Technologia IoT: czynnik widoczności w łańcuchu dostaw

Technologie IoT umożliwiają łączenie ludzi, procesów, danych i towarów za pośrednictwem inteligentnych urządzeń i czujników. Zapewnia to niespotykaną widoczność procesów i zdarzeń w łańcuchu dostaw. Umożliwia tym samym poprawę wskaźnika OTIF, osiągnięcie KPI usług oraz dopilnowanie, by towary były dostarczone w dobrym stanie.

Dane w każdej chwili i z każdego miejsca

Dzięki inteligentnym czujnikom do gromadzenia i przesyłu danych możesz wyraźnie widzieć, w jakim stanie, miejscu i otoczeniu znajdują się przesyłane przez Ciebie towary. Dostęp do danych „zawsze i wszędzie” umożliwia podejmowanie świadomych, przemyślanych decyzji oraz działań naprawczych w celu sprawniejszego i wydajniejszego funkcjonowania łańcucha dostaw. 

Zetes solutions

 

Zyskaj widoczność i monitoruj stan towarów w trakcie przewozu w czasie rzeczywistym

  • Usuń procesy manualne zależne od komunikacji telefonicznej i e-mailowej
  • Wyeliminuj słabe ogniwa – znaj status towarów i aktywów podczas ich przewozu
  • Zyskaj widoczność stanu towarów w trakcie przewozu – zmiany temperatury i wszelkie wstrząsy, które mogły wpłynąć na jakość i działanie produktów
  • Miej dostęp do informacji o lokalizacji zapasów i lepiej zarządzaj dostawcami, eliminuj nieefektywność i spory

Zastosowanie IoT w łańcuchu dostaw

Dzięki wyjątkowej zdolności do łączenia procesu, technologii i sprzętu w chmurze Zetes umożliwia korzystanie z informacji w czasie rzeczywistym w celu sprawniejszej realizacji zadań w łańcuchu dostaw. Nasze rozwiązania zapewniają modułowość i umożliwiają osiągnięcie niezrównanej kontroli oraz widoczności w całym przedsiębiorstwie. 

Zapewniamy doradztwo w następującym zakresie:

  • Ulepszanie procesów
  • Czujniki i sprzęt
  • Integracja
  • Infrastruktura sieciowa
  • Widoczność i ostrzeżenia

Porozmawiajmy o korzyściach z IoT dla Twojego łańcucha dostaw

Skontaktuj się z nami