Sprawdź, jak usprawnić procesy dzięki koncepcji Smart Factory

Pobierz PDF Smart Factory, aby przeczytać go później

Serializacja farmaceutyczna


Serializacja farmaceutyczna: ograniczenie ryzyka i wsparcie na przyszłość

ZetesAtlas for Pharma to rozwiązanie do serializacji i identyfikacji opakowań dla branż farmaceutycznej i medycznej. Modułowa i skalowalna budowa przekłada się na uproszczenie wdrażania. Rozwiązanie umożliwia uzyskanie zgodności z Dyrektywą dotyczącą zapobiegania fałszowaniu leków (FMD), przepisami dotyczącymi unikalnej identyfikacji urządzeń (Unique Device Identification, UDI) oraz wszelkimi przyszłymi wymogami w zakresie serializacji, agregacji i e- certyfikatów.

Łatwiejsze i szybsze wdrażanie projektów

Dowiedz się więcej o

Wdrożenie rozwiązania ZetesAtlas w ramach istniejących lub nowych linii produkcyjnych odbywa się bardzo szybko oraz możliwa jest integracja rozwiązania z systemem MES lub ERP.. Nasi specjaliści w dziedzinie linii pakowania w 30 biurach na terenie całej Europy zapewniają pomoc w każdym aspekcie projektu wdrażania serializacji farmaceutycznej. Pojedynczy punkt kontaktu w sprawie doradztwa i wsparcia technicznego to gwarancja niskich kosztów i bezproblemowej realizacji projektu.

Modułowe, skalowalne rozwiązanie

Potrzeby w zakresie śledzenia zserializowanych produktów zależą od przedsiębiorstwa.

Z tego powodu zawsze zaczynamy od ewaluacji istniejących procesów. We współpracy z Twoimi zespołami przyglądamy się Twoim potrzebom, a następnie uzgadniamy odpowiedni poziom serializacji tytoniu, agregacji oraz deagregacji. Możliwe jest rozpoczęcie od podstawowych narzędzi oraz dodawanie z czasem kolejnych funkcji.

Podstawowe właściwości systemu serializacji produktów

 • Wysoka całkowita efektywność wyposażenia.
 • Wydajne scentralizowane zarządzanie linią.
 • Autonomia technologii.
 • Tworzenie ścieżki audytu serializacji tytoniu.
 • Generowanie numerów seryjnych lub przydzielanie ich na podstawie zewnętrznych źródeł.
 • Walidacja w oparciu o proces kontroli, sprawdzania i weryfikacji.
 • Ustanawianie e-certyfikatów.

Modułowe rozwiązanie

Rozwiązanie ZetesAtlas pozwala na centralizację operacji zarządzania i kontroli w odniesieniu do krytycznych funkcji w ramach procesów serializacji i agregacji farmaceutycznej. Wybierz moduły, których potrzebujesz dziś, i dodawaj kolejne w przyszłości bez uszczerbku dla ciągłości produkcji.

“Ogromnie doceniamy elastyczne podejście do projektowania zespołów Zetes, które dostarczyły nam maszyny stanowiące odpowiedź na nasze potrzeby. Projekt odznacza się dużą innowacyjnością, co umożliwi nam dalsze podnoszenie poziomu jakości.”
Sylvain Ballesta,
menedżer projektów, Bristol Meyers Squibb
Zapoznaj się ze studium przypadku
“Jednym z największych wyzwań związanych z serializacją jest fakt, że dochodzi w niej do zderzenia trzech światów: danych podstawowych, danych transakcyjnych oraz fizycznego produktu. Wszystkie te składniki powinny być w sposób ciągły i dynamicznie ze sobą powiązane”
Sébastien Sliski,
menedżer rozwiązań w dziedzinie współpracy, Zetes
Zapoznaj się z treścią artykułu

Kompletny pakiet rozwiązań w zakresie serializacji

Rozwiązanie ZetesAtlas może zostać zintegrowane z istniejącymi liniami pakowania, urządzeniami znakującymi i etykietującymi oraz systemami ERP lub MES. Może ono także zostać dostarczone wraz z zaprojektowanymi i wykonanymi przez nas systemami oznakowania i etykietowania dla branży farmaceutycznej.

SPRZĘT

Systemy identyfikacji zaprojektowane pod kątem rynku farmaceutycznego

 • Identyfikator kartonu
 • Identyfikator partii
 • Identyfikator opakowania
 • Identyfikator palety
 • Agregacja
 • Plombowanie
 • Bezpieczne drukowanie i inspekcje

OPROGRAMOWANIE

 • Gwarancja wysokiej całkowitej efektywności wyposażenia
 • Efektywne, centralne zarządzanie linią
 • Niezależność od technologii
 • Ścieżka audytu serializacji (rejestracja zdarzeń / wyników)
 • Zarządzanie numerami seryjnymi
 • Zewnętrzne źródło
 • Tworzenie numerów seryjnych
 • Walidacja (kontrola/sprawdzanie/weryfikacja)
   

Zdolność do pracy przy dużych prędkościach

Rozwiązanie ZetesAtlas zapewnia dokładną i szybką identyfikację oraz serializację bez uszczerbku dla ciągłości pracy linii pakowania. Możliwe jest znakowanie do 430 kartonów na minutę.

Bezpieczna integracja

 • Niezawodna integracja z ERP, MES i EPSIS.
 • Niezawodne generowanie numerów seryjnych tworzonych za pośrednictwem rozwiązania ZetesAtlas lub źródła zewnętrznego.
 • Niczym niezakłócona integracja z istniejącymi lub nowymi liniami pakowania.

Dlaczego warto nawiązać współpracę z Zetes?

 • Mamy za sobą ponad 30 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań do identyfikacji opakowań.
 • Tworzone przez nas oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe bazują na dogłębnym zrozumieniu złożonej natury globalnych procesów identyfikowalności na wymagających rynkach.
 • Pojedynczy punkt kontaktu pozwala ograniczyć ryzyko i komplikacje.
 • ONasze rozwiązania do znakowania kodem Datamatrix i serializacji są wykorzystywane przez czołowych producentów z branży farmaceutycznej, takich jak Bristol Meyers Squibb i Sanofi.
 • Dysponując ponad 30 biurami w całej Europie, jesteśmy łatwo dostępni dla klientów.
Dowiedz się więcej o Kontakt

Śledzenie i identyfikowanie w dalszej części łańcucha dostaw

Dowiedz się więcej o

Nasz pakiet Collaborative Supply Chain Suite for Pharma pozwala na zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie śledzenia i identyfikowania na całym odcinku od zakładu produkcyjnego aż po aptekę/placówkę medyczną. Umożliwia on wykorzystanie serializacji w całym łańcuchu dostaw przy jednoczesnym obniżeniu kosztów oraz podniesieniu poziomów efektywności i zadowolenia klienta.