En intervju med Pascal Longchambon, identifikations- och spårbarhetsexpert på Zetes, som ger en lägesbeskrivning av spårbarhet inom den fytosanitära sektorn

Kan du ge oss en sammanfattning av fördelarna med spårbarhet i den fytosanitära sektorn?

Låt oss börja med att utgå från att ett effektivt och modernt spårbarhetssystem inte är möjligt utan en automatisk databärare (streckkod eller datamatris/QR-kod, RFID tagg) för att säkerställa snabb och tillförlitlig datainsamling. Denna databärare (obligatorisk för produkt-ID) har utvecklats för att kompletteras med relevant information inom två nyckelområden:

Real-time data
 
  • Tillägget av kontextuella produktionsdata (batch-nummer, utgångsdatum etc.) för automatisk kontroll av denna information vid varje insamlingssteg.
  • Tillägget av en unik identitetsbeteckning (identifierare) för en viss produktreferens (vanligen kallad ”serialisering”) för att möjliggöra spårning av enheter (granulometri på produktnivå).

Denna utveckling, som redan är beprövad och testad på andra marknader, styrs av CRISTAL-standarden inom den fytosanitära sektorn. Fördelarna är enorma: digitalisering av produktionen, visibilitet och övervakning av flöden i distributionskedjan, garanterad äkthet mm.

Vilka förändringar behöver organisationer göra för att säkerställa att standarden följs inom deras sektor?

Det kan medföra betydande förändringar, eftersom kontextuell identifikation kräver möjligheten att skriva ut databärare vid förpackningstillfället, dvs. online. Med andra ord går den automatiska identifieringen från ett statiskt tillstånd till ett dynamiskt tillstånd på två nivåer:

  • Batch-nivå
  • Produktionsnivå (serialisering) per batch.

Ändringarna kan ses i två ”dimensioner”. Vertikalt är alla delar involverade: schemaläggning, linjeprocesser, kommunikation med kringutrustningen (läsa/skriva), bearbetningsuppgifter och naturligtvis batchrapporterna, deras molnbaserade lagring och i förekommande fall länkar till myndigheterna. Horisontellt och på låg nivå måste linjen hanteras globalt: automatiserade identifikationsprocesser blir kommunicerande, ömsesidigt beroende och framför allt samverkande med omgivningen, från den primära enheten till pallen.

För att uppnå detta är en effektiv, beprövad och motståndskraftig lösning som ger många fördelar avgörande: alla processer övervakas, linjeprocesser blir enkla och säkra, standarden följs utan inverkan på prestanda och spårbarheten får en ny dimension.

Hur går det för sektorn när det gäller tillämpningen av standarden?

Vi arbetar med de viktigaste aktörerna inom sektorn, som alla har sina egna strategier och tidsplaner för genomförandet. Faserna är ofta progressiva (först serialisering och sedan aggregering). Vårt pragmatiska förhållningssätt, utvecklat genom år av erfarenhet, har gett oss ett stort kapital av standardprocesser att erbjuda.

Från datakällan till dess bearbetning i en högautomatiserad miljö är målet att digitalisera produktionen på ett sätt som fullständigt följer de fysiska rörelserna. Våra kunder blir alltid förvånade över hur lätt det är att använda en lösning som de förväntar sig är komplex.

Vilket råd skulle du ge till företag som vill välja en serialiserings-/aggregeringslösning?

Det är viktigt med en genomgång på plats.

Den här typen av lösning kräver en kombination av många kompetensområden som motsvarar varje ”steg” i processinformationskedjan (från sekvensering/molnbaserad datalagring till produktens fysiska närvaro på arbetsplatsen). Den valda partnern måste ha betydande erfarenhet för att på bästa sätt kunna vägleda implementeringsprocedurerna, i synnerhet via en detaljerad analysrapport som innehåller alla obligatoriska förutsättningar, den valda arkitekturen och de operativa förändringar som krävs (från operatörsnivå till administratörsnivå).

Kan du förklara vilken roll aggregering spelar i spårbarhetsprocessen och hur det gynnar företaget?

Med aggregering kan en enda ”överordnad” identifierare (behållarens) användas för att hitta alla ”underordnade” identifierare (innehållets). Under konsultationen, och särskilt vid överföringar (av plats eller ägande), kan dessa länkar därför tiodubbla insamlingshastigheten genom att undvika omläsning längst ner i hierarkin. När produktionen är aggregerad på kartong- och pallnivåer kan en enkel avläsning av pallnumret hitta hundratals eller tusentals primära förpackningsidentiteter. Även om denna process ofta bara rekommenderas, är det nästan obligatoriskt att implementera den längs hela distributionskedjan för produktivitetens skull.

Vad erbjuder Zetes för att hjälpa företag i den här sektorn att uppnå efterlevnad?

Som nämnts, i samband med ”dynamiseringen” av identifikation, är användningen av en dedikerad bearbetningslösning oundviklig. Att erbjuda denna typ av lösning kräver olika kompetenser som måste göras kompatibla. Dessa inkluderar: transaktions-IT (utbyte med informationssystem), IT för förvaltning och övervakning (webb), industriell IT (HMI, kommunikation, dataformatering och analys), samverkan i realtid och uppkopplad automation. Företaget backar upp sin ZetesAtlas-lösning med alla dessa färdigheter, inklusive design och installation av identifikationsstationer (två designkontor). Detta är en grundläggande punkt som ger våra kunder (och oss) trygghet: en enda kontaktpunkt för analys, implementering och support, för all teknik som omfattas.

När vi ställs inför utmaningen med dynamisk identifikation kommer många verktyg, arkitekturer och tillvägagångssätt att bli föråldrade. Med sin mognad, flexibilitet, motståndskraft och unika hantering av bearbetning av enheter på låg nivå kan ZetesAtlas garantera en effektiv, oberoende och skalbar miljö.

Tänk också på att ZetesAtlas en komponent i Zetes portfölj för lösningar för distributionskedjan. Förutom sin beprövade expertis inom området identifikation har Zetes både vertikala färdigheter, med expertis inom exekvering, teknik och integration med affärsprogram, och horisontella färdigheter i att tillhandahålla visibilitet och spårbarhetssystem för processer i distributionskedjan i samarbets- och realtidsläge, från tillverkning till slutkonsument. Dessa egenskaper gör Zetes till en unik aktör på EMEA-marknaden, med sin förmåga att erbjuda säker digitalisering av distributionskedjans processer och att garantera optimal spårbarhet, oavsett om det är uppströms, nedströms, internt eller globalt.

Ta reda på mer om ZetesAtlas