Autonomiczne roboty mobilne

Rozwiązanie, które umożliwia szybkie wdrożanie i obsługuje wiele aplikacji za pomocą wspólnej, ujednoliconej platformy opartej na technologii Cloud. Wysoce elastyczna i skalowalna platforma oferuje kompleksowe podejście do bezpiecznego wyszukiwania, śledzenia i przenoszenia materiałów na palety w magazynach, fabrykach i centrach dystrybucji.

Dowiedz się więcej o Kontakt

Czym są autonomiczne roboty mobilne (ARM)?

Autonomiczne roboty mobilne współpracują z pracownikami magazynu przy przemieszczaniu towarów podczas kompletacji, uzupełniania zapasu czy przemieszczania towarów masowych.

Transportują one partie do następnego etapu procesu, umożliwiając pracownikom przejście do następnego zadania.

Zastosowania obejmują przemieszczanie palet, wózków, półek i regałów oraz realizację wielu innych zadań transportowych w obrębie magazynu.

  • Pracujące autonomicznie ARM nie wymagają specjalistycznej infrastruktury. Z łatwością poradzą sobie w istniejącym rozkładzie magazynu, nie powodując większych zakłóceń w istniejących operacjach.
  • Wbudowane czujniki, mapy i układy przetwarzania informacji pozwalają im planować trasy oraz dynamicznie dostosowywać się do zmian w otoczeniu.
  • ARM mogą przenosić jednostki magazynowe w obrębie magazynu lub między obiektami. Mogą również wykonywać rutynowe zadania, takie jak zliczanie zapasów.

Nadszedł czas, aby rozważyć włączenie ARM do własnej działalności logistycznej i magazynowej

Pracownicy magazynów są pod większą niż dotąd presją skrócenia czasu kompletacji, pakowania, wysyłki i innych krytycznych działań logistycznych.

Ponieważ obecny trend wzrostu znaczenia handlu elektronicznego i dostaw bezpośrednich będzie nadal się umacniał, priorytetem staje się znalezienie sposobu na zwiększenie efektywności realizacji zamówień.

Autonomiczne roboty mobilne (ARM) to jedna z najnowszych technologii, które można zintegrować z rozwiązaniem ZetesMedea, aby uzyskać przetwarzanie większej liczby zamówień, wzrost wydajności i utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia klientów w ruchliwych środowiskach magazynowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o robotyce lub doraźnej automatyzacji w oparciu o rozwiązania firmy Fetch?

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób autonomiczne roboty mobilne umożliwiają przetwarzanie większej liczby zamówień, podnoszenie jakości i utrzymywanie zadowolenia klientów?

Pobierz broszurę

Produktywność – uzupełnienie siły roboczej

Przemieszczanie zapasu jest często powtarzalnym i wyjątkowo czasochłonnym zadaniem, które nie dostarcza żadnej wartości dodanej.

ARM pozwalają uwolnić kluczowych pracowników w ruchliwych środowiskach produkcyjnych i magazynowych, np. osoby kompletujące zamówienia, tak aby mogli oni skupić się na procesach o wyższej wartości dodanej, które zwiększają przepływ procesów i jakość.

ARM mogą pracować przez długi czas bez konieczności ładowania i autonomicznie powracać do stacji ładowania bez konieczności wydatkowania siły roboczej na podstawowe codzienne czynności konserwacyjne.

Elastyczność – skalowanie bez ograniczeń

Wiele mniejszych, regionalnych magazynów zazwyczaj nie może przerwać działalności w celu wdrożenia nowych technologii.

Obiekty takie nie mają także środków na zainwestowanie w rozbudowę czy pełną automatyzację – np. systemy przenośnikowe.

ARM zapewniają elastyczność i skalowalność bez ograniczeń wynikających z istniejącego rozkładu obiektu. Zmniejszają one ryzyko towarzyszące wdrażaniu nowych technologii, optymalizując wydajność i produktywność dostępnej siły roboczej – zwłaszcza podczas sezonowych szczytów.

Według badań IDC:

brak dostępności siły roboczej jest jednym z powodów automatyzacji operacji magazynowych w oparciu o autonomiczne roboty mobilne. Ich zastosowanie umożliwia skalowanie operacji magazynowych zgodnie z potrzebami, kierowanie personelu do zadań dostarczających większą wartość oraz zmniejszenie ryzyka związanego z poleganiem na sezonowej sile roboczej

Bezpieczeństwo pracowników

Ponadto ARM pozwalają znacząco ograniczyć nieobecności w pracy spowodowane urazami układu mięśniowo-szkieletowego.

Ręczne przenoszenie jest główną przyczyną tego rodzaju problemów. Wprowadzenie automatyzacji takich procesów może zmniejszyć obciążenie pracowników magazynu, co przełoży się na ograniczenie nieobecności i zwiększenie morale pracowników.

Autonomiczne roboty mobilne zdolne do przemieszczania palet/towarów masowych pozwalają ograniczyć uzależnienie od wózków widłowych, co przynosi poprawę bezpieczeństwa w magazynie. Ponieważ roboty nie są obsługiwane przez ludzi, ich pracy towarzyszy mniej wypadków w porównaniu z wykorzystaniem wózków widłowych.

Poznaj nasze inne rozwiązania, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo i produktywność pracowników w takich zadaniach, jak kompletacja głosowa, dezynfekcja urządzeń promieniowaniem ultrafioletowym, pełna inwentaryzacja palet

Autonomiczne roboty mobilne zastępują pracowników, aby mogli skupić się na zadaniach o wyższym priorytecie tym samym zwiększając produktywność.
logo Fetch Robotics

Więcej informacji?

Kontakt