Rozhovor s Pascalem Longchambonem, odborníkem na identifikaci a dohledatelnost ve společnosti Zetes, který hovoří o současném stavu dohledatelnosti produktů ve fytosanitárním odvětví.

Mohl byste stručně shrnout výhody, které přináší dohledatelnost ve fytosanitárním odvětví?

Vyjdeme z předpokladu, že nelze mít efektivní, moderní systém dohledatelnosti bez automatického datového nosiče (čárový kód, DataMatrix/QR kód, čip RFID), který zajistí rychlé a spolehlivé načítání dat. Tento datový nosič (povinný pro ID produktu) se postupně vyvinul a byl rozšířen o relevantní informace ve dvou klíčových oblastech:

Real-time data
 
  • Přidání kontextových produkčních údajů (číslo šarže, datum spotřeby atd.) pro automatickou kontrolu těchto informací v každé fázi shromažďování dat.
  • Přidání jedinečného identifikátoru pro speciální referenci produktu (běžně nazývaný „serializace“), aby bylo možné zajistit dohledatelnost jednotek (na úrovni jednotlivých výrobků).

Tento vývoj, který již byl vyzkoušen a prověřen v jiných oblastech, se ve fytosanitárním odvětví (rostlinolékařské péči) řídí normou CRISTAL. Výhody jsou velké: digitalizace výroby, viditelnost a sledování toků v dodavatelském řetězci, ověření pravosti atd.

Jaké změny musí organizace zavést, aby zajistily plnění standardů ve svém odvětví?

Dopad je značný, protože kontextová identifikace vyžaduje schopnost tisknout nosiče dat v okamžiku balení, tj. online. Jinými slovy, automatický identifikátor přechází ze statického stavu do dynamického stavu na dvou úrovních:

  • Úroveň dávky
  • Úroveň produktu (serializace) v dávce.

Na změny lze nahlížet ve dvou „dimenzích“. Vertikálně jsou zapojeni všichni partneři: plánování, provoz linky, komunikace s periferními zařízeními (čtení/zápis), prováděcí úlohy a samozřejmě dávkové reporty, jejich ukládání v cloudu a v případě potřeby i propojení s úředními registry. Horizontálně a na nízké úrovni musí být linka řízena globálně: automatizované identifikační procesy se zapojují do komunikace, jsou na sobě navzájem závislé, a především spolupracují s okolním prostředím, od primární jednotky až po paletu.

K dosažení tohoto cíle je nezbytné efektivní, prověřené a odolné řešení, které přináší celou řadu výhod: všechny procesy jsou monitorovány, správa balicí linky je jednoduchá a bezpečná, jsou dodržovány normy bez snížení výkonnosti a dohledatelnost získává nový rozměr.

Jak je na tom toto odvětví s uplatňováním normy?

Spolupracujeme s předními firmami v tomto odvětví a každá má své vlastní strategie a harmonogramy realizace. Fáze jsou často postupné (serializace a poté agregace). Náš pragmatický přístup, vyvinutý na základě dlouholetých zkušeností, nám poskytuje podporu pro rozsáhlou sadu standardních procesů, které můžeme nabídnout.

Cílem je digitalizovat výrobu od zdroje dat až po realizaci ve výrazně automatizovaném prostředí způsobem, který přesně odpovídá fyzickým pohybům. Naši zákazníci jsou vždy překvapeni, jak snadné je používat řešení, které považovali za složité.

Co byste poradil firmám, které si chtějí vybrat řešení pro serializaci/agregaci?

Základem je audit pracoviště.

Tento typ řešení vyžaduje kombinaci mnoha specializovaných oblastí, které odpovídají jednotlivým „fázím“ informačního řetězce procesu (od sekvencování/ukládání dat v cloudu až po fyzickou přítomnost produktu ve výrobě/logistice). Zvolený partner musí mít značné zkušenosti, aby mohl co nejlépe řídit implementaci, zejména na základě podrobné analytické zprávy obsahující všechny povinné předpoklady, zvolenou architekturu a související provozní změny (od úrovně obsluhy až po úroveň správce).

Můžete vysvětlit roli agregace v procesu zajištění dohledatelnosti a její přínosy pro firmu?

Pomocí agregace lze k nalezení všech „podřízených“ identifikátorů (identifikátorů jednotlivých výrobků) použít jediný „rodičovský“ identifikátor (identifikátor balení). Při konzultacích, a zejména při přesunech (pozice nebo majetku), mohou tato propojení desetinásobně znásobit rychlost snímání, protože odpadá opětovné čtení na konci hierarchie. Pokud je výroba agregována na úrovni krabic a palet, lze naskenováním kódu palety zjistit stovky nebo tisíce identit primárních obalů. Ačkoli je tento proces často pouze doporučován, ukazuje se, že v zájmu produktivity celého dodavatelského řetězce je jeho použití téměř povinné.

Co nabízí společnost Zetes, aby pomohla firmám v tomto odvětví dosáhnout souladu s předpisy?

Jak již bylo uvedeno, v souvislosti s „dynamizací“ identifikace je nevyhnutelné nasazení specializovaného řešení. Zajištění tohoto typu řešení vyžaduje různé dovednosti, které musí být interoperabilní. Patří mezi ně: transakční IT (výměna dat s informačními systémy), řídicí a kontrolní IT (web), průmyslové IT (HMI, komunikace, formátování a analýza dat), kolaborativní a propojená automatizace v reálném čase. Společnost Zetes doplňuje své řešení ZetesAtlas o všechny tyto dovednosti, včetně návrhu a instalace identifikačních stanic (dvě projekční kanceláře a výrobní provozy). To představuje pro naše zákazníky zásadní přínos a jistotu: jednotné kontaktní místo pro analýzu, implementaci a podporu v celém technickém rozsahu.

V konfrontaci s požadavkem na dynamickou identifikaci se mnoho nástrojů, architektur a přístupů ukáže jako zastaralé. Díky své vyspělosti, flexibilitě, odolnosti a jedinečnému řízení na úrovni jednotek může řešení ZetesAtlas zaručit efektivní, nezávislé a škálovatelné prostředí.

Nezapomeňte také, že ZetesAtlas je součástí portfolia řešení Zetes Supply Chain. Kromě osvědčených odborných znalostí v oblasti identifikace disponuje společnost Zetes vertikálními dovednostmi v oblasti odborných znalostí procesů realizace, technologií a integrace s podnikovým softwarem i horizontálními dovednostmi v oblasti dodávek systémů pro zajištění viditelnosti a dohledatelnosti v reálném čase pro dodavatelské řetězce s mnoha účastníky, a to od výroby až po konečného spotřebitele. Díky těmto vlastnostem je společnost Zetes na trhu EMEA jedinečným hráčem, který je schopen nabídnout bezpečnou digitalizaci procesů dodavatelského řetězce a zaručit optimální dohledatelnost v každém směru a rozsahu.

Další informace o řešení ZetesAtlas