Sprawdź, jak usprawnić procesy dzięki koncepcji Smart Factory

Pobierz PDF Smart Factory, aby przeczytać go później

Serializacja


Serializacja zapewnia pełną identyfikowalność i widoczność produktów

Aby zarządzać przepływem produktów, stawiać czoła wyzwaniom rynku i spełniać wymogi prawa, bardzo ważna jest zdolność do identyfikowania towarów znajdujących się w obrocie. ZetesAtlas to rozwiązanie do identyfikacji i serializacji, które umożliwia śledzenie i identyfikowanie produktów w całym łańcuchu dostaw z wykorzystaniem serializacji, wielopoziomowej agregacji oraz rejestracji e-certyfikatów.

Dowiedz się więcej o Kontakt

Kto czerpie korzyści płynące z serializacji produktów?

Nasi specjaliści w dziedzinie serializacji współpracują z przedsiębiorstwami z różnych branż:

 • Motoryzacyjnej:
  w zakresie śledzenia podzespołów na potrzeby sprawdzania ciągłości funkcjonowania oraz kontroli jakości.
 • Dóbr luksusowych:
  Tw zakresie śledzenia i identyfikowania luksusowych torebek na wszystkich etapach od dostarczenia surowców aż po gotowe wyroby w sklepach. Zapewnia to uwierzytelnianie oraz kontrolę nad kanałem dystrybucji.
 • Materiałów wybuchowych:
  w zakresie zapewnienia kompletnej identyfikowalności materiałów wybuchowych na poziomie pojedynczych towarów. Dowiedz się, w jaki sposób EPC dba o identyfikowalność na poziomie pojedynczych towarów.
 • Żywności i napojów:
  w zakresie śledzenia drogi pokonywanej przez napoje alkoholowe w ramach zwalczania szarej strefy.
 • Farmaceutycznej:
  w zakresie serializacji na poziomie pojedynczych towarów w ramach zgodności z Dyrektywą dotyczącą zapobiegania fałszowaniu leków.

Współpracujemy także z przedsiębiorstwami z branż badań rolnych, lotniczej, inżynieryjnej i chemicznej. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych projektów, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami lub zapoznania się z naszymi referencjami

Dowiedz się więcej o

Korzyści płynące z serializacji produktów

Zgodność z przepisami prawa

Spełnienie obecnych i przyszłych wymogów regulacyjnych.

Widoczność i identyfikowalność

Pewność kontroli nad realizacją procesów przychodzących i wychodzących.

Ochrona bezpieczeństwa konsumenta

Pewność autentyczności produktu i możliwość efektywnego zarządzania zwrotami.

Redukcja kosztów

Redukcja poziomu zapasów, utrzymanie ciągłości produkcji oraz eliminowanie szarej strefy.

Personalizacja komunikacji

Możliwość personalizacji komunikacji i marketingu.

Bezpieczna integracja

Oprogramowanie ZetesAtlas oferuje szerokie możliwości w zakresie zarządzania i kontroli nad wszystkimi procesami serializacji i agregacji produktów. Przekłada się to na wysoką całkowitą efektywność wyposażenia oraz całkowitą wydajność linii pakujących. System zapewnia integrację z istniejącymi systemami ERP, MES i PES oraz repozytorium śledzenia i identyfikowania Może on także generować unikalne numery seryjne lub pobierać je z zewnętrznego źródła.

Podstawowe właściwości systemu serializacji produktów

 • Wysoka całkowita efektywność wyposażenia.
 • Wydajne scentralizowane zarządzanie linią.
 • Autonomia technologii.
 • Tworzenie ścieżki audytu serializacji.
 • Generowanie numerów seryjnych lub przydzielanie ich na podstawie zewnętrznych źródeł.
 • Walidacja w oparciu o proces kontroli, sprawdzania i weryfikacji.
 • Ustanawianie e-certyfikatów.
Dowiedz się więcej o

Modułowe, skalowalne rozwiązanie

Potrzeby w zakresie śledzenia zserializowanych produktów zależą od przedsiębiorstwa.

Z tego powodu zawsze zaczynamy od ewaluacji istniejących procesów. We współpracy z Twoimi zespołami przyglądamy się Twoim potrzebom, a następnie uzgadniamy odpowiedni poziom serializacji, agregacji oraz deagregacji. Możliwe jest rozpoczęcie od podstawowych narzędzi oraz dodawanie z czasem kolejnych funkcji.

Znakowanie/etykietowanie

Zastosowanie wymaganych identyfikatorów: kod Datamatrix, kod kreskowy, pasek danych, etykieta RFID.

