Náročné prostředí globálního trhu a nedávné události se zvýšenou maloobchodní poptávkou výrazně zvýšily požadavky na kvalitu služeb. Rostoucí nároky ze strany zákazníků se promítají do požadavků na složitější dodavatelský řetězec. Potřeba rychlejšího zpracování objednávek a zvyšování efektivity při současném nedostatku pracovních sil ztěžuje zajištění očekávané kvality služeb.

Aby bylo možné dodat správný produkt na správné místo ve správný čas, a to tím nejefektivnějším a nejšetrnějším způsobem, je nutné zajistit flexibilitu a viditelnost celého dodavatelského řetězce. V poslední nezávislé evropské studii mezi vedoucími pracovníky v oblasti maloobchodu se 90 % účastníků shoduje, že investice do zvýšení viditelnosti dodavatelského řetězce je hlavní prioritou pro následujících 24 měsíců. Téměř všichni uvedli, že viditelnost je klíčovým prvkem transformace dodavatelských řetězců. Celých 87 % účastníků potvrzuje, že dodavatelský řetězec s viditelností v reálném čase by přinesl konkurenční výhody.

Proof of delivery
 

Co není vidět, to nelze změřit, řídit ani zlepšit
Bez dokonalé viditelnosti klíčových událostí v dodavatelském řetězci není možné měřit, řídit ani vylepšovat procesy. 71 % vedoucích pracovníků potvrzuje, že nedostatečná viditelnost dodavatelského řetězce má negativní dopad na chod jejich firmy. Hlavním cílem je samozřejmě plnění dohodnuté úrovně služeb (SLA), ale jsou zde i další důležité problémy:

  • Nadměrné skladové zásoby
  • Velké plýtvání
  • Ztracené prodeje kvůli nedostupnosti zboží
  • Nedostatečné varování v reálném čase pro minimalizaci případných problémů
  • Neschopnost rychle vracet zboží k opětovnému prodeji

Komplexní viditelnost pomáhá řešit všechny tyto problémy. Například díky znalosti přesného stavu zásob je možné maximalizovat prodeje a omezit plýtvání. Pouhých 31 % firem v Evropě však disponuje plnou viditelností vraceného zboží a jen 30 % má plnou viditelnost zboží během přepravy k zákazníkům. Tyto izolované oblasti, označované také jako slepá místa, zhoršují výkon a jsou překážkami při spolupráci s dodavateli.

Odstranění slepých míst umožňuje vytvoření inteligentního, propojeného a spolupracující ekosystému dodavatelského řetězce
Komplexní prostředí dodavatelského řetězce vyžaduje úzkou spolupráci se všemi dodavateli a partnery. Ti fungují jako součást vaší firemní kultury, takže musí sdílet vaše hodnoty a spolupracovat na zajištění všech vašich závazků vůči zákazníkům. Spolupráce je možná pouze s komplexní viditelností a harmonizovaným přehledem, který představuje ‘jediný zdroj pravdivých informací’.
Ve skutečnosti však stále existují datové, systémové a organizační bariéry mezi jednotlivými partnery. Nízká úroveň spolupráce vede k neúspěšným či opožděným doručením. Je třeba dávat pozor na nepsané pravidlo „třikrát a dost“, kdy zákazníci přestanou využívat služeb maloobchodů, u kterých by třikrát došlo k neúspěšné dodávce.

Slepé oblasti vznikají, když data – jako základ úspěšného dodavatelského řetězce – nejsou efektivně sdílena mezi systémy, odděleními a jednotlivými partnery. Tyto slepé oblasti ohrožují efektivitu, kvalitu služeb a věrnost zákazníků. Mají také negativní vliv na rychlost zavádění inovací. K zajištění perfektních dodávek musí mít Supply Chain manažeři k dispozici všechna klíčová data, na jejichž základě mohou kvalifikovaně a operativně rozhodovat.

Ta nejlepší řešení spolupracujícího dodavatelského řetězce propojují všechna oddělení a klíčové partnery, odstraňují slepé oblasti a standardizují směrodatná data. Sdílení událostí, údajů o zásobách a předpovědí v reálném čase na základě aktuálního výkonu zlepšuje komunikaci a umožňuje dynamické rozhodování. Tato spolupráce umožňuje včasné a přesné řešení případných výpadků s minimálním dopadem na ostatní části dodavatelského řetězce. Výstrahy jsou zpracovány pomocí řízení výjimek, takže lze zavést okamžitá nápravná opatření, zabránit výpadkům a zvyšovat spokojenost zákazníků. Špičková cloudová řešení nabízejí dynamické plánovací nástroje a lze je snadno integrovat s Vašimi systémy ERP, WMS či TMS bez nutnosti výměny stávajících systémů. Souhrn všech dat je přehledně interpretován v rámci sestav s možností podrobného náhledu až na granulární úroveň Vašich vlastních systémů a systémů Vašich partnerů. V případě nedostatku pracovních sil mohou informace o klíčových datech dodavatelů a údaje o předpokládaných časech doručení vylepšit řízení pracovních sil a omezit prostoje.

Dále lze sledovat ukazatele KPI v reálném čase, včetně následujících:

  • Zboží při přepravě k zákazníkům
  • Plnění objednávky zákazníka
  • Jaké zboží je expedováno na prodejnu
  • Předpokládaný čas doručení na prodejnu
  • Zboží expedované od dodavatele a odchylky

Odstranění slepých oblastí v dodavatelském řetězci automaticky vede k zlepšení spolupráce a zvýšení výkonu. Když mají dodavatelé přehled o svých výkonech v porovnání s ukazateli KPI či SLA, posiluje to dlouhodobou důvěru a transparentnost. Všichni účastníci znají celkovou situaci, takže jsou omezeny či úplně vyloučeny spory. Metody skrytého reportingu mohou být nahrazeny viditelností v reálném čase a přehledem o celkových výkonech pro účely lepšího sledování ukazatelů KPI a měření dalších aspektů, jako jsou prostoje, doba přepravy a výkyvy objednávek. Dochází k průběžné optimalizaci služeb a zvyšování agility.

Odstranění slepých oblastí v dodavatelském řetězci automaticky vede k vylepšení spolupráce a výkonu.

Správně vždy a napoprvé - to jde pouze s dokonalou viditelností
Nyní je ta správná doba odstranit fragmentace zastaralých systémů, které podporují vytváření slepých oblastí. „Myslete ve velkém, začněte v malém a rychle pokračujte“, pomocí tohoto přístupu můžete vytvořit vizi end-to-end viditelnosti dodavatelského řetězce. Určete prioritní oblasti, kde lze dosáhnout rychlého a významného pokroku, poté tento úspěch a výhody viditelnosti využijte k rychlému získání dalších přínosů. Změňte reaktivní řízení dodavatelského řetězce na proaktivní přístup umožňující začlenění více složek, vrstev a účastníků a získejte konkurenční výhodu.

 

question-markquestion-mark-shadow

Přečtěte si další informace o našem řešení pro inteligentní viditelnost dodavatelského řetězce

Čtěte více