Bruksela (Belgia), 29/09/2020 r. - w wyniku pandemii Covid-19 globalne łańcuchy dostaw znalazły się w sytuacji nadzwyczajnych zakłóceń i niepewności. Od gromadzenia zapasów towarów przez klientów, na skutek czego półki w supermarketach zaświeciły pustkami, po problemy z dostępnością środków ochrony osobistej w sektorze ochrony zdrowia – łańcuch dostaw jest w centrum uwagi jeszcze bardziej niż dotychczas i zaczyna być doceniany. W nowej sytuacji, która zmieniła codzienne funkcjonowanie branży, specjaliści w dziedzinie łańcucha dostaw musieli w heroiczny sposób radzić sobie z przestojami w produkcji, niedoborami dostaw i zamykaniem firm, a nawet z trudnościami w realizowaniu dostaw w związku z tym, że kupujący przenieśli się do zakupów online.

Firma Zetes przedstawia pięć prostych pytań, które mogą pomóc im w zwiększeniu wydajności przy wykonywaniu operacji od pierwszego po ostatni etap.

1. Ile błędów w wysyłkach popełnia się w Twojej firmie?

Znaczące zmiany w wymaganiach i oczekiwaniach konsumentów ujawniają ograniczenia nieefektywnych procesów kompletacji, pakowania i wysyłki. Centra dystrybucyjne – tak małe, jak i duże – mają trudności z zaspokojeniem stale rosnących wymagań w zakresie przepustowości, co jest spowodowane nieefektywnością procesów lub stosowaniem nieodpowiednich technologii. Gdy procesy polegają w dużym stopniu na udziale czynnika ludzkiego, efektywność operacji może spaść na skutek zmęczenia, błędów i nieodpowiedniego wyszkolenia, zwłaszcza w przypadku pracowników sezonowych. Związane z COVID-19 środki ograniczania kontaktów osobistych jeszcze bardziej komplikują sprawy i utrudniają ręczną kompletację zamówień.

W związku z tym, że obecnie dostępnych jest wiele różnych rozwiązań technologicznych, dobór odpowiedniej technologii jest konieczny, aby główne procesy magazynowe mogły sprostać konkretnym wyzwaniom operacyjnym. Ręczne wprowadzanie danych musi zostać zastąpione szybszym, dokładniejszym odczytem danych w czasie rzeczywistym z możliwością natychmiastowej identyfikacji błędów. Łączenie technologii może być często kluczowym czynnikiem zwiększającym dokładność i efektywność procesów. Na przykład nowoczesne rozwiązania multimodalne mogą łączyć wybieranie na podstawie poleceń głosowych z technologiami skanowania lub pick/put-to-light.

Efficient deliveries
 

2. Ile odnotowujesz nieprawidłowo zrealizowanych dostaw?

Ze względu na fakt, że ostatni etap odpowiada za ponad 30% kosztów realizacji zamówienia, powtórne dostawy są kosztowne i oddziałują negatywnie zarówno na renomę marki, jak i na środowisko. Szacunkowy koszt nieterminowych lub nieprawidłowo zrealizowanych dostaw wynosi 15 euro na przesyłkę, przy czym klienci, zanim zmienią dostawcę, tolerują zwykle trzy błędy w dostawach. Kwestia ta wymaga zatem szczególnej uwagi, zwłaszcza w przypadku detalistów.

Zwiększanie widoczności w czasie rzeczywistym w całym procesie dostawy, dynamiczna optymalizacja pracy i przesyłanie klientom aktualnych i istotnych dla nich informacji, stają się niezbędne. Rozwiązania ePOD nowej generacji umożliwiają efektywne i przejrzyste operacje dostarczenia, zapewniając widoczność na każdym etapie procesu dostarczenia. Dane w czasie rzeczywistym stanowią informację – zarówno dla pracowników zaplecza biurowego, jak i dla klientów – o statusie i dokładnej godzinie dostarczenia towaru, co przekłada się na wzrost ich zadowolenia.

„Rozwiązania ePOD nowej generacji umożliwiają efektywne i przejrzyste operacje dostarczenia, z widocznością na każdym z etapów ”.

3. Ile otrzymujesz zapytań dotyczących statusu zamówień klientów?

Obsługa infolinii lub kanałów komunikacji online generuje znaczące koszty zmienne, które można zminimalizować dzięki widoczności w czasie rzeczywistym oraz technologii odczytu danych. Śledzenie w czasie rzeczywistym każdego etapu procesu realizacji zamówienia umożliwia dotrzymanie terminów dostaw oraz lepsze informowanie klientów o spodziewanej godzinie dostarczenia.

4. Jak długo trwa osiągnięcie pełnej produktywności przez pracowników tymczasowych?

W szczytowych okresach firmy logistyczne zatrudniają dziesiątki tysięcy pracowników tymczasowych w celu zaspokojenia popytu i utrzymania ciągłości pracy łańcucha dostaw. Niedobór pracowników w branży logistyki i magazynowania stanowi coraz powszechniejszy problem, dlatego w praktyce szybkie „zwiększanie tempa” nie jest wcale proste.

Dążenie do osiągnięcia „elastycznego” modelu logistyki jest znacznie bardziej zrównoważoną strategią. Technologia przyczyni się do optymalizacji wydajności, szczególnie w przypadku procesów, które są podatne na błędy ludzkie, takich jak kompletacja, wysyłka i weryfikacja ładunku. Na przykład technologie wizyjnej weryfikacji wysyłek, umożliwiają jednoczesne skanowanie wielu kodów kreskowych. Dzięki temu wykrywanie błędów jest natychmiastowe i zapewnia 100% dokładności podczas realizacji wysyłek. Pozwalają również zaoszczędzić wiele godzin pracy pracowników. Analogicznie najnowsze oprogramowanie do kompletacji głosowej wspiera pracę wielojęzycznych zespołów pracowniczych, ułatwiając w ten sposób wdrażanie na stanowisko osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka i eliminując potrzebę kosztownych szkoleń.

Improve accuracy and productivity
 

5. Jak można dokładnie monitorować wydajność dostawców?

Inteligentny, połączony i oparty na współpracy ekosystem jest kluczem do optymalnej wydajności. Zapewnienie trwałej doskonałości obsługi klienta jest możliwe tylko wtedy, gdy sieć całego łańcucha dostaw działa w sposób zharmonizowany i umożliwiający osiągnięcie wymaganych wskaźników KPI. Rozszerzenie widoczności w czasie rzeczywistym i współpracy w całej sieci łańcucha dostaw umożliwia identyfikację błędów oraz ich aktywne eliminowanie, zanim wpłyną one na klienta. Ponadto dzięki dostępowi do dokładnych informacji o lokalizacji zapasów możliwa jest dużo bardziej inteligentna alokacja zasobów.

Udostępnianie danych jest kluczem do poznania sposobu działania każdej ze stron, w celu zidentyfikowania nieefektywnych operacji, a dzięki najnowszym platformom zapewniającym widoczność silosy w zakresie procesów i danych można usunąć bez kosztownego i czasochłonnego przeprojektowywania dotychczasowych systemów. Co więcej, platformy te charakteryzuje wysoka skalowalność, która umożliwia ich stopniowe przyjmowanie do szerszego stosowania.

- KONIEC -

Pobierz nasz przewodnik na temat wydajności w szczycie sezonu