Sprawdź, jak usprawnić procesy dzięki koncepcji Smart Factory

Pobierz PDF Smart Factory, aby przeczytać go później

Systemy oznakowania i etykietowania

Systemy oznakowania i etykietowania do śledzenia i identyfikowania produktów

W ofercie Zetes znaleźć można kompletną gamę systemów oznakowania i etykietowania. System oznakowania i etykietowania MD-9000 przeznaczony jest do szybkiego znakowania i serializacji pojedynczych produktów w obrębie linii pakowania. Dzięki naszym systemom oznakowania i etykietowania możesz śledzić i identyfikować produkty w łańcuchu dostaw, mając pewność zachowania zgodności z wszystkimi najnowszymi przepisami i rekomendacjami.. Dotyczy to między innymi przepisów wydawanych przez Europejską Federację Firm i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), Unię Europejską, amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Chińską Państwową Administrację ds. Żywności i Leków.

Dowiedz się więcej o Kontakt

Elastyczna konstrukcja zapewniająca najwyższe walory użytkowe

Dzięki elastycznej konstrukcji system oznakowania i etykietowania może zostać włączony do nowej lub istniejącej linii pakowania.

Dzięki elastycznej konstrukcji system oznakowania i etykietowania może zostać włączony do nowej lub istniejącej linii pakowania. Możliwe jest także wprowadzenie pomocniczych modułów sprzętowych, na przykład przenośników górnych i dolnych, zespołów zawracania produktu z pasem bocznym lub przenośników centrujących podczas wprowadzania. Przekłada się to na wzrost efektywności znakowania i kontroli. Wszystkie systemy oznakowania i etykietowania Zetes są kompatybilne z oprogramowaniem do serializacji ZetesAtlas.

Konfiguracja dostosowana do potrzeb

Drukowanie i weryfikacja

Drukowanie i weryfikacja + winietowanie

Drukowanie i weryfikacja + plombowanie

Drukowanie i weryfikacja + winietowanie + plombowanie

Jakie są główne cechy wyróżniające nasze systemy oznakowania i etykietowania?

  • Znakowanie kodem Datamatrix na liniach produkcyjnych o wysokiej prędkości wraz z serializacją lub bez niej.
  • Systemy są projektowane i montowane wewnętrznie pod kątem potrzeb klienta.
  • Systemy wykorzystują standardowe podzespoły takich producentów jak HP, Wolke, Rea i Cognex.
  • Zapewniamy inspekcję kodów Datamatrix przy dużej prędkości.
  • Moduł wyrzutnika rozpoznaje nieodpowiednie wyroby.
  • Wszystkie dane są zapisywane, w związku z czym możliwe jest łatwe znalezienie każdego produktu.

1. Znakowanie

Znakowanie kodem Datamatrix i serializacja Maszyny z serii MD-9000 współpracują z urządzeniami atramentowymi i laserowymi wszystkich największych producentów.

2. Etykietowanie

Dodatkowe winietowanie z dużą prędkością w celach związanych z bezpieczeństwem społecznym, z możliwością wprowadzenia dodatkowego wyposażenia przenoszącego z myślą o pełnej kontroli nad kartonami podczas wprowadzania.

3. Plombowanie

Opcjonalnie na wieko kartonu (góra lub dół bądź na dwóch sąsiednich bokach) możliwe jest naklejenie dwóch samoprzylepnych etykiet plombujących. Światłoczułe etykiety weryfikacyjne umożliwiające wyrzut w razie niezgodności.

4. Inspekcje

Szeroki wybór systemów wizyjnych na bazie kamer (wszystkich producentów) na potrzeby weryfikacji jakości kodu kreskowego i położenia etykiety.

5. Wyrzut

Moduł wyrzutnika

6. Przechowywanie

Bezpieczne zarządzanie danymi i przechowywanie danych z wykorzystaniem rozwiązania do obsługi pakowania ZetesAtlas.

Kompletna oferta pod kątem potrzeb w zakresie identyfikacji i identyfikowalności

W ofercie Zetes znaleźć można szeroki wybór systemów etykietowania przeznaczonych do identyfikacji, serializacji i agregacji wyrobów, kartonów, partii, pudełek oraz palet.

Wszystkie nasze systemy są projektowane i wytwarzane wewnętrznie pod kątem współpracy z istniejącą linią pakowania. Poznaj tutaj naszą ofertę systemów do drukowania i naklejania..

ZetesAtlas Resources

Identyfikowalność: Phyteurop wybiera ZetesAtlas
Identyfikowalność: Phyteurop wybiera ZetesAtlas
Norbord automatyzuje etykietowanie 700 palet dziennie dzięki ZetesAtlas
Norbord automatyzuje etykietowanie 700 palet dziennie dzięki ZetesAtlas
Dzięki Zetes Lehning Laboratories dostosowała się do dyrektywy o zapobieganiu fałszowania leków
Dzięki Zetes Lehning Laboratories dostosowała się do dyrektywy o zapobieganiu fałszowania leków
CTS przygotowana do przestrzegania unijnej dyrektywy TPD dzięki wsparciu Zetes
CTS przygotowana do przestrzegania unijnej dyrektywy TPD dzięki wsparciu Zetes

Zapoznaj się z treścią specyfikacji technicznych naszego systemu oznakowania i etykietowania