Bruksela (Belgia), Lizbona (Portugalia), 18 stycznia 2018 r. - elastyczne rozwiązanie w dziedzinie Field Service z wygodnym do adaptacji katalogiem produktów pozwolił firmie Bicafé rozwinąć międzynarodową działalność. Oprogramowanie ZetesAres usprawniło przyjmowanie zamówień – klienci mogą z łatwością sprawdzić całą ofertę na tablecie, a zespół sprzedaży ma dostęp w czasie rzeczywistym do danych klienta i promocji. Wszystkie aplikacje i urządzenia mobilne są wspierane przez Platformę Mobilną MCL™ i zarządzane centralnie. Rozwiązanie wdrożono w ciągu zaledwie 6 miesięcy, a w czasie krótszym niż rok w Bicafé odnotowano wzrost sprzedaży, wydajności, jakości usług, a także zmniejszenie liczby błędów i ilości pracy w obszarze administracji.

Elastyczna aplikacja w dziedzinie Field Service

W Bicafé wytwarza się rocznie ponad 350 kapsułek kawy, które są eksportowane do ponad 20 krajów za pośrednictwem filii. W celu wspierania wzrostu poprzez usprawnienie sprzedaży i dostarczania w Bicafé zastąpiono istniejące rozwiązanie mobilne ZetesAres zaawansowanym oprogramowaniem sprzedaży mobilnej. Rozwiązanie działa na każdym urządzeniu mobilnym, co pozwala na wysyłanie zamówień, obsługę zwrotów, przeglądanie ofert oraz wystawianie faktur i rachunków w czasie rzeczywistym. Wspierana przez Platformę Mobilną MCL™ Mobilna Platforma Aplikacji dla Przedsiębiorstw dla łańcucha dostaw pozwala na centralne uruchamianie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami bez kosztownej infrastruktury IT.

„Dynamiczny katalog produktów zapewnia ZetesAres przewagę nad konkurencją”.

Jorge Ribeiro, menedżer IT, Bicafé

Największe korzyści

W czasie krótszym niż rok w Bicafé uzyskano duże korzyści:

  • Większe zaangażowanie klientów i lepsze wyniki sprzedaży w oparciu o atrakcyjny katalog
  • Mniej pracy i błędów w obszarze administracji: informacje z tabletów są przekazywane w czasie rzeczywistym do SAP bez interwencji ze strony zaplecza biurowego.
  • Informacje na temat klientów są zawsze aktualne i dostępne.

„Dynamiczny katalog produktów zapewnia ZetesAres przewagę nad konkurencją, ponieważ pozwala zaprezentować całą ofertę w atrakcyjny sposób. Dodatkowym atutem jest możliwość aktualizowania na bieżąco informacji” – wyjaśnia Jorge Ribeiro, menedżer IT w Bicafé.

Po wdrożeniu oprogramowania ZetesAres w Bicafé planuje się wdrożenie rozwiązania do obsługi logistycznej ZetesMedea z myślą o zoptymalizowaniu procesów magazynowych.

Przeczytaj studium przypadku.

Dowiedz się więcej o ZetesAres

Więcej informacji