logo medea

250,000

Users of Zetes voice solutions in EMEA

2,000

Distribution centers equipped

99.9%

Picking accuracy

Poprawa dokładności i wydajności

System wybierania głosowego ZetesMedea zapewnia poprawę dokładności, wydajności i efektywności w całym magazynie. To wszechstronne rozwiązanie zostało opracowane z myślą o optymalizacji realizacji zleceń w magazynie. Moduł głosowy oprogramowania ZetesMedea współpracuje z wieloma technologiami i urządzeniami magazynowymi. Możliwa jest także jego integracja z systemem zarządzania magazynem (WMS) lub systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Nasz system wybierania głosowego gwarantuje szybką i efektywną obsługę złożonych zamówień wielokanałowych oraz „kliknij i odbierz”.

Maksymalna elastyczność i wydajność operacyjna

Moduł głosowy oprogramowania ZetesMedea oferuje następujące korzyści:

  • Wzrost wydajności na poziomie od 25% do 35%.
  • Wskaźniki dokładności rzędu 99,9% i więcej.
  • Doskonała optymalizacja procesów w tym zbierania zleceń, cross-dockingu, utrzymania zapasu, kompletacji i pakowania, odkładania, uzupełniania oraz kontroli jakości.
  • Ograniczenie czasu szkoleń, co jest szczególnie ważne w okresach sezonowych wzrostów wolumenu transakcji.
  • Jedno rozwiązanie do obsługi wielu procesów.
  • Kompletacja głosowa można połączyć ze skanowaniem, technologią RFID i obsługą ekranową.
  • Niczym nieskrępowana integracja z systemami ERP i WMS, w tym SAP..

Odkryj inne zalety systemu wybierania głosowego i zapoznaj się z jego działaniem.

 

“Dzięki modułowi głosowemu oprogramowania ZetesMedea wskaźnik błędów kompletacji zmniejszył się o 60%, a jej wydajność wzrosła o 15–20%.”

Reinhard Gräffe, menedżer zakładu, Norma – zapoznaj się ze studium przypadku

Więcej niż tylko wybieranie głosowe

Jak pokazuje doświadczenie, nie ma dwóch identycznych procesów biznesowych. Moduł głosowy oprogramowania ZetesMedea przynosi usprawnienie realizacji zleceń w magazynie, wykraczające dalece poza tradycyjne „wybieranie głosowe” czy „wybieranie głosem”. Ma to miejsce:

wewnątrz centrum dystrybucji

Warehouse

gdzie dotyczy to odbierania, odkładania, uzupełniania, przenoszenia, zliczania cykli, wysyłania i dostarczania do sklepów.

w sklepie

icon-shop

gdzie dotyczy to zliczania zapasu oraz zbierania zleceń w ramach usługi „kliknij i odbierz”.

w terenie

icon-delivery

gdzie dotyczy to zapewnienia wsparcia głosowego personelowi serwisowemu.

w przypadku wszelkich innych procesów

icon-telephone

które wymagają efektywnej bezdotykowej obsługi.

Oszczędność czasu poprzez ograniczenie szkoleń operatorów

Kompletacja głosowa jest prostsze, co przekłada się na skrócenie czasu przewidzianego na szkolenie operatorów. Operatorzy są prowadzeni przez poszczególne zadania za pomocą prostych komunikatów. Kompletacja głosowa pozwala zaoszczędzić 25 minut na czasie szkoleń w przeliczeniu na operatora. . Jest to ważne w zakładach z dużą liczbą pracowników sezonowych.

 

“Nowe terminale są obsługiwane bez szkoleń za pomocą rozwiązania głosowego Zetes. Ze względu na sezonową zmienność wielu magazynierów to pracownicy tymczasowi, którzy mogą uzyskać od razu pełną produktywność, ponieważ nie ma konieczności rejestrowania ich głosów w nowym systemie. Poprzez ograniczenie szkoleń oszczędzamy dużo czasu.”

