Już 9 lutego 2019 r. w całej Unii Europejskiej wchodzi w życie tzw. Dyrektywa fałszywkowa 2011/62/UE mająca na celu uszczelnienie obrotu produktami leczniczymi na receptę.

Od tego dnia w każdym kraju członkowskim Unii zaczną obowiązywać jednolite przepisy wykonawcze.

Zobowiązują one każdego europejskiego dystrybutora  produktów leczniczych do wdrożenia skutecznego systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Do tego czasu każdy z podmiotów objętych Dyrektywą musi posiadać skanery kodów kreskowych QR oraz wdrożyć oprogramowanie umożliwiające weryfikację, wycofanie lub ponownie ich wprowadzenie do obrotu identyfikacyjnych numerów seryjnych  opakowań nadanych przez producentów w procesie serializacji leków.
 

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu rozwiązań logistycznych stworzyliśmy rozwiązanie dla hurtowni farmaceutycznych zgodne z obowiązującym prawem farmaceutycznym i przyszłymi rozporządzeniami Dyrektywy fałszywkowej.

Dzięki niemu proces weryfikacji autentyczności leku odbywa się automatycznie. Terminal skanujący kod 2D w ułamku sekundy łączy się z krajową bazą produktów leczniczych NMVO i weryfikuje autentyczność zeskanowanego opakowania.
 

 

The Falsified Medicines Directive and its impact on wholesalers and distributors
 

Nasze oprogramowanie zgodnie z zapisami Dyrektywy fałszywkowej umożliwia również zablokowanie numeru seryjnego opakowania w depozytorium danych NMVO, jego dezaktywację jak i jeżeli doszło do pomyłkowej dezaktywacji ponowne jego aktywowanie.

Poznaj nasze efektywne w użytkowaniu, niezawodne rozwiązanie które jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie zintegrować z działającymi już w Twojej firmie innymi systemami IT.

Kompleksowe rozwiązanie do serializacji produktów leczniczych

Jesteśmy ekspertem w integracji procesów logistycznych i technologii magazynowych. Dla naszych klientów,  producentów i dystrybutorów produktów leczniczych  w całej Unii stworzyliśmy rozwiązania IT, które zapewniają im dostosowanie się do zaleceń Dyrektywy fałszywkowej.

Nasze w pełni integrowalne modułowe rozwiązanie dla hurtowni farmaceutycznych umożliwia:

  • Weryfikację numerów seryjnych opakowań produktów leczniczych w krajowych depozytoriach leków NMVO
  • Czasowe blokowanie, dezaktywację lub ponowne odblokowywanie w MNVO numerów seryjnych
  • Wycofanie z obrotu handlowego numerów seryjnych  z zgodnie z art. 23
  • Automatyczne rejestrowanie dokonywanych transakcji w repozytorium danych Krajowych Systemach Weryfikacji Leków (NMVS)
  • Generowanie raportów i historii zdarzeń
  • Jeżeli to będzie wymagane w przyszłości – dalszą optymalizację procesów magazynowych oraz wdrożenie funkcjonalności śledzenia całej ścieżki dystrybucyjnej 

 

“Wiele osób obawia się, że wdrożenie Dyrektywy fałszywkowej w hurtowni wymusza rewolucyjne i kosztowne zmiany w jej funkcjonowaniu. Na szczęście dzięki Zetes nie jest to konieczne.”

Christian Taylor, ekspert ds. serializacji produktów leczniczych w Zetes –  Zapoznaj się z pełnym tekstem

Skuteczna aplikacja na urządzenia mobilne zintegrowana z platformą do śledzenia zdarzeń

Korzystając z naszego unikalnemu, w pełni zintegrowanemu rozwiązania będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo i spokój, którego tak na co dzień potrzebujesz.
Nasze narzędzie składa się z trzech elementów:

  • Aplikacja mobilna FMD: umożliwia szybkie i łatwe skanowanie kodów QR typu Data matrix za pomocą urządzeń przenośnych aby weryfikować bądź wycofać z obrotu dane opakowanie leku.
  • Wielofunkcyjna platforma w chmurze do śledzenia zdarzeń i identyfikowalności: komunikuje się z repozytoriami krajowymi (NMVS). Przez 10 lat mogą być w niej przechowywane wszystkie zarejestrowane transakcje związane z weryfikacją autentyczności i wycofywaniem z obrotu danego opakowania.
  • Doświadczenie w integracji systemów IT: dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu w dziedzinie integracji systemów łańcucha dostaw jesteśmy w stanie zapewnić płynną integrację z innymi systemami IT w Waszej firmie. Decydując się na wdrożenie naszego sprawdzonego rozwiązania osiągną Państwo pewność że 9 lutego 2019 Twój magazyn będzie działał zgodnie z Dyrektywą fałszywkową.

Wykorzystaj w pełni swoją inwestycję

Dzięki naszemu modułowemu podejście we wdrażaniu możesz taniej i w terminie spełnić wymogi jakie nakłada na Ciebie Dyrektywa fałszywkowa oraz wykorzystać tą inwestycję do zapewnienia efektywności operacyjnej i identyfikowalności opakowań od magazynu do miejsca, w którym leki trafiają w ręce pacjenta. Nasze rozwiązanie można szybko i łatwo integrować z rozwiązaniem do obsługi logistycznej ZetesMedea. Dzięki temu zwiększy się elastyczność i efektywność operacji Twoich magazynowych. W naszej ofercie mamy również oprogramowanie Potwierdzenie Odbioru i Dostawy  ZetesChronos które gwarantuje terminowość i dokładność dostaw, a tym samym zapewnia widoczność i identyfikowalność dostaw w czasie rzeczywistym.

Modular Content

POZOSTAŁO JUŻ TYKO KILKA MIESIĘCY DO WDROŻENIA DYREKTYWY FAŁSZYWKOWEJ – MASZ CORAZ MNIEJ CZASU, ABY SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ ! POZWÓL, ŻEBYŚMY CI DORADZILI, JAK SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ LUB POPROŚ O ZORGANIZOWANIE POKAZU DEMO

Skontaktuj się z nami