Sprawdź, jak usprawnić procesy dzięki koncepcji Smart Factory

Pobierz PDF Smart Factory, aby przeczytać go później

Poznaj kroki, które zwiększą efektywność w inteligentnej fabryce

Szukasz nowych sposobów na zwiększenie wydajności i eliminację wąskich gardeł w logistyce wewnętrznej? Zapoznaj się z interaktywnym zakładem produkcyjnym, aby poznać rozwiązania i technologie przeznaczone do wyeliminowania najczęstszych źródeł nieefektywności w produkcji!
 
Składowanie
 
Zarządzanie zapasami
 
Kompletacja zamówień
 
Weryfikacja załadunku
 
Widoczność zarządzania
 
Przyjęcie towaru
 
Identyfikacja i zgodność procesów pakowania
 
Weryfikacja wysyłek
 
Śledzenie aktywów
 

Odbiór towarów przychodzących


Zyskaj wgląd w status przesyłki oraz przybycia surowców i komponentów w czasie rzeczywistym.

Możliwość wczesnego reagowania na niedobory/opóźnienia w dostawach i łagodzenia potencjalnych zakłóceń, aby uniknąć przestojów w produkcji.

Zobacz cały film
 

Wdrożenie efektywnych narzędzi do inwentaryzacji

Zapobieganie błędom ludzkim, manipulacjom przy zapasach i przestojom.

Liczenie cykli jest niezbędne, jednak ich ręczne zliczanie wymaga dużo czasu i wielu zasobów. Oprogramowanie ZetesMedea pozwala na porównanie stanu magazynowego wskazanego przez system z rzeczywistym poziomem zapasów, dając pewność, że zaplanowane czynności (w oparciu o poziomy systemowe) zostaną w pełni zrealizowane. Umożliwia to szybsze liczenie i zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym przy zachowaniu dokładności i pełne widoczności towarów w magazynie.

Korzyści:

 • Szybki proces sprawdzania stanu magazynowego
 • Zliczanie połączone z innymi procesami.
 • Większa dokładność przeglądu stanu magazynowego.
 • Skrócenie czasu wyszukiwania produktów
 • Brak konieczności magazynowania dodatkowych zapasów na wypadek błędnych obliczeń

Pobierz broszurę poświęconą pełnej inwentaryzacji palet

Inteligentna, elastyczna egzekucja procesów z myślą o obecnych i przyszłych potrzebach

Inteligentne fabryki stanowią podstawę koncepcji Przemysłu 4.0, w której połączenie łańcucha dostaw i linii produkcyjnej w czasie rzeczywistym jest kluczowe dla sprostania wymaganiom klientów, zarówno w zakresie jakości, autentyczności, szybkości, jak i dostosowania do ich wymogów.

Pobierz broszurę poświęconą produkcji

Pakowanie


Identyfikacja, serializacja, śledzenie

ZetesAtlas to system rozwiązań w zakresie pakowania, który umożliwia szybką i łatwą identyfikację, serializację i agregację nawet na najbardziej wymagających liniach pakujących. System ten zapewnia szybki i łatwy dostęp do funkcji lokalizacji produktu oraz pełną identyfikowalność. Takie rozwiązanie gwarantuje zgodność z obowiązującymi i przyszłymi regulacjami, takimi jak dyrektywa FMD w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych (Falsified Medicine Directive) i dyrektywa w sprawie niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych (UDI). Pomaga także w przeciwdziałaniu fałszerstwom i zabezpiecza kanały produkcji i dystrybucji.

Pobierz broszurę Skontaktuj się z nami

Śledzenie aktywów i materiałów


Dopilnuj, aby komponenty i zasoby były dostępne w czasie i miejscu, w którym są potrzebne.

 • Skrócenie czasu przestoju produkcji, spowodowanego zagubieniem produktów.

Zgodność z przepisami


Pełna zgodność z wymogami w zakresie śledzenia i monitorowania

Zgodność z dyrektywami nakładającymi obowiązek serializacji, weryfikacji i wycofywania produktów.

