logo atlas

Serializacja zapewnia pełną identyfikowalność i widoczność produktów

Aby zarządzać przepływem produktów, stawiać czoła wyzwaniom rynku i spełniać wymogi prawa, bardzo ważna jest zdolność do identyfikowania towarów znajdujących się w obrocie. ZetesAtlas to rozwiązanie do identyfikacji i serializacji, które umożliwia śledzenie i identyfikowanie produktów w całym łańcuchu dostaw z wykorzystaniem serializacji, wielopoziomowej agregacji oraz rejestracji e-certyfikatów.

Korzyści płynące z serializacji produktów

Zgodność z przepisami prawa

Spełnienie obecnych i przyszłych wymogów regulacyjnych.

Widoczność i identyfikowalność

Pewność kontroli nad realizacją procesów przychodzących i wychodzących.

Ochrona bezpieczeństwa konsumenta

Pewność autentyczności produktu i możliwość efektywnego zarządzania zwrotami.

 

Redukcja kosztów

Redukcja poziomu zapasów, utrzymanie ciągłości produkcji oraz eliminowanie szarej strefy.

Personalizacja komunikacji

Możliwość personalizacji komunikacji i marketingu.

 

“Firma Zetes zaimponowała nam możliwościami w zakresie identyfikowalności na poziomie pojedynczego towaru, wiedzą techniczną oraz wysokim poziomem wsparcia technicznego.”

Charles-Ernest Armand, dyrektor administracyjny i finansowy, EPC Group – dowiedz się, w jaki sposób EPC dba o identyfikowalność materiałów wybuchowych na poziomie pojedynczego towaru

 

Bezpieczna integracja

Oprogramowanie ZetesAtlas oferuje szerokie możliwości w zakresie zarządzania i kontroli nad wszystkimi procesami serializacji i agregacji produktów. Przekłada się to na wysoką całkowitą efektywność wyposażenia oraz całkowitą wydajność linii pakujących. System zapewnia integrację z istniejącymi systemami ERP, MES i PES oraz repozytorium śledzenia i identyfikowania Może on także generować unikalne numery seryjne lub pobierać je z zewnętrznego źródła.

Podstawowe właściwości systemu serializacji produktów

 • Wysoka całkowita efektywność wyposażenia.
 • Wydajne scentralizowane zarządzanie linią.
 • Autonomia technologii.
 • Tworzenie ścieżki audytu serializacji.
 • Generowanie numerów seryjnych lub przydzielanie ich na podstawie zewnętrznych źródeł.
 • Walidacja w oparciu o proces kontroli, sprawdzania i weryfikacji.
 • Ustanawianie e-certyfikatów.
modular_solutions

Modułowe, skalowalne rozwiązanie

Potrzeby w zakresie śledzenia zserializowanych produktów zależą od przedsiębiorstwa. Z tego powodu zawsze zaczynamy od ewaluacji istniejących procesów. We współpracy z Twoimi zespołami przyglądamy się Twoim potrzebom, a następnie uzgadniamy odpowiedni poziom serializacji, agregacji oraz deagregacji. Możliwe jest rozpoczęcie od podstawowych narzędzi oraz dodawanie z czasem kolejnych funkcji.

mark and label

Znakowanie/etykietowanie

Zastosowanie wymaganych identyfikatorów: kod Datamatrix, kod kreskowy, pasek danych, etykieta RFID.

seriallization

Serializacja

Wprowadzanie serializacji czytelnej dla człowieka i maszyny w celu zapewnienia unikalnej identyfikacji towarów.

aggregation

Agregacja

Uwzględnienie hierarchicznej relacji między wyrobami zawsze, gdy są one pakowane, rozpakowywane oraz przepakowywane.

Inspection

Inspekcje

Zapewnienie wysokiej jakości identyfikatorów w celu uzyskania możliwości rejestrowania danych w dalszej części linii.

Palletisation

Paletyzacja

Pakowanie zserializowanych towarów na palety w połączeniu z agregacją danych.

print and verification

Shipping verification

Szybkie analizowanie i wykrywanie wszystkich kodów kreskowych na palecie w celu zagwarantowania jakości danych oraz dokładnej realizacji zamówienia.

