Tokyo (Japan), 22 november 2022 – Toyota Mobility Parts, grossist för bilrelaterade reservdelar och tillbehör, implementerar ZetesChronos lösning för leveranshantering för att öka effektiviteten i sin arbetsmiljö genom att förena de olika systemen och etiketterna från respektive leverantörer. Lösningen kommer också att lösa problemet med förarbrist och främja miljövård.

Toyota Mobility Parts Corporation bildades genom en sammanslagning av 33 rikstäckande återförsäljare av reservdelar till Toyota och Tacti Co. Ltd. Bolaget ingår i Toyota Group och stödjer fordonsindustrin och lokala samhällen genom att planera, sälja och leverera reservdelar och tillbehör. Sedan juni 2020 har de samarbetat med Daihatsu Motor och Subaru för samleverans av reservdelar och tillbehör.

Samleverans av hänsyn till miljön

Just nu möter logistikvärlden utmaningar som förarbrist och miljöskyddsåtgärder. För att övervinna dessa utmaningar beslutade flera logistikföretag att samarbeta för att optimera lastningen och transporten av sina produkter. En stor utmaning att få bukt med var dock att systemens etiketter och lokala rutiner för varje företag skilde sig åt, vilket hindrade tillförlitlig visuell inspektion och garanterad leveransnoggrannhet. Detta gjorde det nödvändigt att förena de olika systemen för hantering av leveranser.

För att kunna hantera TMP:s behov krävdes en ingående förståelse av processer och arbetsflöden. ”Zetes och Panasonic inte bara lyssnade på våra behov utan besökte också vårt lager för att göra en fullständig bedömning. Baserat på sin analys utarbetade de ett förslag som inkluderade våra krav och mål”, tillägger Genki Endo, Joint Logistics Promotion Officer hos Toyota Mobility Parts.

 

Toyota
 

”Zetes och Panasonic inte bara lyssnade på våra behov utan besökte också vårt lager för att göra en fullständig bedömning.” Genki Endo, Joint Logistics Promotion Officer hos Toyota Mobility Parts.

Visibilitet av leveranser i realtid

ZetesChronos är en lösning för elektronisk leveranshantering som styr och förbättrar er upphämtning, leverans och liknande hanteringsprocesser. Med lösningen i kombination med den robusta handdatorn Panasonic Toughbook FZ-N1 kan Toyota Mobility Parts (TMP) länka driftledarens dator och förarterminalen via en molnserver. Detta möjliggör realtidsövervakning av leveransstatus och leveransaktiviteter för att förbättra operativ effektivitet. Systemet lanserades först på Tochigi-filialen och en rikstäckande expansion pågår fr.o.m. april 2022.

Om den robusta handdatorn Panasonic Toughbook FZ-N1

https://business.panasonic.se/datorproduktlosningar/produkter-och-tillbeh%C3%B6r/handdatorer/TOUGHBOOK-N1

Läs hela fallstudien