Inventering av pallar med hög hastighet och precision


Utmaningen med en korrekt inventering

Lagerverksamheter kan binda upp stora lagervolymer och värden. Förmågan att exakt och effektivt lokalisera, identifiera, räkna och där det behövs även skydda värdefullt lager har aldrig varit viktigare. I dag måste detta utföras snabbt, noggrant och regelbundet.

Mer information om Kontakta oss
M&S

Vill ni optimera er inventering av helpallar?

Ladda ner er broschyr här
 

Få kontroll, effektivitet och noggrannhet

Den innovativa lösningen ZetesMedea Full Pallet Inventory är speciellt framtagen för intensiva lagerverksamheter med hög omsättningshastighet för att möjliggöra snabbare, mer frekvent och löpande inventeringskontroll. Den ger en snabb ROI med hög noggrannhetsnivå och realtidstillgång till data och lagerinformation.

Operativa fördelar för lagret

  • Snabbare, mer frekvent och löpande inventeringskontroll
  • Lagersaldo i realtid och hög noggrannhetsnivå > 99,8 %.
  • Minimerar svinn på lagret, lagerbrister, stängda lagergångar och långvariga driftstopp.
  • Förbättrad KPI/SLA-statistik för orderhantering i tid
  • Högre intäkter med färre lagerbrister och lägre lagernedskrivningar.
  • Förbättrad tillgänglighet av lagerpersonal
  • Minskad belastning på hälsa och säkerhet under inventeringsprocessen

Jämförelse av tekniker för pallinventering

...
M&S

Mer information om hur ni kan effektivisera inventering på lagret

Ladda ner er broschyr här

Kundreferenser

Återförsäljaren Carrefour i Belgien implementerar lösningen ZetesMedea för röststyrt plock
Återförsäljaren Carrefour i Belgien implementerar lösningen ZetesMedea för röststyrt plock
Automatisk identifiering av pallar i godsmottagningen med ZetesMedea ImageID
Automatisk identifiering av pallar i godsmottagningen med ZetesMedea ImageID
Byggvaruhuset Wickes fortsätter att öka effektiviteten och framtidssäkrar verksamheten genom att använda ZetesMedea Voice
Byggvaruhuset Wickes fortsätter att öka effektiviteten och framtidssäkrar verksamheten genom att använda ZetesMedea Voice
Pizza Hut ökar plockeffektiviteten med 30 procent med hjälp av ZetesMedea Voice
Pizza Hut ökar plockeffektiviteten med 30 procent med hjälp av ZetesMedea Voice