Serializacja

Wprowadzanie serializacji czytelnej dla człowieka i maszyny w celu zapewnienia unikalnej identyfikacji towarów.

Agregacja

Uwzględnienie hierarchicznej relacji między wyrobami zawsze, gdy są one pakowane, rozpakowywane oraz przepakowywane.

Inspekcje

Zapewnienie wysokiej jakości identyfikatorów w celu uzyskania możliwości rejestrowania danych w dalszej części linii.

Paletyzacja

Pakowanie zserializowanych towarów na palety w połączeniu z agregacją danych.

Shipping verification

Szybkie analizowanie i wykrywanie wszystkich kodów kreskowych na palecie w celu zagwarantowania jakości danych oraz dokładnej realizacji zamówienia.

Komu pomagamy?

“Firma Zetes zaimponowała nam możliwościami w zakresie identyfikowalności na poziomie pojedynczego towaru, wiedzą techniczną oraz wysokim poziomem wsparcia technicznego.”

Charles-Ernest Armand, dyrektor administracyjny i finansowy, EPC Group

Dowiedz się
Dlaczego warto nawiązać współpracę z Zetes?
 • Mamy za sobą ponad 30 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań do identyfikacji opakowań.
 • Klient uzyskuje dostęp do jednego dostawcy oferującego własne oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe, które są wynikiem doskonałego zrozumienia złożonych globalnych procesów identyfikowalności.
 • Pojedynczy punkt kontaktu pozwala ograniczyć ryzyko i komplikacje.
 • Nasze rozwiązania w dziedzinie znakowania kodem Datamatrix i serializacji są wykorzystywane przez czołowych producentów, w tym  EPC Group, Bristol Meyers Squibb, Sanofi itd.
 • Dysponując ponad 30 biurami w wielu krajach, jesteśmy w stanie zapewnić szybką obsługę.

Kodowanie i znakowanie

Nasze oprogramowanie do serializacji produktów zapewnia zarządzanie serializacją na dowolnym poziomie logistycznym, w tym w odniesieniu do kartonu, partii, pudełka oraz palety. Może ono być wykorzystywane wraz z istniejącymi liniami pakującymi lub w połączeniu z naszymi systemami etykietowania i znakowania. Wszystkie maszyny są zaprojektowane i wykonane przez nas, co przekłada się na utrzymanie maksymalnej ciągłości pracy linii pakującej.

Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych (TPD) i jej wpływ na hurtowników, dystrybutorów i detalistów

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające zgodność z Dyrektywą TPD

Jako eksperci ds. integracji procesów łańcucha dostaw i technologii pomagamy zapewnić, że każdy ruch wyrobów tytoniowych jest skanowany i rejestrowany w całym łańcuchu dostaw, od punktu produkcji, poprzez dystrybucję, aż do punktu sprzedaży. Niezależnie od tego, czy jesteś mobilnym sprzedawcą detalicznym dostarczającym bezpośrednie dostawy do sklepów lub automatów sprzedających, czy też hurtownikiem, pomożemy Ci zapewnić zgodność na każdym etapie.

Nasze w pełni zintegrowane rozwiązanie dla łańcucha dostaw tytoniu obejmuje:

 • ograniczenie ryzyka w związku z możliwością podjęcia natychmiastowej reakcji.
 • sprawowanie kontroli nad pochodzeniem produktów od wewnętrznych i zewnętrznych dostawców.
 • ochronę łańcucha dostaw na wszystkich etapach od produkcji po sprzedaż.
 • kontrolę nad kanałami dystrybucji poprzez zwalczanie szarej strefy.
 • wydajne zarządzanie zwrotami produktów.

ZetesAtlas Resources

Identyfikowalność: Phyteurop wybiera ZetesAtlas
Identyfikowalność: Phyteurop wybiera ZetesAtlas
Norbord automatyzuje etykietowanie 700 palet dziennie dzięki ZetesAtlas
Norbord automatyzuje etykietowanie 700 palet dziennie dzięki ZetesAtlas
Dzięki Zetes Lehning Laboratories dostosowała się do dyrektywy o zapobieganiu fałszowania leków
Dzięki Zetes Lehning Laboratories dostosowała się do dyrektywy o zapobieganiu fałszowania leków
CTS przygotowana do przestrzegania unijnej dyrektywy TPD dzięki wsparciu Zetes
CTS przygotowana do przestrzegania unijnej dyrektywy TPD dzięki wsparciu Zetes