Zadbaj o doskonałą realizację dostaw

Każdego dnia dzięki oprogramowaniu ZetesChronos skutecznie realizowane są miliony dostaw. ZetesChronos to oprogramowanie do obsługi elektronicznych dowodów dostarczenia, które pomaga w kontrolowaniu i usprawnianiu procesów odbierania i dostarczania oraz powiązanych z nimi procesów zarządzania. Umożliwia ono połączenie kierowców, pracowników zaplecza biurowego i działu zarządzania logistyką oraz zapewnia widoczność towarów, pojazdów i aktywów zwrotnych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz za każdym razem zagwarantować swoim klientom doskonałą realizację dostaw oraz widoczność statusu ich przesyłek.

aplikacja dowodu dostarczenia

Widoczność w czasie rzeczywistym, większa wydajność

Za pomocą aplikacji do obsługi mobilnych dowodów dostarczenia Twoi kierowcy otrzymują dokładne wskazówki w całym procesie rejestrowania wszystkich zdarzeń podczas załadunku, dostarczenia i odbioru. Informacje przekazywane są w czasie rzeczywistym dzięki systemowi hosta i wsparciu zaplecza biurowego. Moduły tropienia i śledzenia oraz raportowaniazapewniają dostęp do informacji na temat klientów i zarządzania. Od zarządzania oczekiwaniami klientów i zmniejszenia kosztów operacyjnych aż po zgodność z regulacjami, oprogramowanie dowodu dostarczenia oferuje wiele korzyści dla:

Twoich klientów

Icon customer
 • Widoczność statusu odbioru / dostarczenia w czasie rzeczywistym
 • Elastyczność w zakresie zamówień i odbiorów na ostatnią chwilę
 • Natychmiastowe powiadamianie o incydentach (np. o spodziewanej godzinie przyjazdu)

Twoich kierowców

Icon delivery
 • Mniej błędów podczas dostaw i odbiorów
 • Szybsze wprowadzanie danych i wyraźne instrukcje
 • Pełna identyfikowalność towarów i przewożonych aktywów

Twojego zespołu ds. wysyłek

Icon despatch
 • Natychmiastowa i aktywna komunikacja z klientem, np. w zakresie spodziewanej godziny przyjazdu
 • Elastyczne ponowne przydzielanie nieprzewidzianych odbiorów i dostaw
 • Mniej błędów i mniejsze obciążenie pracą administracyjną zaplecza biurowego

Twojego zespołu kierowniczego

Icon management
 • Większa zgodność z umowami SLA i skuteczniejsze monitorowanie KPI
 • Raporty dotyczące wyników historycznych i w czasie rzeczywistym
 • Oszczędności dzięki kontrolowanemu zarządzaniu aktywami zwrotnymi

“Rozwiązanie ZetesChronos umożliwia firmie Biomnis Ireland uzyskiwanie w czasie rzeczywistym identyfikowalności i dowodu dostarczenia próbek patologicznych. W krótkim czasie rozwiązanie dla łańcucha dostaw wykazało swoją bezkonkurencyjność. Firma Zetes zaimponowała nam także gotowością do zapewnienia wsparcia jako partner w zakresie technologii.”

David Norris, dyrektor operacyjny, Biomnis – zapoznaj się ze studium przypadku

 

Cechy wyróżniające aplikację dowodów dostarczenia

 • Łatwe rejestrowanie wszystkich zdarzeń
 • Wydajne i szybkie zarządzanie incydentami oraz powiadomienia w czasie rzeczywistym
 • Elastyczne i kontrolowane zarządzanie aktywami zwrotnymi
 • Śledzenie za pomocą GPS umożliwiające dokładną widoczność towarów
 • Funkcja IoT w zakresie monitorowania temperatury i stanu
 • Bezpieczne rejestrowanie numeru id. odbiorcy
 • Płatności mobilne i drukowanie faktur
 • Dopasowane do potrzeb ankiety wśród klientów
 • Kontrola pojedynczych pracowników i kontrola przed wejściem do pojazdu w celu poprawy bezpieczeństwa

