Utmanande globala marknader och en aldrig tidigare skådad ”super-peak”-period för detaljhandlare har ökat förväntningarna på service. Konsumenternas förväntningar ökar och utmaningarna i distributionskedjan blir alltmer mer komplexa. Dessutom blir det svårare att möta förväntade servicenivåer på grund av en ökad personalbrist samtidigt detaljhandlare måste leverera sina beställningar snabbare och mer effektivt.

För att få rätt produkt till rätt plats vid rätt tidpunkt i rätt skick (och med minimal miljöpåverkan) är ett synligt och flexibelt nätverk för distributionskedjan viktigare än någonsin tidigare. I en nyligen genomförd europeisk studie bland beslutsfattare inom detaljhandeln nämnde 90 % att investeringar för att förbättra visibiliteten i distributionskedjan har högsta prioritet de kommande 24 månaderna. Nästan alla höll med om att full visibilitet är en viktig faktor om deras distributionskedja ska kunna omvandlas. Faktum är att 87 % instämmer i att en distributionskedja med fullständig visibilitet och uppdateringar i realtid skulle ge konkurrensfördelar.

Proof of delivery
 

Det som inte är synligt kan inte mätas, hanteras eller förbättras
Utan insyn i viktiga händelser i distributionskedjan så går det inte att mäta, hantera eller förbättra processer. 71 % av beslutsfattarna bekräftar att brist på visibilitet i distributionskedjan har haft en negativ inverkan på deras verksamhet. Servicenivåer är naturligtvis mycket viktiga men så är även:

  • Onödigt höga lagernivåer
  • Ökat svinn
  • Förlorad försäljning på grund av otillgängliga produkter
  • Brist på realtidsvarningar för att mildra eventuella störningar
  • Oförmåga att snabbt behandla returnerade produkter och få tillbaka dem på lagret

End-to-end visibilitet tacklar dessa verksamhetskritiska problem. Genom att känna till aktuella lagernivåer kan till exempel försäljningen maximeras och svinnet minskas. Men, i Europa har endast 31 % av företagen fullständig visibilitet av returer och bara 30 % har fullständig visibilitet av produkterna under transporten till kunder. Dessa blinda fläckar i verksamheten, eller silos, påverkar resultatet och utgör ett hinder för leverantörssamarbete.

Att eliminera silos resulterar i en ansluten, samarbetande och intelligent distributionskedja
Den alltmer komplexa distributionskedjan kräver ett nära samarbete med leverantörer och partners.
Faktum är att dessa företag måste verka med samma företagskultur och dela samma värden för att tillgodose kundernas krav och leverera i linje med era löften. Samarbete är bara möjligt om visibiliteten är fullständig och erbjuder en enda enhetlig vy. Men data-, system- och organisationsbarriärer finns överallt. Dåligt samarbete leder till missade, misslyckade eller sena leveranser. Tänk på regeln ”three strikes and out” eftersom kunderna skulle överväga att inte använda en återförsäljare igen efter tre missade leveranser.

Silos uppstår när data – distributionskedjans livsnerv – inte delas effektivt mellan system, avdelningar och leverantörer. Dessa silos hotar effektivitet, servicenivåer och kundlojalitet och är ett hinder för innovation. För felfria leveranser måste distributionskedjans chefer ha all kritisk information till hands, detta så att de kan fatta effektiva beslut och agera flexibelt i realtid.

En branschledande lösning för visibilitet i distributionskedjan sammanför avdelningar och viktiga partners för att eliminera silos och standardisera relevant data. Att dela realtidshändelser, lagersaldon och prognoser baserat på aktuell fakta ökar prestationen, förbättrar kommunikationen och främjar dynamiskt beslutsfattande. Detta samarbete säkerställer att problem identifieras och hanteras för att minimera kedjereaktioner längre fram i distributionskedjan. Varningar möjliggör omedelbara korrigerande åtgärder, förhindrar driftsstörningar och ger nöjdare kunder. Genom att erbjuda dynamiska planeringsfunktioner samarbetar ledande molndrivna lösningar smidigt med befintliga system så som ERP, WMS eller TMS utan att kräva omkonstruktion. Värdet av data från alla led kan enkelt tolkas på användarvänliga dashboards där ni kan öka detaljnivån ner till era egna system och partnersystem. I tider med personalbrist är det viktigt att effektivt hantera anställda och minska inaktivitet genom att använda realtidsinformation om leverantörer och förväntade ankomsttider.

Dessutom kan viktiga KPI:er mätas i realtid:

  • produkter under transport till kunder
  • behandling av kundbeställningar
  • vilka varor som skickas till butik
  • förväntad ankomsttid i butik
  • produkter som skickats från leverantör och avvikelser.
Genom att eliminera silos i distributionskedjan får det till följd att samarbete och prestation förbättras. När leverantörer kan mäta sina egna resultat mot KPI:er eller SLA:er främjar detta långsiktigt förtroende och transparens. Tvister minimeras eller till och med elimineras eftersom alla parter får en större förståelse för sammanhanget. Otillräckliga rapporteringsmetoder kan ersättas med realtidsvisibilitet för nätverksövergripande prestation, vilket förbättrar definition och mätning av KPI:er såsom väntetid, transittid och orderavvikelser. Som ett resultat optimeras flexibilitet och servicenivåer.

Genom att eliminera silos i distributionskedjan får det till följd att samarbete och prestation förbättras.

För att kunna göra varje leverans rätt första gången behöver ni visibilitet
Nu är det dags att ersätta gamla fragmenterade system som skapar silos och blinda fläckar. ”Tänk stort, börja smått och skala upp fort” för att skapa en vision av övergripande visibilitet i hela distributionskedjan. Identifiera de prioriterade områden där effektfulla vinster kan uppnås snabbt, utnyttja sedan denna drivkraft och insikten från visibilitet för att skala upp snabbt. Gå över från en reaktiv isolerad distributionskedja till en proaktiv distributionskedja mellan företag och frigör konkurrensfördelar.

 

question-markquestion-mark-shadow

Läs mer om vår lösning för intelligent visibilitet i distributionskedjan

Läs mer