat všechny operace, na tomto krátkém videu.

 

question-markquestion-mark-shadow

Přečtěte si další informace o našem řešení pro inteligentní viditelnost dodavatelského řetězce

Čtěte více