Lehning Laboratories

Lehning Laboratories wybrała rozwiązanie ZetesAtlas połączone z systemem MD-9000 do znakowania opakowań i etykietowania zabezpieczającego, aby dostosować się do dyrektywy o zapobieganiu fałszowania leków w zakresie ziołowych produktów leczniczych.

Cel:


  • Zgodność z dyrektywą o zapobiegania fałszowania leków i produktów leczniczych oraz zagwarantowanie autentyczności produktów.

Rozwiązanie:


  • linia pakowania ZetesAtlas wraz z systemem MD-9000 do znakowania opakowań i etykietowania w różnych formatach.

Rezultaty:


  • Pełna identyfikowalność produktu
  • Obniżenie uszkodzeń – z 19% do poniżej 3%
  • Większa wydajność znakowania na liniach produkcyjnych i pakujących
  • Gwarancja autentyczności produktów

Założona w 1935 r., firma Lehning Laboratories jest francuskim prekursorem w dziedzinie naturalnych terapii ziołowych. Każdego roku do zakładu trafia 35 ton świeżych roślin służących do produkcji wyrobów w formie granulek, tabletek lub płynu. Przekształca się je w składniki aktywne stosowane w różnych naturalnych produktach leczniczych dla klientów (leki, suplementy diety, kosmetyki itp.), sprzedawanych w aptekach, drogeriach, sklepach ze zdrową żywnością lub supermarketach.

W zakładach produkcyjnych Grupy Lehning przywiązuje się dużą wagę do doskonałej jakości i bezbłędnej identyfikowalności produktów fitoterapeutycznych, od granulatów po produkty stałe lub płynne. W przypadku produktów płynnych pakowanych w butelki Lehning Laboratories musiała niedawno wprowadzić pewne istotne zmiany wynikające z nowych obowiązujących regulacji w zakresie identyfikowalności.

Lehning Laboratories
 

Ziołowe produkty lecznicze objęte regulacjami

Zgodnie z nową dyrektywą dotyczącą zapobiegania fałszowaniu leków, której przepisy mają teraz zastosowanie do ziołowych produktów leczniczych, Lehning Laboratories ma obowiązek dodawania do swoich opakowań etykiet zabezpieczających przed manipulacją. W celu spełnienia tego wymogu Lehning Laboratories skorzystała z pomocy Zetes, eksperta w dziedzinie rozwiązań z zakresu identyfikowalności i optymalizacji procesów operacyjnych.

Wdrożone rozwiązanie obejmuje system do obsługi pakowania ZetesAtlas połączony z systemem automatycznego etykietowania MD-9000. Rozwiązanie Zetes instaluje się na liniach produkcyjnych i pakujących do obsługi produktów płynnych w firmie Lehning Laboratories po to, aby na wszystkich butelkach różnego formatu umieszczać etykiety zabezpieczające. „Dzięki Zetes mogliśmy scentralizować wszystkie nasze wymagania w zakresie produkcji, oznakowanie not prawnych na naszych opakowaniach (numer serii, data ważności i kod Datamatrix) oraz nakładanie etykiet zabezpieczających przed manipulacją, co stało się niezbędne” – mówi Virginie Pietrowski, menedżer ds. produkcji firmy.

Korzystny i rozstrzygający wybór

Virginie Pietrowski mówi: „Mogliśmy wybrać ręczne dodawanie etykiet, ale z uwagi na duży wolumen opakowań byłoby to zbyt skomplikowane. Postanowiliśmy zatem wymienić nasze stare systemy na nowe, nowocześniejsze urządzenie zdolne do umieszczania na naszych opakowaniach not prawnych (numer serii, data ważności i kod Datamatrix) i naklejek zabezpieczających przed manipulacją, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami”. Z uwagi na złożony charakter przedsięwzięcia Grupa przedstawiła precyzyjną specyfikację projektu. Tylko Zetes był w stanie spełnić te wymagania, a uzyskany rezultat był zgodny z oczekiwaniami. „Wszystko zrealizowano w terminie i nawet wyprzedziliśmy o jeden dzień nasz początkowy harmonogram. W ciągu tygodnia został zainstalowany cały system, a rozwiązanie ZetesAtlas sprawnie działało” – dodaje Virginie Pietrowski.

Rozwiązanie problemów dzięki ZetesAtlas

Firma Zetes musiała rozwiązać kilka poważnych problemów, występujących na liniach produkcyjnych i pakujących produktów płynnych. Butelki mogą mieć wielkość od 30 do 250 ml, a standardy dotyczące opakowań i identyfikowalności produktów są bardzo złożone. Dzięki oprogramowaniu ZetesAtlas firma poradziła sobie z tym problemem. W połączeniu z automatycznym systemem MD-9000 rozwiązanie umożliwia firmie Lehning Laboratories znakowanie atramentowe i nakładanie etykiet zabezpieczających przed manipulacją. Dzięki otwartej i niezastrzeżonej architekturze rozwiązanie umożliwia szybką i łatwą identyfikację wszystkich produktów bezpośrednio na liniach pakujących. Docelowo umożliwi ono serializację i agregację ziołowych produktów leczniczych. Co więcej, na przyszłe potrzeby dzięki unikalnemu interfejsowi człowiek–maszyna ZetesAtlas może kontrolować konfigurację każdego urządzenia w dowolnym miejscu na linii pakującej.

Przeszkolony i w pełni autonomiczny zespół

Wszyscy operatorzy oraz technicy odpowiedzialni za konserwację w Lehning Laboratories przeszli odpowiednie szkolenie. Zetes zainstalowała system i przeszkoliła obsługujące go zespoły. „Bazując na doświadczeniu z wielu projektów, w zakresie wiedzy fachowej i profesjonalizmu pracowników Zetes dostrzegliśmy prawdziwą wartość dodaną. W ciągu zaledwie kilku dni nasze zespoły mogły całkiem samodzielnie zaprogramować maszynę MD-9000. Rozwiązanie ZetesAtlas jest również bardzo intuicyjne, dlatego wkrótce mogliśmy opracować nowe programy do personalizacji naszych etykiet i łatwo utworzyć nowe szablony drukowania dla różnych identyfikowanych produktów (wielkości butelek, czcionka, rodzaj obiektu graficznego itp.)” – zauważa Virginie Pietrowski.

Full traceability
 

Skalowalny system z możliwością serializacji

Zdaniem Guillaume’a Vicota, dyrektora Zetes Francja, „rozwiązanie ZetesAtlas ma jeszcze jedną zaletę: wszystkie możliwości aktualizacji systemu. Firma Lehning Laboratories, która działa również na innych rynkach, takich jak Rosja, będzie wkrótce podlegać nowym obowiązkom w zakresie serializacji ziołowych produktów leczniczych. Wynikają z tego znaczące korzyści dla Grupy, która już teraz jest gotowa na zmiany wymagane na mocy przyszłych przepisów”.

Zadowolenie z ukończonego projektu

„Odkąd korzystamy z ZetesAtlas, osiągamy lepszą wydajność naszych linii produkcyjnych i pakujących. Poprawa jest znacząca: nasze wskaźniki uszkodzeń zmalały z 19% do mniej niż 3% w zaledwie dwa miesiące” – cieszy się Virginie Pietrowski.

„Dzięki ZetesAtlas, osiągamy lepszą wydajność, a poprawa jest znacząca: wskaźniki uszkodzeń zmalały z 19% do 3% w 2 miesiące”. Virginie Pietrowski.

 

question-markquestion-mark-shadow

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach do obsługi pakowania

Więcej informacji