Supply chains moeten steeds efficiënter worden. De consument van vandaag is op zoek naar snelheid en gebruiksgemak, maar stelt ook hogere eisen aan duurzaamheid. Hieraan tegemoet te komen valt niet altijd mee. Optimaliseren van duurzaamheid kan zelfs bedrijfsplannen en -processen in de weg staan, zeker wanneer uw supply chain niet zo soepel en transparant functioneert als u zou willen. Zelfs de kleinste inefficiënties kunnen verstrekkende gevolgen hebben en verspilling tijdens productie, transport en zelfs afvalverwerking in de hand werken.

In recente jaren is de aandacht voor de levensmiddelenmarkt toegenomen en staan retailers onder zware druk om voedselverspilling beter aan te pakken. Elk jaar wordt er in de EU maar liefst 88 miljoen ton voedsel verspild. 40% van alle producten komt niet eens in de winkels terecht.

Zonder real-time, accuraat inzicht in de status en conditie van producten en voorraden in de hele keten hebben bedrijven echter maar weinig mogelijkheden om verspilling te bestrijden - en daarmee in een goed daglicht komen te staan bij consumenten. Amir Harel, General Manager Visibility Solutions bij Zetes, beschrijft hoe intelligent realtime inzicht in de hele keten helpt om verspilling van voedsel tegen te gaan.

Gebrek aan inzicht in de supply chain

De wereld wil verandering zien. Volgens REFRESH, een Europees onderzoeksproject tegen voedselverspilling, zouden alle mensen die wereldwijd honger lijden gevoed kunnen worden met de helft van alle levensmiddelen die in Europa worden verspild. Die boodschap komt wereldwijd hard aan. Consumenten nemen zelf maatregelen, van herbruikbare draagtassen en papieren rietjes tot onverpakte toiletartikelen en vegetarische maaltijden. Ze verwachten ook dat de winkels waar ze hun boodschappen doen in actie komen.

Amir Harel
 

In Groot-Brittannië hebben kruideniers zichzelf tot doel gesteld om tussen nu en 2030 de verspilling 'van boer tot bord' te halveren. We staan dan ook achter grote supermarktketens die met nieuwe ideeën komen, zoals het verkopen van ‘wonky veg’ (misvormde groenten die niet voldoen aan de gebruikelijke normen voor vorm en uiterlijk). Maar de milieuschade kan veel ingrijpender worden beperkt door in detail te analyseren waar de verspilling ontstaat.

Uit recent onderzoek, dat namens Zetes door Sapio is uitgevoerd, blijkt dat inzicht in de supply chain nog veel te wensen overlaat. Maar liefst 94% van de ondervraagde organisaties zegt hun supply chain onvoldoende transparant vinden.

Capaciteit benutten

88 million tonnes of food waste generated yearly

Om de meest geschikte oplossing te kunnen implementeren, moet de oorzaak van de verspilling eerst worden begrepen. Uiteenlopende factoren dragen bij aan verspilling: van overtollige voorraden als gevolg van verkeerde of te late voorspellingen tot tijdverlies tijdens het distributieproces door inefficiënte transportmodellen. Dit tijdverlies is desastreus voor beperkt houdbare producten. Slechts 30% van de organisaties heeft duidelijk zicht op goederen die onderweg zijn. Hierdoor wordt het moeilijk om de voedselverspilling in afzonderlijke onderdelen van de supply chain te analyseren.

Volgens 79% van de deelnemers aan het onderzoek is beter inzicht heel belangrijk voor het terugdringen van verspilling. Om een indruk te geven van wat er te winnen valt: alleen al aan voedselverspilling kan naar schatting 240 miljard euro worden bespaard in de toeleveringsketens.

Voor een efficiënte supply chain, en dus minimale verspilling, zijn een aantal zaken essentieel: minder lege kilometers, meer first-time-in-full leveringen, geen onnodige voorraadbewegingen tussen winkels, vermijden van conflicten over prognoses of orders en veel slimmere routeplanning.

 

Real-time efficiëntie

Complete zichtbaarheid en traceerbaarheid van producten is essentieel voor een veerkrachtige supply chain. Die flexibiliteit wordt nog belangrijker bij mogelijke verstoringen en crisissituaties veroorzaakt door productiefouten of terugroepacties. Wanneer retailers in real-time data kunnen uitwisselen binnen het volledige ecosysteem van leveranciers bouwen ze aan betere samenwerking gebaseerd op sterkere verbindingen en betere prognoses.

Het is ook van groot belang dat bedrijven begrijpen hoe en waar ze technologie kunnen inzetten om de grootste uitdagingen op te lossen, zoals het tegengaan van verspilling door slimmer transport, of betrouwbaar en dynamisch beheer van de voorraadbeschikbaarheid.

Visibility helps mitigate food waste
 

Wanneer retailers in real-time data kunnen uitwisselen binnen het volledige ecosysteem van leveranciers bouwen ze aan betere samenwerking.

Waar kunt u het beste beginnen?

Milieubewustzijn heeft in het digitale tijdperk een grote impact op retailers. Er is behoefte aan een visie voor een transformatie 'van boer tot bord' die een eind maakt aan voedselverspilling in de supply chain. Om succesvol te zijn, kunt u het best klein beginnen en in kaart brengen op welke punten op korte termijn veel te winnen valt. Wanneer u de eerste resultaten begint te zien, kunt u snel opschalen en uiteindelijk volop profiteren van intelligente zichtbaarheid in de gehele keten.

Voor het Zetes-onderzoek naar supply chain-visibility zijn 451 respondenten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje ondervraagd. Alle vraaggesprekken zijn gevoerd in december 2018 en januari 2019.

 

questionmark-shadow

Lees alles over onze oplossing voor supply chain-zichtbaarheid

Meer info