Tel Awiw (Izrael), 29 marca 2022 r. – marka Pizza Hut, jedna z największych na świecie sieci restauracyjnych, sięgnęła po kompletację w oparciu o rozwiązanie ZetesMedea Voice, aby zwiększyć elastyczność operacyjną oraz wydajność swojego centrum logistycznego w Izraelu.

Rozwiązanie technologiczne

Marka Pizza Hut, jedna z największych na świecie sieci franczyzowych pizzerii, powstała w 1958 r. w USA. W samym Izraelu znajduje się 97 lokali przedsiębiorstwa. Dotychczas cały proces kompletacji produktów suchych i mrożonych w izraelskim centrum logistycznym odbywał się ręcznie w oparciu o dokumentację papierową. Przedsiębiorstwo zdecydowało się wdrożyć produkt ZetesMedea Voice, multimodalne rozwiązanie do kompletacji głosowej bez uprzedniego treningu, które pozwala usprawnić realizację zadań w obszarze logistyki, obniżyć koszty operacyjne oraz zwiększyć elastyczność poprzez umożliwienie łatwego wdrażania do pracy pracowników tymczasowych.

Praca prowadzona bezdotykowo i bezwzrokowo oraz minimalizacja ryzyka błędów kompletacji

Rozwiązanie ZetesMedea Voice współpracuje z szeregiem technologii magazynowych i urządzeń mobilnych, dzięki czemu personel może pracować bezdotykowo i bezwzrokowo, co pozwala skupić uwagę na pobieraniu i potwierdzaniu w systemie pobranych artykułów. Rozwiązanie wykorzystuje inteligentnego agenta głosowego oraz oprogramowanie w celu rozpoznawania mowy na potrzeby kierowania pracą personelu. Magazynierzy w Pizza Hut mogą teraz z łatwością obsługiwać zamówienia, unikając błędów, które dawniej miały duży wpływ na ogólną produktywność. Obecnie wykorzystanie systemu kompletacji głosowej ZetesMedea przynosi niemal trzykrotne skrócenie średnich czasów kompletacji zamówień w porównaniu z poprzednią metodą.

Yossi Kolton, kierownik logistyki w Pizza Hut, wyjaśnia: „Od momentu wprowadzenia rozwiązania ZetesMedea udało nam się znacząco usprawnić funkcjonowanie naszego centrum logistycznego: osiągnęliśmy dokładność realizacji zamówień na poziomie 99,6% oraz niemal 30-procentowy wzrost ogólnej efektywności kompletacji. Rozwiązanie jest obecnie w pełni dostosowane do naszego środowiska operacyjnego, a dzięki wygodnym i intuicyjnym funkcjom pozwoliło nam ono szybko osiągnąć świetne wyniki”.

„Od momentu wprowadzenia rozwiązania ZetesMedea udało nam się znacząco usprawnić funkcjonowanie naszego centrum logistycznego: osiągnęliśmy dokładność realizacji zamówień na poziomie 99,6% oraz niemal 30-procentowy wzrost ogólnej efektywności kompletacji”. Yossi Kolton, kierownik logistyki w Pizza Hut

Eli Harel, dyrektor krajowy Zetes w Izraelu, dodaje: „Połączenie wartości dodatkowej dostarczanej przez rozwiązanie ZetesMedea Voice z szybką integracją z istniejącym systemem informatycznym klienta przełożyło się na znaczące oszczędności na kosztach operacyjnych w stosunkowo krótkim czasie”.