Logistyka rozwiązań przychodzących


Oszczędzaj czas i eliminuj błędy towarzyszące organizacji logistyki rozwiązań przychodzących w magazynie

Aby uzyskać jasny i kontrolowany przepływ towarów przychodzących w magazynie, musisz je dokładnie sprawdzać i rejestrować. Dzięki modułowi logistyki rozwiązań przychodzących ZetesMedea przetwarzanie danych towarów odbywa się szybciej, błędy są wykrywane na bieżąco, a produkty są prawidłowo identyfikowane i umieszczane we właściwym miejscu. Przekłada się to na większą pewność skuteczności zarządzania procesami magazynowymi oraz płynnego przebiegu kolejnych etapów procesu realizacji zleceń.

Dowiedz się więcej o Kontakt

Zalety rozwiązania ZetesMedea

 • Szybsze przetwarzanie i weryfikowanie jako źródło oszczędności Twojego czasu.
 • Pewność, że towary przychodzące będą szybciej umieszczane w przewidzianym dla nich miejscu.
 • Mniejsza liczba błędów, które mogą powodować późniejsze problemy z realizacją zleceń.
 • Większa pewność wynikająca z lepszej widoczności i większej dokładności przeglądu stanu magazynowego.
 • Dowody stanu towarów w razie sporów z dostawcami.
 • Większa wydajność pracy w magazynie, co przekłada się na mniejsze koszty.
Dowiedz się więcej o Kontakt

Odbiór towarów

Personel magazynu ma możliwość prowadzenia odbioru i kontroli towarów przychodzących na poziomie pojedynczego produktu, kartonu, palety lub klatki. Może się to odbywać w oparciu o awizo wysyłki (Advanced Shipping Note, ASN), zlecenie zakupu (Purchase Order, PO) lub inne dane dostawy pochodzące od zewnętrznych dostawców bądź centrów dystrybucji.

Dzięki modułowi logistyki rozwiązań przychodzących pracownicy mają możliwość:

in-the-shop szybszego przetwarzania i weryfikowania procesów logistyki rozwiązań przychodzących.
in-the-shop odbierania wskazówek pochodzących z systemu dla towarów przychodzących.
icon-delivery rejestrowania fotograficznych dowodów stanu towarów przychodzących.
icon-printer drukowania etykiet w miejsce uszkodzonych lub brakujących.

Nasz moduł logistyki rozwiązań przychodzących umożliwia synchronizację z systemami back-endowymi, co przekłada się na przegląd aktualnego stanu magazynowego i możliwość uniknięcia niedoborów. System generuje także ostrzeżenia o niedostarczonych produktach, co pozwala na znalezienie alternatywnego rozwiązania. Korzyści obejmują także podniesienie wydajności pracy oraz ograniczenie ryzyka błędów, a także możliwość rejestrowania dowodów na wypadek sporów z dostawcami lub problemów z jakością dostawy. 

Dowiedz się więcej o Kontakt

Odkładanie

Odkładanie towarów we właściwe miejsce to gwarancja sprawnego przebiegu innych procesów magazynowych. Dzięki oprogramowaniu ZetesMedea towary są zawsze na swoim miejscu, co stanowi gwarancję zadowolenia klienta i utrzymania ciągłości produkcji. Zespół otrzymuje od systemu instrukcje dotyczące tego, gdzie odłożyć dany towar i jak to zrobić najszybciej. Technologie skanowania kodów kreskowych, wybierania głosowego i put-to-light zapewniają większą dokładność. Logistyka rozwiązań przychodzących oferuje wiele korzyści, w tym: 

 • krótsze cykle przyjęcia do magazynu
 • lepszą widoczność, dostępność i dokładność przeglądu stanu magazynowego
 • pewność, że towary przychodzące są umieszczane w przewidzianym dla nich miejscu za każdym razem
 • większą wydajność pracy związaną z tym, że większa liczba towarów może zostać odłożona w krótszym czasie.
Dowiedz się więcej o Kontakt

Logistyka zwrotna

Krótszy czas przetwarzania zwrotów i natychmiastowa widoczność zapasów

ZetesMedea pomaga w uzyskaniu pełnej widoczności wszystkich operacji, umożliwiając efektywne przetwarzanie zwrotów od klientów, ponowne wprowadzanie sezonowych i nadwyżkowych zapasów do magazynu lub identyfikację towarów przeznaczonych do odnowienia lub utylizacji. System pozwala na szybkie zarządzanie zwrotami w celu minimalizacji kosztów, poprawy dostępności, ograniczenia ilości nieaktualnych zapasów i maksymalizacji marży.

ZetesMedea zapewnia wiele korzyści, w tym:

 • Szybkie przetwarzanie zwrotów w celu skrócenia cyklów od przyjęcia towaru po jego umieszczenie w magazynie
 • Tworzenie list kompletacji zwrotnej w celu zwrotu produktów do magazynu
 • Wyższą produktywność pracowników
 • Skrócenie czasu wyszukiwania produktów
 • Zapis dowodu stanu produktów w celu minimalizacji liczby sporów

Resources

Dia's worldwide warehouses speak the same language
Dia's worldwide warehouses speak the same language
Productivity doubles thanks to voice picking at Cassis
Productivity doubles thanks to voice picking at Cassis
Coca-Cola saves 6 minutes per truck during loading
Coca-Cola saves 6 minutes per truck during loading
Mediq zwiększa efektywność realizacji zamówień dzięki ZetesMedea Voice
Mediq zwiększa efektywność realizacji zamówień dzięki ZetesMedea Voice