Pobierz broszurę, aby zobaczyć pełny przegląd wszystkich cech aplikacji dowodu dostarczenia

elektroniczny dowód dostarczenia

Monitoruj w czasie rzeczywistym zdarzenia dotyczące dostaw

Oprogramowanie ZetesChronos Proof of Delivery przechwytuje i przedstawia wszystkie istotne informacje historyczne i w czasie rzeczywistym za pomocą przejrzystego pulpitu . Można w nim łatwo wyświetlić bardziej szczegółowe informacje dotyczące przebiegów, zatrzymań, incydentów, zasobów. Dzięki tej funkcji zaplecze biurowe, zespół ds. wysyłek, przedstawiciele ds. obsługi klienta i kierownictwo zyskują – w razie potrzeby – dostęp do pełnej ścieżki audytowej zdarzeń, co umożliwia im (re)alokację nieplanowanych dostaw lub odbiorów, podjęcie skutecznych działań w razie wystąpienia incydentu oraz aktywną komunikację. Dzięki informacjom dostępnym na każdym etapie zyskasz możliwość zarządzania kosztami, produktywnością i działaniami na rzecz spełniania oczekiwań klientów.

elektroniczny dowód dostarczenia

Wygoda dzięki elastycznym rozwiązaniom IT

Działa na wszystkich najważniejszych urządzeniach.

ZetesChronos działa na najważniejszych urządzeniach dla konsumentów i urządzeniach odpornych na wstrząsy. Firma Zetes jest największym partnerem czołowych producentów sprzętu w regionie EMEA, takich jak Honeywell, Zebra czy Datalogic. Oferujemy także szereg planów wsparcia serwisowego i konserwacji, w tym w pełni zarządzane usługi. W każdym z 30 oddziałów naszej firmy w całej Europie nasi specjaliści są gotowi, aby służyć pomocą.

“W terenie pracuje około 4600 naszych listonoszy, zatem możliwość centralnego zarządzania naszymi aplikacjami i wdrażania ich za pośrednictwem jednej platformy to naprawdę przełomowe rozwiązanie, które pozwala nam zaoszczędzić cenny czas i zasoby.”

Liam O’Sullivan, dyrektor ds. operacji pocztowych w An Post – zapoznaj się ze studium przypadku

Pełna elastyczność technologii

Oprogramowanie ZetesChronos zapewnia pełną elastyczność wyboru spośród technologii, takich jak:

 • Tablety
 • Smartfony
 • Odporne na wstrząsy urządzenia przenośne
 • Czujniki IoT i RFID
 • Obrazowanie IQ, rejestracja dokumentu, odczyt eID, obrazowanie wolumetryczne
 • Płatności mobilne
 • Drukowanie mobilne

 

“Głównym wyzwaniem w ramach tego projektu było wyposażenie w krótkim czasie wszystkich 5000 punktów ParcelShop oraz jednoczesne przeszkolenie wszystkich użytkowników. Dzięki firmie Zetes udało nam się tego dokonać."

Jens Minneker, dyrektor ds. zarządzania produktami, e-handlu i sprzedaży, GLS IT Services GmbH – przeczytaj artykuł

Komu pomagamy?

ZetesChronos to sprawdzone i cenione oprogramowanie dowodu dostarczenia dla dużych i małych firm w regionie EMEA. Współpracujemy z wieloma organizacjami, które poszukiwały możliwości zastąpienia procesów ręcznych opartych na wykorzystaniu papieru najnowocześniejszym oprogramowaniem dowodu dostarczenia. Nasi klienci to firmy z wielu różnych sektorów, takich jak krajowe organizacje pocztowe, firmy kurierskie doręczające przesyłki ekspresowe i paczki (ang. CEP), producenci, sprzedawcy detaliczni lub organizacje dystrybucji w branży farmaceutycznej, wymagające monitorowania temperatury.

 

Więcej informacji?

Kontakt