Een gesprek met Pascal Longchambon, specialist in identificatie en traceerbaarheid bij Zetes, over de actuele situatie rond traceerbaarheid in de fytosanitaire sector

Kunt u een kort overzicht geven van de waarde van traceerbaarheid voor fytosanitaire bedrijven?

Om te beginnen is het uitgangspunt dat je geen efficiënt en modern traceerbaarheidssysteem kunt hebben zonder gebruik te maken van geautomatiseerde gegevensdragers (barcode, datamatrix/QR-code, RFID-chip) voor snelle en nauwkeurige gegevensverzameling. Deze gegevensdragers, die verplicht zijn voor de productidentificatie, zijn verder ontwikkeld en verrijkt met relevante informatie op twee belangrijke gebieden:

Real-time data
 
  • Toevoeging van contextuele productie-informatie zoals batchnummers en houdbaarheidsdatums, die automatisch kunnen worden uitgelezen in elke fase van de gegevensverzameling.
  • Toevoeging van een unieke identificatiecode voor een bepaalde productreferentie (meestal 'serialisatie' genoemd), die traceerbaarheid per eenheid mogelijk maakt.

Deze ontwikkelingen, die in andere markten al uitgebreid zijngebruikt en getest, worden in de fytosanitaire sector gereguleerd door de CRISTAL-standaard. De voordelen zijn enorm: digitalisering van productie, zichtbaarheid en monitoring van productstromen in de supply chain, gegarandeerde echtheid en nog veel meer.

Welke veranderingen moeten organisaties doorvoeren om te kunnen voldoen aan de standaard?

De impact is groot, omdat het voor contextuele identificatie noodzakelijk is dat de gegevensdragers tijdens het verpakken worden geprintn, dat wil zeggen online. In andere woorden, de statische automatische identificatie wordt voortaan dynamisch, op twee niveaus:

  • Batchniveau
  • Productniveau (serialisatie binnen elke batch).

Deze ontwikkelingen kunnen vanuit twee kanten worden bekeken. Verticaal zijn alle partners betrokken: planning, productielijn, communicatie met randapparatuur (lezen/schrijven), uitvoeringstaken en natuurlijk de batchrapporten, cloud-opslag van deze rapporten en eventuele gegevenskoppelingen met toezichthouders of andere instanties. Horizontaal en op laag niveau moet de lijn breed worden beheerd: automatische identificatieprocessen gaan communiceren, worden onderling afhankelijk en gaan bovenal samenwerken met de omgeving, van de enkele stuks tot en met de pallet.

Om dit te realiseren is een efficiënte, beproefde en flexibele oplossing essentieel. Deze biedt veel voordelen: alle processen worden gemonitord, de aansturing van de productielijn wordt eenvoudig en veilig, de norm wordt nageleefd zonder impact op de prestaties traceability krijgt een extra dimensie.

Hoe gaat het in de sector met het voldoen aan de norm ?

Wij werken samen met grote spelers in deze sector, die ieder hun eigen strategieën en implementatieschema's hebben. De implementatiefase is vaak progressief – eerst serialisatie en daarna aggregatie. Onze pragmatische aanpak, gebaseerd op onze jarenlange ervaring, geeft ons een enorm scala aan standaardprocessen die we kunnen aanbieden.

In een sterk geautomatiseerde omgeving gaat het erom de productie zo te digitaliseren dat die volledig synchroon loopt met de fysieke bewegingen, van de gegevensbron tot en metde uitvoering.n. Onze klanten zijn altijd verrast als ze zien hoe gemakkelijk ze een oplossing kunnen gebruiken, terwijl ze hadden verwacht dat dit veel complexer zou zijn.

Welk advies zou u geven aan organisaties die een oplossing voor serialisatie/aggregatie willen kiezen?

Een audit ter plekke is cruciaal.

Een oplossing van dit type vraagt om een combinatie van meerdere expertisegebieden, die overeenkomen met elke fase van de procesinformatieketen (van sequencing en cloudgebaseerde gegevensopslag tot en met de fysieke aanwezigheid van het product in de fabriek). De partner moet veel ervaring hebben om de implementatieprocessen optimaal te kunnen begeleiden. Daar hoort een gedetailleerd analyserapport bij met alle verplichte eisen, de gekozen architectuur en de eigen operationele aanpassingen (van operatortot en met administratie).

Kunt u uitleggen welke rol aggregatie in het traceerbaarheidsproces speelt en welke voordelen dit heeft voor de organisatie?

Met aggregatie kan een “parent” identificatiecode (van een container) worden gebruikt om alle “child” identificatiecodes (van de containerinhoud) te vinden. Tijdens het raadplegen van de gegevens, en met name bij locatie- of eigendomsoverdrachten, verloopt het verwerken van orders hierdoor tien keer sneller omdat de informatie niet nogmaals op het laagste niveau gelezen hoeft te worden.Wanneer de productie op doos- en palletniveau wordt geaggregeerd, kunnen honderden of duizenden primaire verpakkingseenheden worden gelokaliseerd door één simpele uitlezing van het palletnummer. Hoewel het aggregatieproces vaak alleen wordt aanbevolen, blijkt het in de praktijk eigenlijk een noodzaak om te implementeren ten behoeve van de productiviteit in de hele supply chain.

Wat kan Zetes organisaties in deze sector bieden om de naleving te waarborgen?

Zoals gezegd is het gebruik van een execution-oplossing onvermijdelijk om de identificatie 'dynamisch' te maken. Voor het aanbieden van een dergelijke oplossing zijn diverse skills nodig die raakvlakken met elkaar hebben: transactionele IT (uitwisseling met informatiesystemen), management en supervisie IT (web), industriële IT (mens/machine-interface, communicatie, gegevensopmaak en analyse) en real-time collaboratieve, verbonden automatisering. Zetes heeft zijn ZetesAtlas oplossing zo ingericht dat deze aan de eisen voldoet, inclusief ontwerp en installatie van de identificatiestations (twee ontwerpafdelingen). Dit is cruciaal en geruststellend voor onze klanten (en voor onszelf): één centraal aanspreekpunt voor analyse, implementatie en support over de volledige technische scope.

Als het gaat om de uitdagingen rond dynamische identificatie zijn veel softwaretools, architecturen en benaderingen al snel verouderd. Met zijn volwassenheid, flexibiliteit en veerkracht en de unieke aansturing van de uitvoering op eenheidsniveau staat ZetesAtlas garant voor een efficiënte, onafhankelijke en schaalbare omgeving.

Bedenk ook dat ZetesAtlas een integraal onderdeel is van de oplossingenportfolio van Zetes voor de supply chain. Naast expertise op het gebied van identificatie beschikt Zetes zowel over verticale vaardigheden (ruime ervaring met uitvoeringsprocessen, technologieën en integratie met bedrijfssoftware) als over horizontale vaardigheden (levering van systemen voor zichtbaarheid en traceerbaarheid voor supply chain-processen in een collaboratieve en real-time modus, van de productie tot en met de consument). Dit maakt Zetes een unieke peler in de EMEA, een die veilige digitalisering van supply chain-processen aanbiedt en optimale traceerbaarheid garandeert, upstream, downstream, lokaal of wereldwijd.

Lees verder over ZetesAtlas