Inom flera branscher kommer effektivitet och transparens i distributionskedjan att vara en stor konkurrensfördel för organisationer under Industry 4.0-eran. Myndigheter och konsumenter utövar ett allt större inflytande på distributionskedjan och kräver bevis på produkters ursprung, äkthet och efterlevnad av lagar och regler. Varumärkestransparens är också önskvärt eftersom köpbeslut i allt högre grad baseras på personliga värderingar som t.ex. hållbarhet och etik.

För tillverkarna är fullständig spårbarhet och visibilitet i hela distributionskedjan avgörande för att de ska kunna uppfylla dessa krav på ett effektivt sätt.

När organisationer tävlar om att uppnå Industry 4.0 kommer digitalisering och datadelning att vara en framgångsfaktor. Många tillverkare är dock medvetna om att de inte når målen för visibilitet och spårbarhet. En studie1 i Europa och Sydafrika avslöjade en oroande lucka mellan tillverkarnas operativa mål och vad som för närvarande uppnås. Information samlas inte in och harmoniseras eller delas på ett effektivt sätt och det finns brister i lagervisibiliteten. Detta har stor betydelse för ett varumärkes förmåga att effektivt återkalla produkter om problem uppstår.

1 Undersökningen genomfördes av Sapio Research under augusti 2017 i Europa och Sydafrika. De som svarade var ledande befattningshavare inom en rad sektorer i tillverkningsindustrin.