 

Kodowanie i znakowanie

Nasze oprogramowanie do serializacji produktów zapewnia zarządzanie serializacją na dowolnym poziomie logistycznym, w tym w odniesieniu do kartonu, partii, pudełka oraz palety. Może ono być wykorzystywane wraz z istniejącymi liniami pakującymi lub w połączeniu z naszymi systemami etykietowania i znakowania. Wszystkie maszyny są zaprojektowane i wykonane przez nas, co przekłada się na utrzymanie maksymalnej ciągłości pracy linii pakującej.

industrial_coding_and_marking

Kto czerpie korzyści płynące z serializacji produktów?

Nasi specjaliści w dziedzinie serializacji współpracują z przedsiębiorstwami z różnych branż:

 • Motoryzacyjnej: w zakresie śledzenia podzespołów na potrzeby sprawdzania ciągłości funkcjonowania oraz kontroli jakości.
 • Dóbr luksusowych: Tw zakresie śledzenia i identyfikowania luksusowych torebek na wszystkich etapach od dostarczenia surowców aż po gotowe wyroby w sklepach. Zapewnia to uwierzytelnianie oraz kontrolę nad kanałem dystrybucji.
 • Materiałów wybuchowych: w zakresie zapewnienia kompletnej identyfikowalności materiałów wybuchowych na poziomie pojedynczych towarów. Dowiedz się, w jaki sposób EPC dba o identyfikowalność na poziomie pojedynczych towarów.
 • Żywności i napojów: w zakresie śledzenia drogi pokonywanej przez napoje alkoholowe w ramach zwalczania szarej strefy.
 • Farmaceutycznej: w zakresie serializacji na poziomie pojedynczych towarów w ramach zgodności z Dyrektywą dotyczącą zapobiegania fałszowaniu leków.

Współpracujemy także z przedsiębiorstwami z branż badań rolnych, lotniczej, inżynieryjnej i chemicznej. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych projektów, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami lub zapoznania się z naszymi referencjami

Podstawa pełnej widoczności łańcucha dostaw

Śledzenie i identyfikowanie zserializowanych towarów w całym łańcuchu dostaw. Serializacja produktów pozwala na uwzględnienie hierarchicznych relacji między towarami w obrębie łańcucha dostaw. Na każdym etapie pakowania odbywa się gromadzenie informacji, przydzielanie kodów towarów nadrzędnych oraz rejestrowanie danych. Zapisywanie odnośnych danych i udostępnianie ich odpowiednim interesariuszom w obrębie powiązanego łańcucha dostaw pozwala także na:

 • ograniczenie ryzyka w związku z możliwością podjęcia natychmiastowej reakcji.
 • sprawowanie kontroli nad pochodzeniem produktów od wewnętrznych i zewnętrznych dostawców.
 • ochronę łańcucha dostaw na wszystkich etapach od produkcji po sprzedaż.
 • kontrolę nad kanałami dystrybucji poprzez zwalczanie szarej strefy.
 • wydajne zarządzanie zwrotami produktów.

 

serialization-of-pharmaceutical-products
 
 

Dlaczego warto nawiązać współpracę z Zetes?

 • Mamy za sobą ponad 30 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań do identyfikacji opakowań.
 • Klient uzyskuje dostęp do jednego dostawcy oferującego własne oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe, które są wynikiem doskonałego zrozumienia złożonych globalnych procesów identyfikowalności.
 • Pojedynczy punkt kontaktu pozwala ograniczyć ryzyko i komplikacje.
 • Nasze rozwiązania w dziedzinie znakowania kodem Datamatrix i serializacji są wykorzystywane przez czołowych producentów, w tym  EPC Group, Bristol Meyers Squibb, Sanofi itd.
 • Dysponując ponad 30 biurami w wielu krajach, jesteśmy w stanie zapewnić szybką obsługę.
Modular Content

Umów się na niezobowiązujące bezpłatne spotkanie konsultacyjne

Skontaktuj się z nami