CTS

CTS, producent wyrobów tytoniowych do samodzielnego skręcania, stosuje się do unijnej dyrektywy TPD i zapewnia pełną identyfikowalność opakowań tytoniu, od produkcji po dostawę, dzięki dwóm rozwiązaniom Zetes: ZetesAtlas i ZetesOlympus.

Cel:


  • Zgodność z unijnymi przepisami
  • Etykietowanie i pełna identyfikowalność opakowań
  • Wyposażenie linii produkcyjnych w funkcję serializacji

Rozwiązanie:


  • ZetesAtlas – znakowanie opakowań jednostkowych z tytoniem
  • ZetesOlympus – śledzenie zdarzeń logistycznych w cyklu życia produktu

Rezultat:


  • Znakowanie opakowań jednostkowych i zagregowanych oraz pełna identyfikowalność produktów
  • Jeden partner zapewnia pełną zgodność z dyrektywą
  • Lepszy wgląd w oryginalne wyroby tytoniowe

W maju 2019 r. weszła w życie dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych (ang. TPD), która nałożyła na producentów nowe poważne wyzwania w zakresie pakowania i dystrybucji niektórych wyrobów tytoniowych. Jej celem jest zapewnienie środków ochronnych niezbędnych do walki z nielegalną produkcją i handlem. Dla producentów wyrobów tytoniowych dyrektywa ta jest źródłem nowych problemów do rozwiązania: wszystkie opakowania jednostkowe i zagregowane muszą mieć przypisany unikalny kod i być oznakowane za pomocą tego kodu, który należy zarejestrować w europejskiej bazie danych. W ten sposób każdy produkt można wyśledzić w całym jego cyklu życia.

 

Z uwagi na obowiązek przestrzegania powyższej dyrektywy, aby spełnić jej wymogi, europejski rynek tytoniowy musi dokonać znaczących inwestycji. Belgijski producent wyrobów tytoniowych do samodzielnego skręcania, CTS Tobacco, skorzystał z wiedzy fachowej Zetes, aby łatwiej osiągnąć zgodność z przepisami. „Obecnie nasze linie produkcyjne są w pełni dostosowane” – mówi dyrektor generalny, Cédric Santelé.

W pełni zintegrowane rozwiązanie Zetes

Aby dochować terminu wynikającego z dyrektywy, Zetes wdrożyła rozwiązanie z zakresu serializacji na liniach produkcyjnych CTS Tobacco. „Po wypełnieniu opakowania tytoniem do samodzielnego skręcania następuje przypisanie do niego unikalnego kodu. Ten sam proces dotyczy także opakowań zagregowanych, zawierających po 12 opakowań jednostkowych. Przed załadunkiem unikalny kod przypisuje się również palecie” – mówi Cédric Santelé, dyrektor generalny CTS.

„Potem skanujemy unikalne kody, a ZetesOlympus automatycznie zapisuje je w bazie danych połączonej z europejskim repozytorium. Dzięki temu rząd i organy celne mogą zawsze sprawdzić, czy wyroby tytoniowe są oryginalne czy sfałszowane”.

Biznesowa wartość dodana dzięki tropieniu i śledzeniu

Na potrzeby producenta wyrobów tytoniowych z Belgii firma Zetes wdrożyła w szczególności dwa rozwiązania. Dzięki rozwiązaniu ZetesAtlas CTS serializuje i agreguje wszystkie opakowania przy użyciu unikalnego kodu, który kupuje od Incert – organizacji rządowej dostarczającej unikalnych identyfikatorów w Belgii. W ten sposób ZetesAtlas zapewnia odpowiednią identyfikację opakowań i produktów zgodną z dyrektywą TPD. CTS korzysta teraz również z rozwiązania ZetesOlympus – opartej na danych platformy współpracy, która rejestruje przypisane kody w europejskim repozytorium.

„Dużą zaletą połączenia ze sobą rozwiązań ZetesAtlas i ZetesOlympus jest to, że teraz CTS wie dokładnie, w którym kartonie znajdują się poszczególne opakowania oraz który karton jest na której palecie. Wszystkie produkty zachowują widoczność w całym łańcuchu logistycznym” – mówi Jens Holbrechts, Business Development Manager Print & Apply Solutions w Zetes.

Identyfikowalność stanowi ważne wyzwanie dla przemysłu tytoniowego. Wolumeny produkcji w sektorze tytoniowym są ogromne i wynoszą 26 mld opakowań rocznie. W drodze od producenta do punktu sprzedaży każde opakowanie wymaga zeskanowania średnio około dziesięciu razy.

W takim przypadku serializacja oferuje więcej korzyści niż tylko samą zgodność z regulacjami unijnymi. Jeśli coś pójdzie nie tak w procesie produkcji, CTS może zorganizować wycofanie produktów w bardzo ukierunkowany, szybki i wydajny sposób.

Wprowadzenie do linii produkcyjnej

Projekt realizowany w CTS polegał na wykorzystaniu wiedzy fachowej i zdolności Zetes do zmodernizowania dotychczasowych linii produkcyjnych i wyposażeniu ich w funkcję serializacji. „W odpowiedzi na wymogi dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych zaczęliśmy szukać partnera, który oferowałby nam pełny pakiet usług. Po zbadaniu rynku wybraliśmy rozwiązanie Zetes zapewniające zgodność z przepisami i pełną identyfikowalność. W ten sposób zyskaliśmy wgląd we wszystkie operacje logistyczne i transportowe w całym łańcuchu dostaw” – podsumowuje Cédric Santelé.

„W ten sposób zyskaliśmy wgląd we wszystkie operacje logistyczne i transportowe w całym łańcuchu dostaw” – podsumowuje Cédric Santelé.