Charles Chelayfa, szef IT w dziale produkcji, Système U – zobacz film

 

Połączenie głosu z innymi technologiami i systemami

Czy musisz skanować kody kreskowe produktów, aby uzyskać identyfikowalność w swoim magazynie? W ramach wielomodułowego podejścia system umożliwia połączenie technologii głosowej z innymi interfejsami, w tym skanowania i obsługi ekranowej.

Oprogramowanie do wybierania głosowego jest kompatybilne z urządzeniami wszystkich największych producentów sprzętu. W Europie jesteśmy głównym partnerem takich firm, jak Zebra, Honeywell (Vocollect) i Datalogic. Potrafimy doradzić terminal głosowy najlepiej dopasowany do potrzeb związanych z działalnością klienta Rozwiązanie może także zostać zintegrowane z dowolnym systemem WMS i ERP. Moduł głosowy oprogramowania ZetesMedea zapewnia algorytmy logiczne, których nie oferuje żaden istniejący system, co przekłada się na maksymalizację efektywności i wydajności.

Operator korzystający w pracy z wybierania głosowego w Système U
 

“W ramach pojedynczej inwestycji oraz z wykorzystaniem tego samego sprzętu możemy zoptymalizować wiele procesów biznesowych, w tym nie tylko przygotowania i stanu magazynowego, ale także magazynowania i umiejscowienia produktu.”

Anne Claude Mare, szef badań i rozwoju, CERP Rouen – zobacz film

 

Dlaczego warto wprowadzić wybieranie głosowe?

Wyposażeni w mobilne terminale głosowe i zestawy słuchawkowe pracownicy mogą wykonywać zadania szybciej z mniejszym prawdopodobieństwem błędu, ponieważ są informowani przez system o wymaganych czynnościach i miejscach ich wykonania. Bezdotykowa i bezwzrokowa obsługa zapewnia także ograniczenie liczby przypadków upuszczenia lub rozsypania towaru, co przekłada się na większe zadowolenie pracownika wynikające z lepszej ergonomii. Kierownicy zakładów mogą śledzić i analizować postęp oraz przekierowywać zasoby tam, gdzie są one potrzebne. System pozwala także uniknąć nieprawidłowych wysyłek oraz wydawania kosztownych not kredytowych. Odkryj inne inne zalety systemu wybierania głosowego i zapoznaj się z jego działaniem.

 

Security and peace of mind

W chmurze lub lokalnie

Nasze rozwiązanie może być udostępniane lokalnie lub w chmurze. Zarządzanie systemem głosowym w chmurze eliminuje trudności związane z koniecznością utrzymania własnych serwerów. Powoduje to także ograniczenie problemów technicznych, dzięki czemu zespół IT może skupić się na swojej podstawowej działalności.

Proven by 250.000 users

Cieszymy się reputacją zaufanego doradcy wśród ponad 250 tys. pracowników mobilnych, a nasze rozwiązanie zostało wdrożone w ponad 2,5 tys. centrów dystrybucyjnych. Dysponujemy specjalistami w dziedzinie wybierania głosowego w ponad 30 biurach na terenie 20 krajów regionu EMEA. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi referencjami dotyczącymi działalności w obszarze wybierania głosowego oraz sposobami uzyskania naszego wsparcia w prowadzeniu działalności.

Pewność wsparcia

Oferujemy elastyczne programy serwisu i utrzymania systemów. Użytkownicy otrzymują wsparcie hot desk oraz pomoc w zakresie zarządzania licencjami, aktualizacji, napraw i wsparcia dla oprogramowania. W przypadku rozwiązania udostępnianego lokalnie nasi specjaliści w obszarze wybierania głosowego zapewniają błyskawiczną pomoc w razie zagrożenia dla ciągłości działalności.

 

 

"Od początku współpracy firma Zetes jest partnerem, który wsłuchuje się w nasze potrzeby i stara się dostarczyć rozwiązanie najlepiej dopasowane do naszych oczekiwań. Jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymanych usług oraz wyników współpracy w zakresie dokładności i wydajności"

Valerio Cortese, dyrektor systemów informatycznych, Gruppo Iper – zapoznaj się ze studium przypadku

Modular Content

Czy chcesz dowiedzieć się, jak najlepiej wdrożyć nowoczesne rozwiązanie głosowe w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami