Na dnešním trhu vyžadují spotřebitelé efektivní dodavatelský řetězec s rychlými a kvalitními službami, ale současně roste tlak na to, aby maloobchody reagovaly na požadavky udržitelného rozvoje. Důsledky zajištění všech přání zákazníků nejsou vždy snadné a mohou mít protichůdný účinek na krátkodobé firemní plány a procesy, zvláště pokud váš dodavatelský řetězec není tak transparentní a odolný, jak by měl být. Protože i malé problémy se mohou sčítat a vést k různým druhům plýtvání během výroby, přepravy a prodeje ale mohou vést i k likvidaci neprodejného zboží.

V posledních letech se na tyto problémy maloobchodu soustředila pozornost a současně roste tlak, aby přehodnotil přístup k plýtvání potravinami, protože jen v EU je ročně vyhozeno kolem 88 milionů tun potravin a ohromujících 40% potravin se nikdy ani nedostane do prodejen.

Problém je, že bez přehledu o přesné poloze a stavu produktů a stavu skladu v reálném čase v rámci celého dodavatelského řetězce nemají firmy příliš mnoho možností, jak by mohly omezit plýtvání a zlepšit zapojení zákazníků. Amir Harel, General Manager pro Visibility Solutions ve společnosti Zetes, vysvětluje, jak může viditelnost dodavatelského řetězce pomoci omezit plýtvání potravinami.

Nedostatečná viditelnost dodavatelského řetězce

Svět je připravený na změnu. Podle evropského projektu REFRESH, který se zasazuje proti plýtvání potravinami, jdou ztráty a likvidace nevyužitých potravin v Evropě do takových objemů, že by dokázaly nakrmit všechny lidi trpící hladem na světě, a to dokonce dvakrát. Toto sdělení si zákazníci na celém světě berou k srdci. Lidé dělají reálné kroky k omezení plýtvání - od opakovaně použitelných obalů, přes papírová brčka a prodeje náplní bez obalů až po vegetariánské hnutí. A očekávají, že se tak budou chovat i firmy, od kterých nakupují.

Amir Harel
 

Například ve Spojeném království prodejny vyhlásily ambiciózní závazek snížit o polovinu plýtvání potravinami na cestě „z farmy až na vidličku“ do roku 2030. Chválíme velké prodejní sítě za zavádění inovací za účelem snížení plýtvání, jako je například prodej zeleniny, která nesplňuje estetické požadavky supermarketů kvůli tvaru či vzhledu. Ale v boji proti plýtvání je mnohem efektivnější analyzovat nadprodukci zboží na více granulární úrovni, protože to mnohem více pozitivně ovlivní dopady na životní prostředí.

Průzkum provedený agenturou Sapio pro společnost Zetes ukázal, že aktuální úroveň viditelnosti dodavatelského řetězce má daleko k dokonalosti - 94% firem říká, že nemají zajištěnu odpovídající úroveň viditelnosti.

Odhalte nové možnosti

88 million tonnes of food waste generated yearly

Aby bylo možné nasadit správné řešení, je nutné chápat skutečné příčiny plýtvání. Plýtvání má celou řadu příčin – od nadměrných skladových zásob způsobených nesprávnými a opožděnými předpověďmi, až po časové ztráty vlivem distribučních procesů, které mohou být zásadní pro zboží s krátkou dobou trvanlivosti, a v neposlední řadě neefektivní modely přepravy. Pouhých 30% firem má zajištěnu plnou viditelnost zboží během přepravy k zákazníkům. To vše znamená, že řešení problematiky plýtvání ve všech fázích dodavatelského řetězce představuje komplexní problém.

Průzkum zdůraznil, že 79% firem věří, že lepší viditelnost by měla podstatný vliv na snížení ztrát a plýtvání. Odhaduje se, že dodavatelské řetězce by jen v oblasti potravin mohly omezit plýtvání ve výši 240 miliard eur.

Mezi kritické části dodavatelského řetězce, které mohou omezit plýtvání, patří například minimalizace zbytečných přesunů zásob mezi prodejnami, doručení zboží na první pokus, předcházení problémům v oblasti předpovědí a objednávek nebo inteligentní plánování tras.

 

Efektivita v reálném čase

Plná sledovatelnost a viditelnost produktů je také klíčem k vybudování pružného dodavatelského řetězce, což je kriticky důležité zejména v případě svolávacích akcí či závad ve výrobě, které mohou vést ke krizovým situacím a narušení dodávek. Se schopností sdílet informace v celém ekosystému v reálném čase mohou maloobchody vytvořit základ pro lepší spolupráci pomocí silnějších vazeb a efektivních a dynamických předpovědí.

Je také nezbytné chápat, jak lze technologie vhodně nasadit k řešení klíčových problémů - ať už je to snížení plýtvání díky vylepšení přepravy nebo zajištění optimální dostupnosti dynamických skladových zásob.

Visibility helps mitigate food waste
 

Se schopností sdílet informace v celém dodavatelském ekosystému v reálném čase mohou maloobchody vytvořit základ pro lepší spolupráci.

Kde začít?

Důraz na ochranu životního prostředí bude mít v této digitální době i nadále velký dopad na maloobchody. Problematika transformace celého procesu putování potravin „z farmy až na váš stůl“ a snížení plýtvání potravinami je rozsáhlá. Aby mohla uspět, musí maloobchody začít malými kroky a identifikovat prioritní oblasti, kde lze dosáhnout rychlého a významného pokroku. Po dosažení prvních úspěchů budou moci rychle rozvíjet další kroky a nakonec dosáhnou komplexní sledovatelnosti celého dodavatelského řetězce.

Zpráva Supply Chain Visibility Research Report od společnosti Zetes zjišťovala názory 451 respondentů ve Spojeném království, Francii, Německu a Španělsku. Všechna dotazování byla provedena v prosinci 2018 a lednu 2019.

 

questionmark-shadow

Přečtěte si další informace o našem řešení pro viditelnost dodavatelského řetězce

Čtěte více