Vad innehåller rapporten?

Högre kundkrav bidrar i stor utsträckning till ökad komplexitet, kostnader och förluster i handelns distributionskedja. Trots att företag åberopar mer flexibla returer, snabbare leveranser och leveransuppdateringar i realtid som nyckelfaktorer, visar vår senaste undersökning som gjorts bland ledande beslutsfattare i detaljhandeln över hela Europa hur bristen på full visibilitet i distributionskedjan påverkar verksamheten:

 

  • Höga kostnader på grund av slöseri med produkter, resurser och tillgångar
  • Överdrivna lagernivåer
  • Förlorad försäljning på grund av otillgängliga produkter
  • Brist på realtidsvarningar
  • Möjligheten att identifiera returnerade varor som tillgängligt lager


Ladda ned vår rapport för att upptäcka resultaten av studien och hur detaljhandlare kan komma till rätta med situationen.

Download the white paper