På dagens marknad har konsumenternas krav på att allt ska gå snabbare och lättare inte bara drivit fram effektiviteten i distributionskedjan, utan nu krävs det alltmer att detaljhandlare ska möta förväntningarna på ökad hållbarhet. Konsekvenserna av att alltid hänga med i kundernas önskemål är inte alltid positiva och kan ha en negativ inverkan på kortsiktiga affärsplaner och processer, särskilt om distributionskedjan inte är så sömlös och transparent som den borde vara. Även små effektivitetsbrister kan, om de blir flera, leda till diverse förluster under produktion, transport och avfallshantering.

Under de senaste åren har livsmedelsmarknaden granskats och pressats intensivt att omvärdera sin strategi för att hantera matsvinn, med cirka 88 miljoner ton matavfall som årligen genereras i EU, där en svindlande 40 % av livsmedlen aldrig når marknaden.

Men utan realtidsinformation om exakt status och skick för produkter och lager i hela distributionskedjan, hur kan företag då hantera svinn och förbättra kundnöjdheten? Amir Harel, VD för Visibility Solutions på Zetes, undersöker hur fullständig realtids- och informationsdriven visibilitet i distributionskedjan kan bidra till att minska matsvinnet.

Det råder brist på full insyn i distributionskedjan

Världen är redo för förändring. Enligt REFRESH, ett forskningsprojekt i EU mot matsvinn, skulle de resurser som går förlorade och kastas bort bara i Europa räcka för att mata alla hungriga människor i världen två gånger om. Det är ett meddelande som konsumenter runt om i världen tar till sig. Från flergångspåsar till sugrör av papper och flaskfria toalettartiklar till köttfria dieter, människor vidtar nu rejäla åtgärder för att minska avfall och de förväntar sig att företagen de köper ifrån gör detsamma.

Amir Harel
 

I till exempel Storbritannien, har livsmedelsaffärer uppmuntrande nog lovat att halvera sitt matsvinn från ”gård till gaffel” fram till 2030. Vi berömmer stora detaljhandlare för att använda innovativa idéer som införandet av ”wonky veg” – grönsaker som inte uppfyller de estetiska kraven för stormarknader på grund av form eller utseende – säljs nu i stormarknader som en hjälp att minska avfallet, men när det gäller att bekämpa svinn är det mycket effektivare att analysera överproduktionen av varor på en mer granulär nivå eftersom detta kommer att ha en mycket mer positiv inverkan på miljöpåverkan.

Ändå visar ny forskning från Sapio, på uppdrag av Zetes, att de nuvarande nivåerna av visibilitet i distributionskedjan är långt ifrån tillräckliga då chockerande 94 % av de tillfrågade företagen säger att de saknar transparens genom hela sin distributionskedja.

Frigör kapacitet

88 million tonnes of food waste generated yearly

För att implementera en lämplig lösning är det absolut nödvändigt att förstå vad som orsakar svinn. Det finns så många bidragande orsaker – från överdrivna lagernivåer som uppstår från dåliga och/eller försenade prognoser och beställningar, till tidsförlust under distributionsprocessen i kombination med ineffektiva transportmodeller kan vara förödande för produkter med kort hållbarhet. Endast 30 % av företagen har fullständig visibilitet av produkter under transport. Detta innebär att det en komplicerad uppgift att hantera det matsvinn som uppstår i varje led av distributionskedjan.

Enligt studien tror 79 % att förbättrad visibilitet i stor utsträckning skulle minska avfallet. Bara för att ge en uppskattning kring de potentiella besparingarna så beräknas det att distributionskedjorna kan minska matsvinnet med 240 miljarder EUR.

Till exempel, att minska körning med tomma bilar, förbättra antalet fullständiga leveranser vid första försöket, minimera onödiga lagerförflyttningar mellan butiker, undvika prognos- eller beställningsfel och uppnå mycket mer intelligent ruttplanering, är alla viktiga komponenter för en effektiv distributionskedja som minimerar avfall.

 

Realtidseffektivitet

Att ha fullständig visibilitet och spårbarhet av produkter är också en nyckel till en anpassningsbar distributionskedja, vilket är särskilt viktigt när återkallelser och produktionsfel kan orsaka krissituationer och störningar. När detaljhandlare kan dela data i realtid över hela sitt leverantörsekosystem kan de lägga grunden för bättre samarbete, baserat på tätare kontakter och effektiva dynamiska prognoser.

Det är också viktigt att företag förstår hur teknik kan installeras och användas för att möta varje utmaning – vare sig det minskar avfallet genom förbättrade transporter eller mer exakta och dynamiska nivåer på lagersaldot.

Visibility helps mitigate food waste
 

När detaljhandlare kan dela data i hela sitt leverantörsekosystem i realtid kan de skapa grunden för bättre samarbete

Men var ska man börja?

I den digitala tidsåldern kommer miljömedvetenhet fortsätta att ha en enorm inverkan på detaljhandlare. Visionen att omvandla ”gård till gaffel” och ta bort matsvinnet från distributionskedjan är omfattande. För att lyckas måste detaljhandlare börja i liten skala och först identifiera prioriterade områden där snabba och effektfulla vinster kan uppnås. När de börjar se resultat kommer de att kunna skala upp snabbt och i slutänden uppnå fullständig och informationsdriven visibilitet i alla led.

Zetes’ Supply Chain Visibility Research Report frågade 451 personer i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien. Alla intervjuer genomfördes i december 2018 och januari 2019.

 

questionmark-shadow

Läs mer om vår lösning för visibilitet i distributionskedjan

Läs mer