Eindhoven (Holandia), 26/02/2019 - Dostawca usług logistycznych Zorgservice XL inwestuje w nowe możliwości śledzenia i monitorowania, aby usprawnić swoje operacje realizacji dostaw do dużych szpitali. Dzięki wdrożeniu ZetesChronos firma osiągnie całkowitą widoczność i pełną identyfikowalność wysyłek oraz podniesie poziom usług. Rozwiązanie to pomoże również szpitalom w zapewnieniu zgodności z europejskim rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych przez wprowadzenie pełnej rejestracji i identyfikowalności cyfrowej wszystkich dostaw i opakowań, aż do etapu ich wykorzystania na oddziałach szpitalnych, z uwzględnieniem aktualizacji dowodów dostawy i statusów w sklepie internetowym.

Rejestracja i śledzenie cyfrowe w szpitalach

Obecnie śledzenie dostaw i opakowań przez firmę Zorgservice XL nie jest jeszcze możliwe w sześciu szpitalach, z którymi firma współpracuje. W konsekwencji marnowany jest czas na poszukiwanie dostarczonych i brakujących produktów, składane są niepotrzebnie pilne zlecenia oraz utrzymuje się nadmierny poziom zapasów. Cyfrowe rejestrowanie i śledzenie wszystkich dostaw w szpitalach zapewni przejrzystość całego łańcucha dostaw. „ZetesChronos pomoże nam jeszcze bardziej zwiększyć niezawodność dostaw, a tym samym podnieść poziom zadowolenia klienta” – mówi Jaap van Wijk, kierownik ds. jakości i projektów w firmie Zorgservice XL.

ZetesChronos drives efficiency improvements
 

ZetesChronos pomoże nam dodatkowo zwiększyć niezawodność dostaw, a tym samym podnieść poziom zadowolenia klientów.

Zwiększenie efektywności

ZetesChronos will ensures compliance

ZetesChronos przyczyni się również do poprawy wydajności i zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia błędów. Rozwiązanie do śledzenia i tropienia eliminuje potrzebę stosowania wielu ręcznych procesów oraz zatwierdzania rachunków i list. „Projekt ten pozwoli nam wprowadzić dalsze usprawnienia w procesach logistycznych dla szpitali i w szpitalach dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań w zakresie dostaw” – dodaje Van Wijk. „Zdecydowaliśmy się na Zetes, ponieważ wcześniej wdrożyli oni nasze rozwiązanie KanBan na potrzeby zaopatrzenia oddziałów w szpitalach, w sposób w pełni zgodny z naszymi oczekiwaniami”.

ZetesChronos będzie dodatkową aplikacją na wszystkich istniejących skanerach, działającą na Platformie Mobilnej MCL i zintegrowaną również z systemem SAP i sklepem internetowym Zorgservice XL.

 

Zgodność z wymogami ustawowymi i wykonawczymi

Rejestracja cyfrowa pomaga również szpitalom w spełnieniu wymogów ustawowych i regulacyjnych, takich jak dostarczanie danych dotyczących identyfikowalności do krajowego rejestru implantów. Ponadto przygotowuje ona szpitale na europejskie rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych, które wchodzi w życie w 2020 r., oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). „Coraz więcej placówek opieki dowiaduje się o wartości dodanej, jaką ZetesChronos zapewnia w zakresie optymalizacji procesów logistycznych, a także zgodności z wymogami ustawowymi i regulacyjnymi” – mówi Paul Lankhout, dyrektor Zetes Holandia.

Improved hospital delivery and reliability
 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze oprogramowanie dowodu dostarczenia może pomóc twojej firmie