Widoczność łańcucha dostaw


Zdobądź przewagę konkurencyjną likwidując niezbadane obszary łańcucha dostaw.

W łańcuchu dostaw napędzanym popytem, dostępność produktu, niezawodność usług i niski koszt obsługi mają obecnie kluczowe znaczenie. Ta nowa dynamika łańcucha dostaw wymaga ścisłej współpracy z dostawcami i partnerami, opartej na rozszerzaniu własnych możliwości, przestrzeganiu własnych wartości oraz osiąganiu oczekiwanych wyników. Nie jesteś sam…

Dowiedz się więcej o Kontakt

Securing Supply Chain Integrity & Consumer Safety

Supplier Parts
Production Sites
Warehouses
Distribution
Points of Sale
End Consumer

Upstream & Downstream Traceability

Consumer Transparency + Authentication

Tworzenie skoordynowanego widoku łańcucha dostaw

Oprogramowanie ZetesZeus umożliwia rozbicie silosów danych i uzyskanie pełnego obrazu, w którym widoczni są wszyscy najważniejsi partnerzy łańcucha dostaw.

Można to osiągnąć bez modyfikacji istniejących systemów, takich jak ERP, WMS i TMS. Możliwy jest dostęp do dużych wolumenów danych za pośrednictwem własnych systemów lub systemów należących do partnerów z przeglądaniem za pomocą prostych w obsłudze pulpitów.

Dowiedz się więcej o

Korzyści płynące z sięgnięcia po oprogramowanie widoczności łańcucha dostaw

On Shelf Availability
Dostępność towaru na półce
 • Wyższy wskaźnik OTIF (on-time-in-full).
 • Mniej przestojów i wahań czasów realizacji.
 • Wzrost sprzedaży dzięki ograniczeniu braków magazynowych.
 • Proste przekierowywanie lub ponowne przydzielanie produktów.
 • Ograniczenie ilości odpadów.
A Connected Network
Powiązana sieć
 • Sprawna sieć bez silosów.  
 • Zamknięta pętla planowania łańcucha dostaw oraz realizacji procesów przychodzących i wychodzących.
 • Korzystanie z w pełni powiązanego łańcucha dostaw.
 • Pełny przepływ informacji o logistyce. 
 • Widoczność zapasów w ramach łańcucha dostaw.
Real-time KPI Tracking & Disruption Alerts
Śledzenie KPI dostawców w czasie rzeczywistym i ostrzeżenia o zakłóceniach
 • Dokładne dane usprawniające analizę operacyjną i zwiększające wydajność.
 • Proaktywne ostrzeżenia umożliwiające wczesne reagowanie na potencjalne i faktyczne zakłócenia.
 • Lepsza wydajność dostawcy/przewoźnika.
Reduce Costs
Redukcja kosztów
 • Niższe zapotrzebowanie na zapasy buforowe.
 • Zmniejszenie kosztów braku zgodności oraz kar umownych z powodu zakłóceń (praca personelu centrum dystrybucji, dostawy, opłaty 3PL, infolinia).
 • Bardziej wydajne wykorzystanie własnych i zakontraktowanych usług logistycznych.
 • Szybsze rozstrzyganie sporów i dochodzenie zaległych płatności.

Pełna widoczność i identyfikowalność

Zawsze wiesz, co się dzieje i gdzie oraz kto za co odpowiada w łańcuchu dostaw. Korzyści dla Ciebie:

Przekłada się to na zmniejszenie ryzyka, zapewnienie dokładnej i punktualnej realizacji zamówień oraz wspieranie zarządzania wycofanymi produktami, gdy okazuje się to konieczne. Raporty i ostrzeżenia są dostępne w czasie rzeczywistym na tablecie, smartfonie oraz pulpicie.

 • możliwość śledzenia i identyfikowania wszystkich towarów i zdarzeń.
 • znajomość bieżącej sytuacji, co umożliwia szybką reakcję.
 • przegląd wszystkich dostawców oraz interesariuszy.
 • analiza przyczyn wszelkich powtarzających się zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw.
M&S

"Dzięki korzystaniu z jednego systemu wśród wszystkich naszych interesariuszy prowadzimy znacznie bardziej zwartą i elastyczną sieć, a ponadto istotnie rozwinęliśmy współpracę z dostawcami."

Lee Warner – dyrektor działu Fresh Food Supply Chain Development w firmie Marks & Spencer

Zobacz cały film
 

Rozwiązania łańcucha dostaw Zetes

Współpraca może zapewniać rzeczywistą wartość tylko wówczas, gdy wszystkie strony prowadzące działalność mają wgląd w czasie rzeczywistym w dane dotyczące krytycznych zdarzeń i ruchu towarów oraz współdzielony panel wskaźników wydajności, dokładnie odzwierciedlające stan faktyczny.

Aby zagwarantować terminowe wywiązanie się ze zobowiązań, ograniczyć ilość odpadów, zmaksymalizować dostępność, wydłużyć okres trwałości towarów, należy wiedzieć, co się dzieje oraz co się nie wydarzyło i szybko przeciwdziałać zakłóceniom oraz minimalizować ryzyko.

