Cel
  • Wprowadzenie efektywnej usługi „kliknij i odbierz”
  • Większa dokładność w zakresie cen i biletowania
  • Unikanie braków na stanie dzięki szybszemu uzupełniania zapasów
Rozwiązanie
  • Oprogramowanie ZetesAthena do zarządzania wewnątrz sklepu
  • Wspierane przez Platformę Mobilną MCL™
  • Zintegrowane z systemami SAP i POS
Rezultat
  • Uniknięcie znacznych strat z tytułu niespójności cen
  • Zlecenia „kliknij i odbierz” gotowe w ciągu godziny
  • Lepsza strategia sprzedawcy detalicznego w zakresie e-handlu

Dzięki ZetesAthena Smyths Toys odnotowuje wielokanałowy wzrost dzięki efektywnej usłudze „kliknij i odbierz”. Zoptymalizowanie cen i biletowania, uzupełniania zapasów oraz odbierania towarów pozwoliło uniknąć znaczących rocznych strat.

Smyths Toys, której sieć obejmuje ponad 100 sklepów, to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sprzedawców detalicznych zabawek w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Firma stale otwiera nowe oddziały i kanały sprzedaży, aby gwarantować klientom niezmiennie najwyższy poziom usług we wszystkich kanałach. Smyths Toys zaczęła współpracę z Zetes w 2014 r., po wybraniu rozwiązania ZetesAthena w celu wdrożenia usługi „kliknij i odbierz” . Po pomyślnym ukończeniu tego pierwszego etapu firma kupiła dodatkowe moduły oprogramowania ZetesAthena w celu udoskonalenia procesów biletowania, zarządzania zapasami (liczenia cykli) oraz odbioru towarów.

Rozwiązanie w sklepach źródłem dużych oszczędności Efektywne zarządzanie zadaniami w ramach usługi „kliknij i odbierz”
Pierwotnie firma Smyths Toys wprowadziła usługę „kliknij i odbierz” z myślą o efektywnym świadczeniu usługi odbioru towarów przez klienta w ciągu dwóch godzin od złożenia zamówienia. W tym zakresie firma osiąga zwykle wyniki lepsze niż przewidywane – dzięki użyciu ZetesAthena 95% zamówień jest gotowe w czasie krótszym niż godzina. Istotnym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie tego kluczowego wskaźnika efektywności jest widoczność w czasie rzeczywistym zapasów dostępnych w sklepie. W połączeniu z przejrzystymi instrukcjami i informacjami na temat lokalizacji zapasów, udostępnianymi pracownikom sklepu na urządzeniach mobilnych, zarządzanie zadaniami dotyczącymi realizacji zamówień jest efektywne i bezbłędne.

Rozwiązanie ZetesAthena jest zintegrowane z systemem SAP ERP firmy Smyths Toys. Gdy klient zamawia produkt online i wybiera opcję „kliknij i odbierz”, transakcja jest natychmiast rejestrowana w systemie SAP. Tworzone jest nowe zlecenie sprzedaży zawierające szczegółowe instrukcje dotyczące danego produktu, informację o terminie odbioru oraz o zalecanej lokalizacji w sklepie. Następnie w ciągu maks. 50 sekund zlecenie jest przesyłane na urządzenia mobilne w odpowiednim sklepie. Jeśli klient nie odbierze zamówienia w ciągu 48 godzin, ZetesAthena uruchamia proces zwrotu towarów na półkę sklepową i wysyła do klienta powiadomienia o anulowaniu zamówienia.

Sprzedawcy drukują i naklejają etykiety z unikalnym kodem kreskowym na każdy produkt wybrany za pośrednictwem funkcji Click & Collect , w celu oznaczenia odłożonego towaru. Po odbiorze towaru etykieta jest skanowana, a każdy towar wyrejestrowywany z magazynu. System ten pozwala unikać błędów w całym procesie realizacji zamówień „kliknij i odbierz” oraz aktualizacji stanu zapasów.

Rob Wilson, CIO w firmie Smyths Toys: „Od wdrożenia funkcji „kliknij i odbierz” odnotowujemy wyraźny zwrot z inwestycji, a przychody ze sprzedaży wzrosły znacznie powyżej naszych pierwotnych oczekiwań. Z uwagi na sukces osiągnięty na tym pierwszym etapie postanowiliśmy kupić dodatkowe moduły oprogramowania ZetesAthena, aby usprawnić inne procesy w sklepach”.

Smyths Toys usprawnia realizację zamówień w sklepach Spójny system ustalania cen i biletowania – ograniczanie strat
Stosowany wcześniej manualny proces ustalania cen i biletowania utrudniał zachowanie spójności cen i biletowania w zakresie 10 000 linii produktowych. Dzięki ZetesAthena informacje o cenach są zawsze aktualne, a sprzedawcy mogą natychmiast sprawdzić szczegółowe informacje na temat produktów. Ponadto firma Smyths Toys używa obecnie tylko jednego zamiast dziesięciu rodzajów etykiet. W razie konieczności obniżenia cen w ramach promocji można łatwo wygenerować nowe etykiety cenowe i oznaczyć nimi stosowne produkty.

Zapobieganie brakom na stanie
Firma Smyths Toys wykorzystuje rozwiązanie ZetesAthena także do unowocześnienia swojego procesu odbierania towarów – każdy sklep otrzymuje uprzednie powiadomienie za pośrednictwem urządzeń mobilnych o produktach dostępnych w ramach dziennej dostawy do sklepów. Program powiadamia pracowników sklepu o spodziewanych dostawach oraz informuje ich o tym, które towary na półce sklepowej wymagają natychmiastowego uzupełnienia. Dzięki temu pracownicy mogą wskazać towary, których dostawę należy rozładować w pierwszej kolejności, co pozwala uniknąć efektu pustych półek i braków na stanie.

"Funkcja „kliknij i odbierz” zapewniła zwrot z inwestycji oraz wzrost sprzedaży powyżej pierwotnych oczekiwań."

Rob Wilson, CIO w Smyths Toys

Ciągłe zarządzanie zapasami w sklepie
Kolejna funkcja, która przyczynia się do skuteczniejszego zapobiegania ponoszeniu strat, zliczanie zapasów , jest także zarządzana centralnie za pośrednictwem ZetesAthena. Dzięki tej funkcji firma Smyths Toys wprowadziła ciągłe zliczanie zapasów, co umożliwiło wyeliminowanie zakłóceń oraz kosztów rocznej inwentaryzacji. Bieżące zarządzanie zliczaniem zapasów istotnie zwiększyło dokładność informacji o stanie zapasów oraz zmniejszyło liczbę ubytków.

Elastyczna architektura platformy wspierająca rozwój działalności
ZetesAthena to wspierane przez Platformę Mobilną MCL™ rozwiązanie oparte na chmurze umożliwiające scentralizowane zarządzanie aplikacjami i urządzeniami mobilnymi oraz ich użytkownikami. Oferowane jako Saas („oprogramowanie jako usługa”), umożliwia szybkie wdrożenie bez konieczności dokonywania znaczących inwestycji kapitałowych. Platforma Mobilna MCL™ umożliwia łatwe rozszerzenie funkcji ZetesAthena oraz, w razie konieczności, natychmiastowe uruchomienie nowych urządzeń mobilnych w celu uniknięcia zakłóceń działalności i konieczności realizowania długotrwałych projektów integracyjnych” – stwierdził Rob Wilson.

 

Więcej informacji?

Skontaktuj się z nami