Wdrożenie efektywnych możliwości inwentaryzacji

Zapobieganie błędom ludzkim, manipulacjom przy zapasach i przestojom.

Liczenie cykli jest niezbędne, jednak ręczne zliczanie wymaga czasu i wielu zasobów. Oprogramowanie ZetesMedea pozwala na porównanie stanu magazynowego wskazanego przez system z rzeczywistym poziomem zapasów, dając pewność, że zaplanowane czynności (w oparciu o poziomy systemowe) zostaną w pełni zrealizowane. Umożliwia to szybsze liczenie i zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym, zachowanie dokładności oraz lokalizację towarów w magazynie.

Korzyści:

 • Błyskawiczny proces inwentaryzacji
 • Zliczanie połączone z innymi procesami
 • Większa dokładność przeglądu stanu magazynowego
 • Skrócenie czasu wyszukiwania produktów
 • Brak konieczności magazynowania dodatkowych zapasów na wypadek błędnych obliczeń

Next page

ID Logistics skraca czas inwentaryzacji o 50% dzięki systemowi Full Pallet Inventory

id logisitcs

ID Logistics, europejski lider logistyki kontraktowej, wykonuje kolejny krok na drodze do cyfryzacji swoich magazynów, wdrażając technologię pełnej inwentaryzacji palet. System stanowiący część rozwiązania ZetesMedea wykorzystuje technologię kamer do szybkiego liczenia zapasów na paletach. Specjalnie zaprojektowany mobilny czytnik Banku Obrazów zamontowany na wózku widłowym jadącym z prędkością do 10 km/h umożliwia dokonanie pełnej inwentaryzacji palet. System w sposób ciągły dostosowuje się do prędkości wózka widłowego i umożliwia skrócenie czasu zliczania zapasów w magazynie o 50%.

 

Full Pallet Inventory

Innowacyjne rozwiązanie ZetesMedea Full Pallet Inventory umożliwia szybsze, częstsze i łatwiejsze do kontroli liczenie cykli. Zapewnia ono szybki zwrot z inwestycji i wysokie wskaźniki dokładności danych oraz dostęp w czasie rzeczywistym do danych i informacji o zapasach.

Korzyści: :

 • Dane inwentaryzacyjne pozyskiwane w czasie rzeczywistym i wysokie wskaźniki dokładności > 99,8%
 • Minimalizacja kurczenia się zapasów, ich niedoboru, konieczności zamykania korytarzy i czasu przestojów
 • Wyższe wskaźniki KPI/SLA dotyczące terminowej realizacji
 • Wyższe przychody ze względu na mniejszą liczbę zapasów i niższe odpisy na zapasy
 • Zwiększona dostępność pracowników magazynu
 • Mniejsze obciążenie w zakresie BHP podczas procesu audytu
Download our Full Pallet Inventory Brochure

ID Logistics skraca czas inwentaryzacji o 50%

Nasze rozwiązanie Full Pallet Inventory umożliwiło firmie ID Logistics skrócenie czasu inwentaryzacji z dni do godzin, gwarantując dokładność przekraczającą 99,8%. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

 
 

 

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach magazynowych

ZetesMedea to sprawdzone i cenione oprogramowanie magazynowe dla dużych i małych firm w regionie EMEA.

Nasze rozwiązania z zakresu magazynowania i dystrybucji przynoszą korzyści niezależnie od tego, czy stosowane są w magazynie produkcyjnym, detalicznym, czy też w sieci centrów dystrybucji. Zapoznaj się z naszymi referencjami i informacjami na temat naszych możliwości w dziedzinie optymalizacji działalności operacyjnej.

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania darmowej wersji demonstracyjnej

Firmy, które nam ufają

Logos