Hamburg (Tyskland), 8 november 2022 – Inom ramen för sin Industry 4.0-strategi valde Continental ZetesMedea ImageID för att automatisera godsmottagningsprocesser vid två av sina anläggningar: Ingolstadt och Groß-Rohrheim. Tack vare lagerlösningen, som drivs med kamerateknologi, uppnår Continental högre produktivitet, precision och transparens i sin dagliga verksamhet. Ytterligare kamerabaserade ImageID-portar kommer att implementeras i USA och i Litauen.

20 till 25 procents ökning av produktiviteten

Continental hanterade tidigare sin godsmottagningsprocess med handhållna skannrar, vilket krävde mycket arbete och tog flera minuter per pall. För att spara tid och förbättra produktivitet och precision implementerades ZetesMedeas lagerlösning och en ImageID-port. En av Continentals pilotanläggningar ligger i Ingolstadt. Där tas ett stort antal pallar emot varje dag, med upp till 60 kartonger staplade på varje pall. Varje kartong har en etikett med en 2D-streckkod som ska läsas och jämföras med inleveranserna i SAP.

Continental

Användarvänligt gränssnitt

När pallarna tagits emot transporteras de från lastbilen till ImageID-porten. Zetes ImageID-kameror är installerade på stativen till vänster och höger om dörren som skiljer godsmottagningen från lagret. De övriga komponenterna inkluderar ett trafikljus och en mobil arbetsstation med en mobil skanner, etikettskrivare och monitor. På monitorn visas det användarvänliga, webbaserade ZetesMedea-användargränssnittet (Web UI).

Jämförelse med SAP i realtid

Skanningsprocessen, som bara tar några sekunder, startar så fort truckföraren ställer ner pallen mellan de två kamerastativen. Under skanningsprocessen läser ZetesMedea inte endast in etikettdata utan jämför det också med inleveranser i SAP i realtid. Om allt är rätt slår trafikljuset om till grönt och Zetes ImageID öppnar snabbdörren. Sedan genererar etikettskrivaren automatiskt en Sum-etikett med SAP.

Om enskilda streckkoder inte känns igen under skanningsprocessen, till exempel på grund av att de är skadade eller täckta, meddelas den anställde omedelbart via trafikljuset och i webbgränssnittet (WEB UI). I dessa fall får operatören ett visuellt meddelande och kan sedan lägga in den saknade informationen med den manuella skannern på ett fokuserat sätt och utan en tidskrävande sökning. När denna process är klar kan lagringsprocessen börja. ”Med den här tekniken kan vi arbeta snabbare på godsmottagningen och med högre kvalitet”, säger Andreas Dinzinger, Chef för SCM i Ingolstadt. Investeringen förväntas löna sig inom två år.

Olika processer

Continental förväntar sig att installationen av den andra ImageID-porten i Groß-Rohrheim (Södra Hessen) ska löna sig på ännu kortare tid. Där driver Continental ett centralt logistikcenter med reservdelar för personbilar med en yta på 34 000 kvadratmeter. I kontrast till Ingolstadt, fångas 1D-streckkoder (istället för 2D) i Groß-Rohrheim. En annan skillnad är läsavståndet mellan pallen och kameran. Detta är faktiskt inget problem eftersom ZetesMedea och ImageID-porten kan fånga alla streckkoder inom ett användardefinierat avläsningsintervall. I praktiken innebär det att läsytan kan vara flera kvadratmeter stor vilket ger hög flexibilitet.

”ZetesMedea ImageID-port sparar mycket tid åt oss vid varje pallinlagring. Vi tjänar en minut per pall.” Alexander Lamotte, Supply Chain Specialist, Continental Automotive Technologies GmbH

”Porten för pallidentifiering är ännu ett steg mot en automatiserad framtid. Med denna teknik arbetar vi snabbare i godsmottagningen och med högre kvalitet.” Andreas Dinzinger, Chef för SCM, Conti Temic microelectronic GmbH, Ingolstadt

”Zetes har övertygat oss med sin teknik såväl som med sitt mycket professionella tillvägagångssätt.” Monika Fuchs, Gruppledare för SCM Godsmottagning, Conti Temic microelectronic GmbH, Ingolstadt

Mer information om ZetesMedea