Wereldwijde supply chains worden steeds complexer en staan onder druk door de exponentiële toename van e-commerce, een niet aflatende klantvraag en een acuut tekort aan arbeidskrachten. Maximale efficiëntie en productiviteit van de orderafhandeling zijn cruciale factoren voor klanttevredenheid en winst.

Naar verwachting zal de grootte van het gemiddelde magazijn in Europa de komende vijf jaar met 26% toenemen1maar magazijnen en logistieke bedrijven hebben nu al moeite om vertrekkend personeel en gepensioneerden te vervangen.

De salarisverwachtingen nemen toe en in 2050 zijn er in Europa 95 miljoen2 minder mensen in de leeftijd van 20-64 jaar dan in 2015. Het grote tekort aan personeel en de groter wordende magazijnen maken het steeds moeilijker om aan de verwachtingen van de consument te voldoen. Dit zal uiteindelijk gevolgen hebben voor de reputatie, de concurrentiepositie en de financiële resultaten van bedrijven. Supply chain-managers weten dat automatisering een uitweg biedt: nieuwe technologieën vergroten de capaciteit in elke fase van de orderafhandeling, van de productie tot en met de last mile. De moderne supply chain maakt niet alleen gebruik van robotica en automatisering, maar ook van technologieën zoals AI, IoT, blockchain, augmented reality, cloudcomputing, drones, 3D-printers en wearables3.

In dit e-book bekijken we het tekort aan arbeidskrachten in Europa en de nieuwste trends in e-commerce die gevolgen hebben voor de supply chain. Op basis van deze bevindingen bespreken we vijf automatiseringstechnologieën die de wendbaarheid, efficiëntie en schaalbaarheid in de hele keten ondersteunen.

1 Zebra Technologies: Warehousing Vision Study
2 www.totalent.eu
3 www.shdlogistics.com