Konsumenci oczekują obecnie nie tylko większej efektywności łańcucha dostaw oraz wynikającej z tego szybkości i wygody. Od detalistów coraz częściej oczekuje się również funkcjonowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Trudno jest spełnić tego rodzaju oczekiwania klientów Ich spełnienie może mieć negatywny wpływ na krótkoterminowe plany działalności firmy oraz jej standardowe procesy operacyjne, szczególnie gdy funkcjonujący wokół firmy łańcuch dostaw nie jest tak efektywny i przejrzysty, jak być powinien. Nawet najprostsze operacje, które są nieefektywne mogą się sumować i w konsekwencji prowadzić do wszelkiego rodzaju marnotrawstwa w trakcie produkcji, transportu, a nawet podczas procesu utylizacji.

W całej UE wytwarza się rocznie około 88 mln ton żywności, z której aż 40% nie trafia nawet na rynek. W ostatnich latach dokonywane są analizy działania rynku spożywczego w wyniku których poddawany jest on silnym naciskom, aby ponownie dokonał analizę swojego dotychczasowego podejścia do walki z marnotrawstwem żywności.

Problem jednak w tym, że – bez wglądu w dane odzwierciedlające dokładny status i stan produktów oraz zapasów w całym łańcuchu dostaw otrzymywane w czasie rzeczywistym – firmy mają ograniczone możliwości rozwiązania problemu marnotrawstwa i zwiększenia zaangażowania klientów w ten proces. Amir Harel, dyrektor generalny ds. rozwiązań z zakresu widoczności łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym w firmie Zetes, analizuje, w jaki sposób widoczność łańcucha dostaw może pomóc zmniejszeniu marnotrawstwa żywności.

Brak widoczności łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym

Świat jest gotowy na zmiany w podejściu do dystrybucji żywności. Według raportu REFRESH, unijnego projektu badawczego poświęconego marnotrawstwu żywności, w samej tylko Europie tracone i marnowane zasoby żywności wystarczyłyby, aby nakarmić wszystkich głodujących na całym świecie, nawet gdyby było ich dwa razy więcej. Jest to przekaz, który biorą sobie do serca konsumenci z całego świata. Ludzie podejmują wymierne kroki w celu zmniejszenia ilości odpadów, począwszy od używania toreb wielokrotnego użytku po papierowe słomki, artykuły toaletowe bez butelek czy przejście na dietę wegetariańską.. Oczekują oni również, że firmy, od których kupują produkty i usługi będą miały takie same podejście.

Amir Harel
 

W Wielkiej Brytanii sklepy spożywcze zobowiązały się do 2030 r. zmniejszyć o połowę marnotrawstwo żywności trafiającej „z pola na stół”. Choć pochwalamy wdrożenie przez dużych detalistów innowacyjnych koncepcji takich jak sprzedaż w supermarketach „brzydkich” warzyw – czyli takich, które nie spełniają wymogów estetycznych sklepów pod względem kształtu lub wyglądu – w celu przeciwdziałania marnotrawstwu żywności, to analizowanie pochodzenia odpadów na bardziej szczegółowym poziomie realnie będzie miało dużo większy pozytywny wpływ na środowisko i w ostatecznym rozrachunku przyniesie większe efekty.

Jak pokazuje ostatnie badanie przeprowadzone przez firmę Sapio w imieniu Zetes, obecny poziom widoczności łańcucha dostaw w większości firmpozostawia wiele do życzenia. potwierdziło aż 94% badanych podmiotów gospodarczych.

Odblokowanie możliwości

88 million tonnes of food waste generated yearly

Aby móc wdrożyć odpowiednie rozwiązanie, konieczne jest zrozumienie przyczyn tego problemu. Istnieje wiele czynników: od nadmiaru zapasów wynikającego ze złych lub opóźnionych prognoz i nieterminowych zamówień, po czas stracony w procesie dystrybucji w połączeniu z nieefektywnymi modelami transportu, powodujących zniszczenie produktów o krótkim okresie przydatności do spożycia. Tylko 30% organizacji dysponuje pełną widocznością w czasie rzeczywistym przewożonych towarów. W rezultacie zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych występujących na każdym etapie łańcucha dostaw, jest dla większości podmiotów złożonym zadaniem.

Jak wykazały nasze badania, 79% respondentów uważa, że poprawienie widoczności w czasie rzeczywistym może istotnie wpłynąć na zmniejszenie jej marnotrawstwa. Szacuje się, że zwiększenie efektywności łańcuchów dostaw mogłoby zmniejszyć ilość odpadów żywnościowych nawet o 240 mld EUR.

Kluczowymi elementami mającymi wpływ na zwiększenie efektywności łańcucha dostaw a co za tym idzie redukującymi marnotrawstwo są: zmniejszenie liczby pustych przebiegów, prawidłowa realizacja dostaw już za pierwszym razem, wyeliminowanie pustych przewozów towaru między sklepami, zapobieganie nieporozumieniom dotyczącym prognoz lub zamówień oraz maksymalna optymalizacja przebiegu tras przejazdu.

 

Efektywność w czasie rzeczywistym

Pełna widoczność i identyfikowalność produktów w łańcuchu dostaw jest również podstawą działania elastycznego łańcucha dostaw. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy wycofanie danego produktu z rynku lub jego wady produkcyjne mogą powodować sytuacje kryzysowe i zakłócenia w prawidłowym funcjonowaniu firmy. Dzięki możliwości udostępniania danych w czasie rzeczywistym wszystkim podmiotom odpowiedzialnym za dostawy detaliści mają możliwość zapewnić warunki umożliwiające lepszą współpracę opartą na silniejszych powiązaniach i bardziej efektywnym dynamicznym prognozowaniu.

Jest również Ważne jest również, aby firmy rozumiały, jak dzięki wdrożeniu i wykorzystaniu nowych technologii będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu rynku – niezależnie od tego, czy jest to zmniejszenie ilości odpadów poprzez zoptymalizowanie transportu, czy też dokładniej wyliczone dynamicznie aktualizowane stany zapasów.

Visibility helps mitigate food waste
 

Dzięki zdolności do dzielenia się danymi w czasie rzeczywistym w obrębie całego łańcucha dostaw sprzedawcy detaliczni mają możliwość do zapewnienia warunków do lepszej współpracy

Od jakich działań należy zacząć?

Świadomość ekologiczna w erze cyfrowej będzie mieć nadal ogromny wpływ na decyzje detalistów. Wizja przekształcenia procesu dostarczania żywności „z pola na stół” eliminującemu jednocześnie marnotrawstwo żywności w łańcuchu dostaw jest ogromnym wyzwaniem. Aby osiągnąć sukces, sprzedawcy detaliczni muszą najpierw zdefiniować małe, priorytetowe obszary łańcucha dostaw, których optymalizacja umożliwia uzyskanie szybkich i znaczących efektów. W miarę jak zaczną oni dostrzegać rezultaty tego typu działań, będą mogli szybko rozszerzać tego typu działania, aby ostatecznie osiągnąć pełną, kompleksową widoczność opartą na realnych danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym.

Raport poświęcony widoczności w łańcuchu dostaw firmy Zetes badanie zostało wykonane na grupie451 respondentów z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Hiszpanii. Wszystkie wywiady przeprowadzono w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r.

 

questionmark-shadow

Dowiedz się więcej o naszym rozwiązaniu zapewniającym widzialność w czasie rzeczywistym w łańcuchu dostaw

Przeczytaj więcej