Globální dodavatelské řetězce jsou stále komplexnější a fungují pod stále větší zátěží kvůli exponenciálnímu růstu e-commerce, náročným požadavkům zákazníků a akutnímu nedostatku pracovních sil. Optimalizace efektivity a produktivity plnění má zásadní význam pro zajištění ziskovosti a spokojenosti zákazníků.

Předpokládá se, že plocha průměrného skladu v Evropě se v příštích pěti letech zvýší o 26 %1, ale logistika se již nyní potýká s problémem, jak nahradit odcházející pracovníky a důchodce. Rostou požadavky na vyšší mzdy a v roce 2050 bude v Evropě o 95 milionů lidí v produktivním věku (20 až 64 let) méně než v roce 20152. Drastický nedostatek pracovníků spolu s rostoucím počtem skladů ohrožuje schopnost plnit požadavky spotřebitelů a v konečném důsledku ovlivní finanční výkonnost, pověst a konkurenceschopnost.

Přední firmy si uvědomují klíčovou úlohu automatizace založené na spolupráci, která umožňuje lidem využívat pomoc technologií ve všech fázích plnění objednávek - od výroby až po finální doručení. Dodavatelský řetězec nové generace zahrnuje nejen robotiku a automatizaci, ale i další technologie, jako je umělá inteligence, Internet of Things, blockchain, Augmented Reality, cloudové zpracování, drony, 3D tisk a mobilní zařízení3.

Tato příručka se zabývá současným nedostatkem pracovních sil v Evropě a trendy v oblasti e-commerce, které ovlivňují dodavatelský řetězec. Na základě tohoto výhledu představuje pět automatizovaných technologií, které posilují zapojení pracovníků a usnadňují komplexní agilitu, efektivitu a škálovatelnost.

1 Zebra Technologies: Warehousing Vision Study
2 www.totalent.eu
3 www.shdlogistics.com