Zgodność z przepisami tytoniowymi Zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania fałszowaniu leków

Składowanie


Składowanie towarów we właściwym miejscu to gwarancja sprawnego przebiegu innych procesów magazynowych. Dzięki oprogramowaniu ZetesMedea towary są zawsze na swoim miejscu, co stanowi gwarancję zadowolenia klienta i utrzymania ciągłości produkcji. Zespół otrzymuje od systemu instrukcje dotyczące tego, gdzie odłożyć dany towar i jak to zrobić najszybciej. Technologie skanowania kodów kreskowych, komend głosowych i put-to-light zapewniają większą dokładność. Logistyka przychodząca przynosi wiele korzyści, w tym::

 • Krótsze cykle przyjęcia do magazynu.
 • Lepsza widoczność, dostępność i dokładność przeglądu zapasu.
 • Pewność, że towary przychodzące są umieszczane w przewidzianym dla nich miejscu za każdym razem.
 • Większa wydajność dzięki odłożeniu większej liczby towarów w krótszym czasie.
Skontaktuj się z nami

Lepsza komunikacja i lepsze zarządzanie pracownikami

Pełna kontrola operacyjna nad procesem wypełniania zamówień od odbioru towarów do ich wysyłki

Rozwiązanie ZetesMedea Management Dashboard umożliwia łatwy dostęp do wszystkich systemów biznesowych i działań pracowników. Moduł zaplecza biurowego zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o statusie. Dotyczą one istotnych procesów oraz zdarzeń przychodzących i wychodzących. Istnieje także możliwość udostępniania ich kluczowym partnerom wewnętrznym i zewnętrznym w celu usprawnienia współpracy. Pozwala to na natychmiastowe wprowadzanie zmian i uniknięcie zakłóceń. Informacje są dostępne za pośrednictwem tabletu, smartfonu lub komputera w formie szczegółowych raportów.

Korzyści dzięki pulpitowi do zarządzania w ramach ZetesMedea:

 • Widoczność zadań w czasie rzeczywistym
 • Widoczność wydajności w czasie rzeczywistym
 • Ścieżka audytu zapewniająca identyfikowalność produktów
 • Proaktywne zarządzanie
 • Kontrola operacyjna

Kompletacja zamówień


Szybsza i bezbłędna kompletacja zamówień

Prowadzenie logistyki magazynowej stało się w ostatnich latach bardziej wymagające w związku ze wzrostem złożoności łańcuchów dostaw oraz wprowadzeniem sprzedaży wielokanałowej i e-commerce. Aby zamówienia mogły być dostarczane na czas i w całości, niezbędne są dokładne i precyzyjne procesy magazynowe. Pracowników warto wyposażyć w mobilne urządzenia do kompletacji zamówień, które usprawniąproces realizacji zleceń.

Rozwiązanie ZetesMedea umożliwia łączenie różnych technologii kompletacji zamówień, w tym kompletacji zbiorczej, wielozamówieniowej, falami, strefami oraz liniami. Zamówienia będą realizowane szybciej i bezbłędnie, co ułatwi spełnienie wymogów wynikających z umów Service Level Agreements (SLA), dostarczanie towarów na czas oraz zarządzanie nieplanowanymi dostawami nawet w najgorętszych okresach.

Skontaktuj się z nami

Weryfikacja wysyłek

Szybsza dostawa z pełną dokładnością opartą na dowodach

Rozwiązanie ZetesMedea Shipping Verification daje pewność, że właściwe produkty są umieszczane na właściwych paletach lub innych nośnikach transportowych. Uwzględnia ono również limity wagowe, co stanowi gwarancję, że produkty są składowane we właściwym miejscu dla ułatwienia dostawy. Wszystkie produkty zostają opatrzone etykietami z kodami kreskowymi, które są odczytywane maszynowo, dzięki czemu wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się dany produkt.

Dzięki zastosowaniu naszej unikalnej technologii ImageID, opartej na wykorzystaniu kamer, rozwiązanie to pozwala na znaczne skrócenie czasu trwania całego procesu weryfikacji dostawy. Zapewnia również 100% dokładność oraz eliminuje błędy ludzkie i dodatkowe koszty etykietowania. Jest to możliwe dzięki przechwytywaniu pełnego widoku załadowanych palet oraz szybkiemu wykrywaniu i dekodowaniu wielu kodów kreskowych jednocześnie. Technologia umożliwia natychmiastowe porównanie danych kodów kreskowych z realizowanymi zamówieniami i dostarczenie operatorom wizualnego powiadomienia o rozbieżnościach w czasie rzeczywistym, jak również identyfikację brakujących lub nieczytelnych etykiet. Obrazy cyfrowe są zapisywane jako wizualny dowód.

Więcej informacji na temat naszej technologii ImageID

Zobacz, z kim współpracujemy

Od ponad 30 lat Zetes cieszy się zaufaniem największych przedsiębiorstw produkcyjnych w regionie EMEA.
Bez względu na sektor rozumiemy procesy niezbędne z punktu widzenia dysponowania w pełni powiązanym łańcuchem dostaw dla produkcji.

Zapoznaj się z naszymi referencjami oraz informacjami na temat możliwości uzyskania wsparcia.

Czy chcesz zoptymalizować swoją inteligentną fabrykę?

Skontaktuj się z nami

 

Contact us