Vanwege de grote uitdagingen op wereldwijde markten en de recente 'superpiek' in de vraag worden er steeds hogere eisen gesteld aan het serviceniveau. De verwachtingen van de consument nemen toe en de uitdagingen voor de supply chain worden nog complexer. Bovendien wordt het extra moeilijk om de verwachte serviceniveaus te halen doordat retailers hun orders steeds sneller en efficiënter moeten leveren terwijl de personeelstekorten toenemen.

Om het juiste product in goede conditie op het juiste moment op de juiste plek te krijgen (en met een minimale milieu-impact), is een transparant en flexibel supply chain-netwerk belangrijker dan ooit tevoren. In een recent onafhankelijk onderzoek onder beslissers bij Europese retailbedrijven bleek dat 90% de komende 24 maanden hoge prioriteit wil geven aan investeringen in de zichtbaarheid van de supply chain. Vrijwel alle ondervraagden zeiden dat zichtbaarheid een essentiële factor is voor transformatie van de supply chain. Maar liefst 87% denkt dat een volledig zichtbare supply chain met real-time informatie een concurrentievoordeel oplevert.

Proof of delivery
 

Wat je niet kunt zien en niet kunt meten, kun je ook niet aansturen of verbeteren
Zonder zicht op de belangrijkste gebeurtenissen in de supply chain is het niet mogelijk om processen te meten, aan te sturen of te verbeteren. 71% van de beslissers geeft toe dat een tekort aan zichtbaarheid in de supply chain een negatief effect heeft op de bedrijfsresultaten. Uiteraard is het serviceniveau een belangrijk aandachtspunt, maar er zijn er meer:

  • Onnodig grote voorraden
  • Toenemende verspilling
  • Omzetverlies door niet-beschikbare producten
  • Geen real-time alerts  om mogelijke problemen te voorkomen
  • Geen snelle verwerking en toevoeging aan de voorraad van geretourneerde producten.

Zichtbaarheid van de hele keten biedt een oplossing voor deze bedrijfskritische problemen. Wie de actuele voorraadniveaus kent, kan de verkoop maximaliseren en verspilling tegengaan. Maar slechts 31% van de Europese bedrijven heeft volledig zicht op de retouren, en maar 30% heeft volledig zicht op de goederen die onderweg zijn naar de klant. Deze blind spots  (silo's) tasten de prestaties aan en maken de samenwerking met leveranciers moeilijker.

Elimineer silo's  en creëer een verbonden, samenwerkende en intelligente supply chain
Doordat de supply chain steeds complexer wordt, is nauwe samenwerking met leveranciers en andere partners een noodzaak. In feite zijn uw partners een verlengstuk van uw eigen bedrijfsethos. Daarom moeten ze ook uw waarden delen en op tijd leveren, zodat u uw belofte aan de klant kunt waarmaken. Goede samenwerking vereist end-to-end zichtbaarheid die een 'single source of truth' biedt, maar in werkelijkheid zijn er overal barrières tussen data, systemen en organisaties. Slechte samenwerking leidt tot gemiste, verkeerde of late leveringen. Wees u bewust van de regel 'three strikes & out', die aangeeft dat veel klanten na drie gemiste leveringen geen zaken meer willen doen met een retailer.

Er ontstaan silo's wanneer data (de levensader van de supply chain!) niet effectief worden uitgewisseld tussen systemen, afdelingen en ketenpartners. Deze informatiesilo's schaden de efficiëntie, het serviceniveau en de klantentrouw. Bovendien staan ze innovatie in de weg.
Om foutloze levering mogelijk te maken, moeten supply chain-managers alle kritische data onder handbereik hebben. Hierdoor kunnen ze in real-time effectieve beslissingen nemen en flexibel handelen.

Een geavanceerde oplossing voor zichtbaarheid in de supply chain verbetert de aansluiting tussen de bedrijfsafdelingen en de ketenpartners door silovorming te elimineren en direct toepasbare data te harmoniseren. Door real-time informatie over gebeurtenissen, voorraden en prognoses uit te wisselen, kunt u de communicatie verbeteren en dynamische beslissingen nemen in plaats van achter de feiten aan te lopen. Dankzij deze samenwerking worden problemen snel geïdentificeerd en opgelost, vóórdat ze een domino-effect hebben op het vervolg van de supply chain. Problemen worden in real-time gesignaleerd, zodat u direct maatregelen kunt nemen om stilstand te voorkomen en uw klanten tevreden te houden. Geavanceerde cloudoplossingen bieden functies voor dynamische planning en kunnen naadloos met bestaande systemen zoals ERP, WMS of TMS worden geïntegreerd zonder ingrijpende re-engineering. U kunt hoogwaardige data uit de hele keten gemakkelijk interpreteren in overzichtelijke dashboards, met de mogelijkheid om in te zoomen op uw eigen systemen en die van uw partners. In tijden van personeelskrapte is het essentieel dat u uw medewerkers effectief kunt aansturen en de leeglooptijd kunt verminderen aan de hand van real-time informatie over toeleveranciers en verwachte aankomsttijden.

Bovendien kunt u belangrijke KPI's in real-time meten:

  • Goederen onderweg naar klanten
  • Afhandeling van klantorders
  • Goederen onderweg naar de winkel
  • Verwachte aankomsttijd in de winkel
  • Goederen verzonden door de leverancier (inclusief afwijkingen).

Door de silo's in de supply chain te elimineren, verbetert u vanzelf de samenwerking en de prestaties. Leveranciers kunnen hun eigen prestaties afmeten aan KPI's of SLA's en dat is goed voor de transparantie en het vertrouwen op lange termijn. Conflicten worden vermeden doordat alle partners zicht hebben op het grotere geheel. De prestaties in het hele netwerk worden niet langer achteraf gerapporteerd, maar zijn in real-time zichtbaar. Hierdoor kunt u KPI's zoals verblijftijd, overslagtijd en orderafwijkingen definiëren en meten. De flexibiliteit en het serviceniveau nemen toe.

Door de silo's in de supply chain te elimineren, verbetert u vanzelf de samenwerking en de prestaties.

Om elke levering in één keer goed te doen, hebt u zichtbaarheid nodig
Het is tijd om afscheid te nemen van de oude, gefragmenteerde systemen die steeds grotere blinde vlekken en silo's laten ontstaan. U moet 'groot denken, klein beginnen en snel opschalen' en een visie ontwikkelen voor end-to-end zichtbaarheid in de hele keten. Bepaal de prioriteitsgebieden waar u snel grote winst kunt boeken, en gebruik dit momentum en de verkregen inzichten vervolgens om snel op te schalen. Versterk uw concurrentiepositie door over te schakelen van een reactieve keten met silovorming naar een proactieve cross-enterprise supply chain.

 

question-markquestion-mark-shadow

Lees alles over onze oplossing voor zichtbaarheid van de supply chain

Lees meer