With ZetesMedea Management Dashboard you will achieve:

 • Oprogramowanie widoczności łańcucha dostaw firmy Zetes umożliwia rozbicie silosów danych i uzyskanie pełnego obrazu, w którym widoczni są wszyscy najważniejsi partnerzy łańcucha dostaw. Można to osiągnąć bez modyfikacji istniejących systemów, takich jak ERP, WMS i TMS.
 • Możliwy jest dostęp do dużych wolumenów danych za pośrednictwem własnych systemów lub systemów należących do partnerów wraz z funkcją przeglądania kluczowych informacji dotyczących zarządzania za pomocą prostych w obsłudze pulpitów.
 • Możliwe jest przejście od reaktywnego łańcucha dostaw do proaktywnego wielopoziomowego, przekrojowego łańcucha dostaw dla wielu przedsiębiorstw.

Niezbędna widzialność

Co się wydarzyło w naszej sieci?

 • Zrozumienie wydajności dostawców
 • Szczgółowa informacja o tym, jaki produkt i gdzie został już dostarczony
 • Zrozumienie wydajności przewoźników
 • Zrozumienie wydajności sieci
 • Maksymalny zwrot z inwestycji w nowe rozwiązania IT dzięki zastosowaniu optymalnych rozwiązań opartych na dowodach

Jak funcjonuje nasza sieć detaliczna?

 • Gdzie znajduje się mój towar?
 • Zdefniowanie miejsc przestoju/wąskich gardeł/obszarów zakłóceń?
 • Czy realizacja dostawy przebiega terminowo – czy istnieją jakiekolwiek zagrożenia w jej realizacji?
 • Czego nie wiem?

Co może się wydarzyć w naszej sieci?

 • Optymalizacja czasu odprawiania dostawców i przepływu produktów
 • Zminimalizowanie marnotrawstwa
 • Zwiększenie/zmniejszenie mocy przerobowych w zależności od zapotrzebowania
 • Wprowadzanie ad hoc zmian w zakresie przekierowywania zagrożonego zapasu produktów/działań

Elastyczna kontrola łańcucha dostaw
z myślą o stałych usprawnieniach

 • Dynamiczne prognozowanie dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym.
 • Integracja punktów kontaktu z partnerami w ramach realizacji zamówień w celu zwiększenia wydajności dzięki stosowaniu płynnego ekosystemu usług.
 • Ulepszenie usług i otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach mogących wpływać negatywnie na działalność firmy.
 • Dostęp do informacji na temat zarządzania umożliwiających  identyfikację wąskich gardeł w sieci logistycznej w celu realizacji programów stałego doskonalenia.
 • Maksymalizacja zwrotu z inwestycji technologicznych dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań opartych na dowodach.

Ochrona marki i
konsumenta

 • Maksymalizacja dostępności produktów dla klientów.
 • Personalizacja oraz przeniesienie produktu z jednej do wielu sieci przy jednoczesnym zapewnieniu solidnej oferty usług.
 • Uzyskanie pełnego przeglądu pozwala na identyfikowanie i uwierzytelnianie produktów w dowolnym czasie i punkcie łańcucha dostaw.
 • Ograniczenie ilości odpadów przez maksymalne skrócenie czasu przestoju w sieci i wydłużenie czasu sprzedaży towarów dostępnych na półce.

Konfigurowalny interfejs
współpracy

 • Funkcja dostępna za pośrednictwem w pełni konfigurowalnej platformy danych ze współdzielonymi pulpitami i powiadomieniami w czasie rzeczywistym dostępnymi dla wszystkich interesariuszy. Są wśród nich dostawcy, zewnętrzne firmy logistyczne, podmioty prawne i konsumenci.

Elastyczne, oparte na
chmurze centrum danych

 • Możliwość odczytu dowolnych danych dotyczących łańcucha dostaw, ilości, wartości lub atrybutu, pochodzących z dowolnego źródła.
 • Dane są rejestrowane i zachowywane na potrzeby widoczności w czasie rzeczywistym i ujęciu historycznym.
 • Nie jest konieczne modyfikowanie istniejących systemów w celu gromadzenia danych.


Jak pomagamy zarządzać projektem widoczności w łańcuchu dostaw?

Nasz pakiet wsparcia dla klienta jest uzależniony od jego potrzeb, ale przeważnie obejmuje:

 • Gromadzenie potrzeb i tworzenie warsztatów z myślą o zidentyfikowaniu potrzeb najważniejszych interesariuszy
 • Przegląd procesów widoczności w całym łańcuchu dostaw wraz z analizą luk w procesach interesariuszy łańcucha dostaw i spójności danych
 • Wybór najodpowiedniejszych technologii rejestrowania danych (kody kreskowe, RFID, system wizyjny maszyn oraz czujniki IoT)
 • Programy wdrażania dostawców
 • Pełna realizacja implementacji, testów i wsparcia
 • Pomożemy ci w dążeniu do rzeczy wielkich, zaczynając od małych i szybko rozbudowując rozwiązania...

Porozmawiaj z ekspertem ds. widoczności łańcucha dostaw, który pomoże ci ocenić twoje potrzeby

Kontakt

ZetesZeus Resources

EPC ensures complete unit traceability for explosives with Zetes collaborative supply chain solutions
EPC ensures complete unit traceability for explosives with Zetes collaborative supply chain solutions
Marks and Spencer wybiera Zetes do przekształcenia operacji łańcucha dostaw żywności
Marks and Spencer wybiera Zetes do przekształcenia operacji łańcucha dostaw żywności
Duvel Moortgat achieves full traceability across entire production line
Duvel Moortgat achieves full traceability across entire production line
RFID for asset management within the complex industrial environment of Asco
RFID for asset management within the complex industrial environment of Asco