In veel sectoren zal een efficiënte en transparante supply chain grote concurrentievoordelen opleveren in het tijdperk van Industrie 4.0. Overheden en consumenten zetten steeds meer druk op supply chains en willen bewijs zien voor de naleving van wet- en regelgeving en de herkomst en de echtheid van producten. Transparantie van merken is ook belangrijk omdat beslissingen van kopers steeds vaker worden gebaseerd op persoonlijke waarden, zoals duurzaamheid en ethisch handelen.

Voor producenten zijn end-to-end zichtbaarheid en traceerbaarheid in de hele supply chain noodzakelijke voorwaarden om aan deze eisen te voldoen.

Digitalisering en gegevensuitwisseling helpen bedrijven om Industrie 4.0 versneld te implementeren. Veel producenten realiseren zich dat ze nog niet voldoen aan alle eisen voor zichtbaarheid en traceerbaarheid. Uit een studie1 in Europa en Zuid-Afrika bleek dat er een opvallende kloof bestaat tussen de operationele doelstellingen van producenten en hun feitelijke prestaties. Informatie wordt niet op een effectieve manier verzameld, gestandaardiseerd of gedeeld en er is te weinig zicht op de voorraden. Hierdoor wordt het moeilijker om producten op een efficiënte manier terug te roepen als zich een probleem voordoet.

1 Onderzoek van Sapio Research, in augustus 2017 uitgevoerd in Europa en Zuid-Afrika. De respondenten waren senior executives uit verschillende industriële sectoren.